My X-Codex
Register now
Taal
Information
About X-Codex
Contact
Editorial board
Select your category
Big Pharma Big Bullshit
1
Buitenaards
2
Don't vote
2
Interviews
1
Onrecht in Nederland
9
Onze mensenrechten
3
Opvallend nieuws
3
Overheidsobservatie
6
Product van de maand
2
Social media
1
Spiritualiteit
5
Werkelijke gezondheid
9
Wetenschappelijk onderzoek
4
Zorgverlener van de maand
1
Select your language
English
Nederlands
Registreren

Get notified

Do you want to get notified with every new article? A confirmation will be send to the provided email address!

Register now
1. Do you want to be the first to get notified of all our new articles? And are you interested in our give away too?
Just notify me only.
I'm interested in a give away too!
Register now
2. In order for you to get notified, please provide us with your name and e-mail address.
Register now
2. To improve your inspiration we've selected two different 'give aways' for you donated by The Health Factory.
ENT spray

An ENT spray produced using a unique method, consisting of purified water with ultra-small particles of pure zinc (20 ppm) and silver (15 ppm). You can use this spray as much as you like without damaging your nasal mucosa. The nasal spray can increase immunity in the nose and protect your mucous membranes.

First-aid spray

You can use this first-aid spray on the skin in many situations, for example acne, skin rashes and skin infections. But also for fungi, eczema, burns, cold sores, insect bites, diaper rash, eye and ear infections, thrush, (water) warts, sweaty feet etc.

Which spray do you prefer?
I prefer the ENT spray!
I prefer the first-aid spray!
Register now
3. Is the information below correct and are you ready to confirm?
Name:
Email address:
A confirmation of your registration will be sent to the provided e-mail address.
Send
Register now
3. In order for you to get notified, please provide us with your name and your e-mail address.
We also need your shipping address to send you the prefferred give away.
Register now
Thank you for your interest and registration!
Once we go live we will inform you by e-mail immediately.
Register now
4. Is the information below correct and are you ready to confirm?
Name:
Email address:
Shipping address:
Preferred give away:
A confirmation of the information above will be sent to the provided e-mail address. Your give away will be shipped within 5 working days.
Send
Register now
Thank you for your interest and registration!
Once we go live we will inform you by e-mail immediately. Your give away will be shipped within 5 working days.
mei, 2022 Add comment

Cees Renckens is inderdaad niets anders dan een rigide fantast

Dat Cees Renckens niets anders is dan een rigide fantast blijkt uit zijn reactie op ons artikel over hem en de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Overigens kunnen we hen beter de Vereniging tegen de Alternatieve Geneeskunde noemen. Alles wat anders is dan conventioneel wordt door deze vereniging met de grond gelijk gemaakt. We hebben klaarblijkelijk tegen het zere been van de Vereniging getrapt, maar vooral tegen dat van Cees Renckens. De reactie van deze Cees Renckens op de website van deze vereniging is precies zoals van hem verwacht mag worden. Gaat iemand tegen hem in dan worden er repercussies genomen. Je wordt meteen als een leugenaar en/of een kwakzalver van de hoogste orde uitgeroepen.

Vandaag ben ik aan de beurt: Steven de Koenigswarter, want ik ben tenslotte de eigenaar van dit platform. Vooral wil ik onder andere via dit platform een vuist maken tegen deze vereniging. Dit omdat zij door hun kortzichtige visies in hun schrijfsels en de zeer negatieve toon ervan, de vrijheid van de mens beperken. Dit door leugenachtige beïnvloeding, dat heel vaak rustig laster en smaad genoemd mag worden. Ze schrijven alles naar het rijk der hellen wat anders is dan conventionele medische wetenschap. Volgens Cees Renckens en de VtdK is niets “evidenced based”. Cees Renckens vindt mij klaarblijkelijk iemand die heel wat af liegt. Eigenlijk is de titel van zijn artikel over mij dat ik heel wat af lieg behoorlijk lachwekkend. 

Ik vraag me eigenlijk af beste heer Renckens of u wel eens goed in de spiegel kijkt? Doet u ook aan enige zelfreflectie? Alles, maar dan ook alles wat u schrijft over talloze zorgverleners en hun werkwijze zijn meer dan opgeklopte leugens. Hoe voelt het nou meneer Renckens dat u nu eens ronduit wordt aangevallen en het “dirt” over u naar boven getrokken wordt? Maar wat wij vertellen zijn echt totaal geen leugens. 

Dat ik de moeite neem om op deze man nog te reageren, is eigenlijk al te veel eer naar hem toe

Dat ik eigenlijk de moeite neem om op dergelijke haatdragende onware artikelen te reageren, is te veel eer voor u en deze uw ondermaatse schrijfsels. Het is daarnaast totaal onzinnig om een online oorlog te beginnen tegen u en een vereniging met een visie met minstens tien oogkleppen voor. Ik heb geen andere betiteling voor u en de andere leden van deze vereniging om eerlijk te zijn. Hoe ik er ook maar over nadenk. 

