My X-Codex
Register now
Taal
Information
About X-Codex
Contact
Editorial board
Select your category
Big Pharma Big Bullshit
1
Buitenaards
2
Don't vote
2
Interviews
1
Onrecht in Nederland
9
Onze mensenrechten
3
Opvallend nieuws
3
Overheidsobservatie
6
Product van de maand
2
Social media
1
Spiritualiteit
5
Werkelijke gezondheid
9
Wetenschappelijk onderzoek
4
Zorgverlener van de maand
1
Select your language
English
Nederlands
Registreren

Get notified

Do you want to get notified with every new article? A confirmation will be send to the provided email address!

Register now
1. Do you want to be the first to get notified of all our new articles? And are you interested in our give away too?
Just notify me only.
I'm interested in a give away too!
Register now
2. In order for you to get notified, please provide us with your name and e-mail address.
Register now
2. To improve your inspiration we've selected two different 'give aways' for you donated by The Health Factory.
ENT spray

An ENT spray produced using a unique method, consisting of purified water with ultra-small particles of pure zinc (20 ppm) and silver (15 ppm). You can use this spray as much as you like without damaging your nasal mucosa. The nasal spray can increase immunity in the nose and protect your mucous membranes.

First-aid spray

You can use this first-aid spray on the skin in many situations, for example acne, skin rashes and skin infections. But also for fungi, eczema, burns, cold sores, insect bites, diaper rash, eye and ear infections, thrush, (water) warts, sweaty feet etc.

Which spray do you prefer?
I prefer the ENT spray!
I prefer the first-aid spray!
Register now
3. Is the information below correct and are you ready to confirm?
Name:
Email address:
A confirmation of your registration will be sent to the provided e-mail address.
Send
Register now
3. In order for you to get notified, please provide us with your name and your e-mail address.
We also need your shipping address to send you the prefferred give away.
Register now
Thank you for your interest and registration!
Once we go live we will inform you by e-mail immediately.
Register now
4. Is the information below correct and are you ready to confirm?
Name:
Email address:
Shipping address:
Preferred give away:
A confirmation of the information above will be sent to the provided e-mail address. Your give away will be shipped within 5 working days.
Send
Register now
Thank you for your interest and registration!
Once we go live we will inform you by e-mail immediately. Your give away will be shipped within 5 working days.
april, 2022 Add comment

Ben ik spiritueel? Of was ik dat en nu niet meer?

Ben ik spiritueel? Of was ik dat en nu niet meer? Velen onder ons vragen zich dit vaak af en ik hoor die vraag in mijn praktijk wel iedere dag een paar keer. Ik weet wel zeker dat het gros van de mensen momenteel op aarde levend als ziel in een spirituele ontwikkeling zit. Helaas zijn er redenen te over waarom jij je eigen spiritualiteit als mens niet meer bewust bent of zelfs voelt. 

Hiermee zeg ik dus eigenlijk dat bijna iedere ziel die in deze aardse dimensie incarneert dus min of meer een hogere ontwikkelde ziel is. Hier zijn wel degelijk nog immense verschillen in ontwikkeling tussen de ene en de andere ziel/mens te vinden. Dat je er veel minder bewust van je spirituele ontwikkeling bent komt vaak door gebeurtenissen of keuzes in je leven. Waardoor jij jezelf afsluit of dat je met de tijd afgesloten raakt. Ik ben iemand die mensen op grote afstand kan invoelen. Ik voel dan de werking van hun lichaam, emoties, hun energie. Maar ook zeker de “soul origine en de ontwikkeling van de ziel”. Het is soms echt verbazingwekkend hoeveel intuïtieve spirituele zielen (mensen) er zijn. Maar dat deze vaak geen notie of misschien alleen een licht bewustzijn hebben van deze spiritualiteit. 

Wat is spiritualiteit eigenlijk?

Spiritualiteit is de erkenning van een innerlijk gevoel of overtuiging dat er iets groters is dan jezelf. Dat wat jij nu fysiek menselijk manifesteert in deze aardse dimensie, deel uit maakt van een groter geheel wat kosmisch of goddelijk van aard is. Spiritualiteit betekent het ‘weten’ dat ons leven betekenis heeft in een manier die zoveel verder gaat dan een alledaags bestaan op het niveau van biologische behoeften. Je ‘weet’ dit als een zeer grote overtuiging en hier kom je niet van los van. Wat men ook maar zegt om je van het tegendeel te bewijzen. Spiritualiteit betekent weten dat we deel uitmaken van een belangrijke, doelgerichte ontwikkeling en ontvouwing van het leven in ons universum.

