My X-Codex
Register now
Taal
Information
About X-Codex
Contact
Editorial board
Select your category
Big Pharma Big Bullshit
1
Buitenaards
2
Don't vote
2
Interviews
1
Onrecht in Nederland
9
Onze mensenrechten
3
Opvallend nieuws
3
Overheidsobservatie
6
Product van de maand
2
Social media
1
Spiritualiteit
5
Werkelijke gezondheid
9
Wetenschappelijk onderzoek
4
Zorgverlener van de maand
1
Select your language
English
Nederlands
Registreren

Get notified

Do you want to get notified with every new article? A confirmation will be send to the provided email address!

Register now
1. Do you want to be the first to get notified of all our new articles? And are you interested in our give away too?
Just notify me only.
I'm interested in a give away too!
Register now
2. In order for you to get notified, please provide us with your name and e-mail address.
Register now
2. To improve your inspiration we've selected two different 'give aways' for you donated by The Health Factory.
ENT spray

An ENT spray produced using a unique method, consisting of purified water with ultra-small particles of pure zinc (20 ppm) and silver (15 ppm). You can use this spray as much as you like without damaging your nasal mucosa. The nasal spray can increase immunity in the nose and protect your mucous membranes.

First-aid spray

You can use this first-aid spray on the skin in many situations, for example acne, skin rashes and skin infections. But also for fungi, eczema, burns, cold sores, insect bites, diaper rash, eye and ear infections, thrush, (water) warts, sweaty feet etc.

Which spray do you prefer?
I prefer the ENT spray!
I prefer the first-aid spray!
Register now
3. Is the information below correct and are you ready to confirm?
Name:
Email address:
A confirmation of your registration will be sent to the provided e-mail address.
Send
Register now
3. In order for you to get notified, please provide us with your name and your e-mail address.
We also need your shipping address to send you the prefferred give away.
Register now
Thank you for your interest and registration!
Once we go live we will inform you by e-mail immediately.
Register now
4. Is the information below correct and are you ready to confirm?
Name:
Email address:
Shipping address:
Preferred give away:
A confirmation of the information above will be sent to the provided e-mail address. Your give away will be shipped within 5 working days.
Send
Register now
Thank you for your interest and registration!
Once we go live we will inform you by e-mail immediately. Your give away will be shipped within 5 working days.
maart, 2021 Add comment

Als vader mag ik onterecht mijn kind niet meer zien

Vaders mogen onterecht hun kind(eren) vaak jaren niet meer zien. Dit omdat advocaten van de moeder een zeer effectieve slimme weg bewandelen tijdens de rechtsgang om de voogdij en bezoek rechten. Bij het bestuderen van een aantal zaken komen akelig veel gelijkwaardige handelswijzen naar voren om de vaders buiten te sluiten, zie https://www.dwazevaders.nl/getsimple/?post=documentaire-verstoten-vaders.

We weten daarom dat dit veel gebeurt en we maken ons hier zorgen om. Temeer omdat wij vinden dat het recht van het kind is om met beide ouders contact te hebben. Maar ook wordt de vader onterecht gediscrimineerd in zijn rechten en worden deze niet gerespecteerd. Het is ongehoord dat vaders onterecht hun kind niet meer zien, zowel voor de vader als het kind.

In onze blog over de ‘Oeigoeren’ omschrijven we dat kinderen losgerukt worden van hun ouders en dat deze kinderen in kostscholen worden opgevoed. Zij hebben jarenlang geen contact met hun ouders, misschien zelfs wel nooit meer. Als we dit lezen raakt je dit, maar vooral dat dergelijke dingen in onze nog wereld kunnen gebeuren, zie https://xcodexfoundation.com/nl/artikelen/de-onderdrukking-van-de-oeigoeren-in-china/.

Maar in feite gebeurt hetzelfde in Nederland ook, kinderen worden losgerukt van een ouder na de scheiding. Helaas is het zo dat de vader in veel van de gevallen het onderspit delft in de rechten van de moeder. Vaders die onterecht hun kind niet meer mogen zien lopen daarin vaak psychische schade op, ook het kind heeft op latere leeftijd te dealen met angsten.

Natuurlijk we begrijpen allemaal de moeder heeft het kind gedragen, maar is die moeder daarmee dan meteen de betere ouder? In de rechtsgang blijkt dat de moeder vele malen meer rechten heeft dan een vader. Dit is outdated en past niet meer in onze samenleving waar rechten gelijkwaardig behoren te zijn.

In de strijd om de voogdij en bezoek rechten zijn de advocaten van de moeder degene die de rechter manipuleren. Ze gebruiken allemaal een slimme truc en maas in de wet, om zo de vader zijn rechten te minimaliseren.