Spiritualiteit houdt het verkennen en onderzoeken in van de universele thema’s. Zoals liefde, leven na de dood, wijsheid, waarheid, mededogen, vergeving, het loslaten van het ego en altruïstisch leven. We weten en accepteren dat sommige mensen hogere niveaus van ontwikkeling hebben. Zich daarin veel beter kunnen manifesteren dan ‘de gewone mens’. Erkennen kunnen we dit zonder enige moeite. We herkennen deze andere zielen ook feilloos. We weten daarnaast direct dat als we een dergelijke ziel in ons leven mogen tegenkomen, we sterk bevoorrecht zijn om van deze ziel te mogen leren. Streven naar het manifesteren van de eigenschappen van dergelijke inspirerende zielen, is een belangrijk deel van de reis door het leven voor spiritueel ingestelde mensen.

Spirituele mensen hebben altijd direct na de geboorte sterker ontwikkelde zintuigen

Spirituele mensen hebben altijd direct na geboorte sterker ontwikkelde zintuigen dan de gemiddelde mens. Je zou dat helderwetend, heldervoelend, helderhorend, helderruikend en helderziend kunnen noemen. Vele zijn telepathisch geboren met een zeer sterk gevoel van connectie. Maar deze connectie is vaak genoeg niet op menselijk niveau voor ze te vinden, maar wel vaak nog kosmisch. Deze spirituele onder ons zoeken ook altijd verbinding, dat is een woord wat echt bij je als spiritueel mens past. Omdat je anders bent, voelt, weet, ervaart, etc. Kun je daarom moeizaam de connectie tussen de mensen vinden die in deze dimensie leven. Spirituele mensen voelen zich vaak erg eenzaam en onbegrepen. Alhoewel de echte spirituele zeer ontwikkelde mens zich nooit eenzaam of onbegrepen zal voelen. Want deze heeft voldoende aan de kosmische connectie die hij/zij voelt en die altijd aanwezig is. 

Er kan veel verkeerd gaan in onze spirituele reis. Waardoor we de connectie vooral met onszelf verliezen en zo ook de kosmische connectie.

De spirituele reis omvat eerst het helen en bevestigen van het ego

Het ego is er om ons te beschermen, hoe meer angsten we hebben hoe groter dit ego wordt. Als je mensen tegenkomt met een groot ego dan weet je dat er veel angsten verborgen zijn bij deze mensen. Het ego moet geheeld worden zodat de mens meer positieve situaties en gevoelens kan ervaren. 

Hier schuilt echter meteen de grootste uitdaging voor de ontwikkelde ziel die in deze dimensie incarneert. Ze ervaren het enorme energetische verschil van hun directe omgeving en hun nieuwe ouders. Dit in vergelijking met wie ze zelf zijn en waar ze vandaan komen. Heel vaak gebeurd het dat er door ook bij het afscheid wat ze bij de geboorte moeten nemen van de energie en de zielen waarmee ze voor de incarnatie leefden, er een incarnatie angst ontstaat. Er zijn er talloze die in deze aardse dimensie rondlopen die zich hier niet willen verbinden of willen aarden. Met alle gevolgen van dien. 

De niet perfect geïncarneerde ziel blijft te veel verbonden met de kosmische energie waardoor alles hier in deze dimensie een bedreiging lijkt te zijn. Alles wordt veel negatiever ervaren door het constante vergelijk in energie. Het vluchtgedrag wordt dan steeds groter. Ik heb echt zoveel mensen in mijn praktijk gehad die met een half been hier in deze dimensie stonden en met anderhalf been in de oorspronkelijke dimensie. Om dit dan even zo simpel uit te drukken. 

Er is amper manifestatie waardoor de plexus Solaris zich afsluit

De gevolgen echter daarvan fysiek, emotioneel en mentaal zijn enorm. Er is amper manifestatie waardoor de plexus zich afsluit. Deze energiebron dient echter ook het buikgebied, de darm en zijn darmmicrobioom en alle organen energetisch in balans te houden. Het darmmicrobioom wordt door de constante stress die een dergelijk persoon ervaart en het afsluiten van deze plexus niet goed ontwikkeld. En early life stress creëert op zijn beurt weer heel veel fysieke klachten later. https://xcodexfoundation.com/nl/artikelen/hsp-hoe-kom-je-van-de-bijkomende-klachten-af/ In dit artikel is het proces rondom deze organen, spiritualiteit en voedingskeuzes uitgelegd. Het artikel is voor velen een echte eye-opener.

Het ego is sterk gevoed door deze incarnatie angsten

Zodra een hoog sensitief ontwikkeld persoon hier in deze dimensie met angsten incarneert, is het ego direct zeer sterk geactiveerd als dringende bescherming voor de overgevoelige zintuigen. Het ego onderdrukt hierdoor het bewustzijn van je zintuigen. Zo zijn de eerste stappen gezet naar het onbewust worden van wie je als origine soul bent. Daarnaast stuit deze incarnerende ziel constant tegen onbegrip aan van wie hij/zij is. De omgeving ervaart je als anders en vreemd. De spirituele ziel voelt dit als een grote afwijzing en de eigenwaarde daalt.

De ziel probeert zich daarom steeds meer te beschermen en sluit zichzelf steeds meer af. Uit angst om weer meerdere afwijzing, uit de ziel zichzelf steeds minder. Zo komt de ziel steeds verder los te staan van hoe hij origineel was. Daarnaast ontstaat de onlosmakelijke overtuiging, omdat de ziel anders is dan iedereen, dat deze niet goed genoeg is. Dus waarom zou iemand dan naar de waarheden die jij als ziel hebt willen luisteren? 

Zoveel spiritueel geboren mensen hebben te maken met een zelf gecreëerde val van hun spiritualiteit hier in deze dimensie. Hoe meer angsten de ziel heeft ervaren, hoe meer stress er ontstaat en hoe groter het ego zal zijn. Als de ziel zich slechter en minder waard voelt en zichzelf anders dan anderen ervaart, hoe minder goed je als mens/ziel gaat eten. Hoe meer ziekten en klachten er op een latere en zelfs ook op een hele jonge leeftijd al ontstaan. Dit alles sluit de connectie met je ziel en je hooggevoeligheid steeds verder en verder af. Maar ook van de connectie die de ziel heeft met het leven als mens wat hij leidt. 

Verlies de ziel de connectie met zichzelf dan verliest deze ook uiteindelijk de kosmische connectie

Ik ben zeer weinig hoog ontwikkelde zielen tegen gekomen die niet een aantal diep onverwerkte incarnatie trauma’s hadden. Ook hebben ze altijd innerlijke kinderen die geheeld moeten worden.

Daarom is dit de eerste weg van een spirituele geborene. Heel je ego, heel je lichaam, je emoties en je eigen waarde. Pas dan kun je ook je werkelijke kern en alle mooie ziel ontwikkelingen die jij als ziel hebt doorgemaakt in alle levens, ten dienste stellen van de mensheid hier in deze aardse dimensie. Pas dan kun je bewust worden van al je spiritualiteit en komen jouw ‘gaven’ weer naar boven drijven. Het openen van het hart is een essentieel aspect van ware spiritualiteit. Angsten en ego sluiten je hart af.

Anderen slaan door de totale andere kant uit

Er zijn ook bijzondere spirituele zielen te vinden die vervallen in trots, machtsmisbruik, gevoelens van superioriteit, zelfs narcisme. Deze mensen hebben uit angst besloten om boven iedereen te gaan staan om niet geraakt te worden. Deze groep zielen/mensen zijn echter veel moeilijker te helen. Ze zijn er rotsvast ervan overtuigd dat zij gelijk hebben, zij zijn het licht! Degene die het licht in zich draagt en op hun pad komt om ze te helen, worden heel snel ondergeschikt gemaakt. Doordat het licht in de helpende ziel wordt ontkend. Het licht van deze zielen is in hun mening donker en zo houden ze hun eigen transformatie naar het licht tegen.

Daarom is het ook zo dat de zielen met een groot licht in onze aardse dimensie veel met tegenstand, ontkenning en kwaadsprekerij te maken krijgen. Het licht moet in deze hogere zielen gedoofd worden, angsten moeten gekweekt worden. In de hoop dat deze hogere ziel zich ook achter een ego gaat verschuilen en zo zijn licht laat doven.

Alle zielen die door deze helpende zielen worden benaderd kunnen het licht in die zielen niet verdragen. Dit omdat zij ergens wel beseffen dat zij ook dit licht in zich hadden, maar dit zijn verloren. Pas wanneer zij deze lichtziel ook gelijkwaardig aan zichzelf maken, dus met dezelfde fouten en gevoelsonderdrukking, dan klopt het voor de ziel die zijn licht heeft verloren pas. Op dat moment is het licht van die ziel geen reflectie en geen dreiging meer.

Pas wanneer je deze fouten als ontwikkelde ziel niet maakt, blijf je in contact met je ware ziel

Je bent dus een spiritueel mens, maar velen onder ons hebben zich laten afsluiten door angsten en conditioneringen. Ook hebben velen in hun leven een licht van een andere ziel afgestoten, dit maakt de transformatie terug naar hun eigen licht nog moeilijker. Ze kunnen hun fouten zeer moeilijk onder ogen zien. Ze blijven daarom volharden in haat, leugens en zwartmakerij. Als je echt terug wilt naar je kracht als ziel en je weer spiritueel wilt zijn en zo gaan leven, ga dan mediteren en roep een lichtziel om hulp. Ongetwijfeld zul je binnen een gerede tijd een ziel tegenkomen die je gaat helpen in je transformatieproces.

Begrijp goed dat dit totaal holistisch moet gebeuren, dus op spiritueel, energetisch, mentaal, emotioneel en fysiek niveau. Een hoge ziel moet vooral fysiek herstellen om weer hun licht te kunnen laten schijnen over de duizenden zielen die hun hulp dringend nodig hebben.

Mediteer, stel je hart weer open, leer, ervaar en laat je licht stralen! Verlies je ego en je angsten, verbindt, maak connectie en manifesteer je in dit leven. Zo vind je altijd je het pad terug naar jezelf en je missie in dit leven.

Just think!

No comments yet

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Post comment