Wij vinden dat dit een schending van het recht van het kind en vader

Dus NEE wij vinden dat dit een regelrechte schending is van de rechten van kind en vader. De vader die door de advocaten van de moeder op de volgende manier wordt uitgespeeld. De moeder claimt slecht behandeld te zijn door de vader en hier blijvende psychische problemen mee te hebben. Of nog erger het kind is slecht behandeld door de vader en heeft psychische problemen. De moeder kan hier niet mee omgaan, want telkens als het kind de vader ziet, is het kind dagen onhandelbaar.

In beide gevallen is de bewijslast enorm opgeklopt en zelfs vaak ronduit verzonnen. Familieleden die welwillend zijn maken een schriftelijke getuigenis voor de moeder. Psychologen die door de rechtbank zijn ingeroepen doorzien het spelletje van de moeder misschien wel. Maar zien dit door de vingers om de verantwoordelijkheid van een verkeerd oordeel niet te hoeven dragen. Alles wat de vader doet bekijkt men onder een enorm vergrootglas, maar in bijna alle gevallen tegenover gesteld uitgelegd. Alle goede bedoelingen van de vader ziet met systematisch als niet goed en dient als bewijslast omgekeerd tegen de vader. En wanneer de vader de moeder in haar verzinsels wilt ontmaskeren staat hij meteen 1-0 achter. Hij wordt meteen in de hoek van dominante man geduwd en zijn kansen op eerlijke rechtsgang worden alleen maar kleiner.

We willen hierbij benadrukken dat er natuurlijk gevallen zijn waarin de vader echt verkeerd met moeder en kind is omgegaan. En dat maakt het de rechtbank en de hulpverleners het ook zo moeilijk in het juist oordelen en handelen. Maar het gaat ons om al die gevallen waarin de advocaten slim genoeg zijn om deze schijn op te werpen en zo de vader compleet buitenspel te zetten. Dit vaak alleen maar omdat moeder een negatief gevoel heeft over haar ex-partner en hem op deze manier wilt raken.

Waarom doorziet de rechtbank dit spel niet?

De rechtbank doorziet dit spel wel, maar wilt niet de verantwoordelijkheid dragen. Als zij degene vrij spel geven die werkelijk verkeerd omgaat met moeder en kind, dan zijn de gevolgen daarvan ernstig. Net zoals alle andere hulpverleners, jeugdzorg, kinderbescherming, die de verantwoordelijkheid van een verkeerde inschatting niet durven dragen. Daarom wordt tijdens de rechtsgang alles veel te snel op een hoop gegooid en durft niemand te oordelen op ‘gut feeling’. Letterlijk wordt door de rechter gezegd dat zij er niet zijn om de waarheid te achterhalen, maar om te oordelen wat juist is.

De vader die altijd de dupe is van dit soort ongehoorde rechtspraak kan geen enkel weerwoord over de leugens inbrengen. Moet er op rekenen dat hij vervolgens zijn kind amper of zelfs veel vaker helemaal niet meer ziet.

De rechten van de vader wordt overruled door de rechtbank, dit omdat de moeder psychisch rust moet hebben. Zo heeft de moeder als alleenstaande de beste kans om een goede ouder te kunnen zijn voor het kind. Althans dit wordt in de rechtbanken gesteld.

We weten dat dit een globaal verhaal is, maar we horen graag jouw verhaal

Dit is een globaal verhaal, omdat we graag jouw verhaal willen horen! Ben jij een vader of kind die door deze situaties elkaar een lange tijd niet hebben kunnen zien?

Wat voor schade brengt dit vragen wij ons af? Bij de vader en het kind in hun psyche en in hun relatie? Geeft het angsten, verlatingsangst, een gat in de ziel? Hoe ga je er mee om als kind en als vader? Is een relatie te herstellen als je als kind en ouder elkaar amper gezien hebt? Hoe gaat een moeder hiermee om in de opvoeding van het kind, hoe spreekt zij over de vader? Word je als kind dan bespeeld en beïnvloed en welke gevolgen heeft dit voor je gehad?

Is het jouw overkomen dat je op deze slinkse onterechte manier je kind al een tijd niet meer ziet, of heb mogen zien? Ben jij als kind de dupe geweest van een moeder die jouw vader onterecht buitenspel heeft gezet? X-Codex wilt hier graag verandering brengen in dit advocatuurspelletje door hierin de publiciteit te zoeken.

Stuur onze redactie je verhaal op en als het ons een interessante zaak lijkt die voldoet aan onrechtvaardig handelen, nemen wij contact met je op.

No comments yet

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Post comment