Maar het moet wel degelijk stoppen dat u eerlijke mensen met zuivere motieven hun levens en vaak levenswerk totaal kapot maakt. Koppen met artikelen die vol zitten met onwaarheden en leugens om iemand in een ongelooflijk zwart daglicht te plaatsen. Dat kan en mag gewoon niet. Zeker als de enige reden om deze leugens te verspreiden is, dat deze zorgverleners anders denken en voelen dan jullie verenigd gedachtegoed. Wat overigens ver uit de tijd te noemen is. De heren Bruinsma, wie deze vereniging in 1880 hebben opgericht, met een visie die klaarblijkelijk meer in die tijd thuishoorde en nooit is gemoderniseerd. Hoe vaak worden alle nieuwste wetenschappelijke onderzoeken sinds die tijd niet door jullie leden totaal genegeerd? Dit valt ons vooral op in stukken die door u Cees Renckens worden geschreven.  

Dit betekent niet dat wij niet achter het feit staan dat werkelijke onzuivere zorgverleners moeten worden aangepakt

Onze vraag is hoe jullie je nu een serieuze vereniging kunnen noemen als werkelijk ALLES wordt aangevallen wat anders is dan conventioneel? Als vereniging slaan jullie volkomen door in jullie haatdragende missies!

Maar wat ik mij persoonlijk nogal aantrek, is dat jullie werkelijk totaal niet nadenken over de gevolgen die jullie creëren voor vele zieke mensen. Mensen die hun verlichting, genezing of zelfs hun diagnoses niet kunnen vinden in de conventionele praktijken. Maar dit wel heel vaak kunnen in de niet conventionele praktijken. Simpelweg omdat deze zorgverleners dus geen beperkte visies met oogkleppen voor hebben. Of gewoon betuttelend zeggen dat het wel vanzelf zal over gaan en de patiënt rechtsomkeert naar huis sturen.

De medische wetenschap is te sterk verdeeld in hokjes en een overview over het totale functioneren van een lichaam heeft geen enkele conventioneel opgeleide arts. Vraag je bijvoorbeeld aan een MDL-arts iets over je hersenen, dan weten ze daar 90 van de 100 keer geen antwoord op te geven. Dit terwijl de darm-brein-as wel degelijk een zeer wetenschappelijk onderbouwd feit is. Alles wat mis gaat in de darm heeft een effect op de hersenen en de werking daarvan.  

Ieder anders werkende therapeut of arts wordt vergeleken met een toverdokter uit Afrika

Als niet-conventionele zorgverlener ben je daar dus wel van op de hoogte. Precies daarom kun je wel vele vragen beantwoorden van patiënten. Zo kan deze zorgverlener op velerlei gebied dus wel verlichting geven. En overigens heer Renckens, niet-conventionele zorgverleners zijn geen toverdokters uit Afrika. Dat u vanuit deze overtuiging alles afbreekt wat alternatief is, is gewoon ongelooflijk. Wij citeren u uit een interview in de Volkskrant; ‘Als jonge dokter heb ik in Zambia gewerkt en daar heb ik gezien dat de reguliere geneeskunde een universele waarde heeft. De Afrikanen reageerden net zo gunstig op behandelingen als hier in het Westen, of het nou om maagklachten ging of om een schouder uit de kom. Ik zag dat veel Afrikaanse patiënten eerst naar toverdokters gingen en de resultaten van die behandelingen waren waardeloos, ik had daar al snel een zekere minachting voor.‘ 

Ik heb werkelijk nog nooit zoiets belachelijks en discriminerends gelezen dan deze gedachte van de heer Renckens. Iedere anders werkende behandelaar is in zijn ogen een Afrikaanse toverdokter!! En jeetje de Afrikanen reageerden net zo gunstig op behandelingen als hier in het Westen!! Het zijn mensen heer Renckens met een vergelijkbaar functionerend lichaam als ieder mens op deze planeet! Ik val bijna van mijn stoel dat dit de kern is van de overtuiging van dhr. Renckens. Dat wij daarom met jullie schrijfsels allemaal belachelijk worden gemaakt en als kwakzalvers worden gebrandmerkt is echt niet te geloven. 

Alles wat jullie in de ban willen doen, heeft een ongelooflijk effect op zieke mensen die niet voor zichzelf durven denken en jullie klakkeloos maar volgen. Ook de gevolgen van alles wat jullie aanrichten voor de zorgverleners die totaal kapot gemaakt worden, is echt geen kattenpis! Denken jullie daar nooit over na?

Dit is dus voor ons exact de reden waarom wij WEL na al die tijd nog over Clara Ruizendaal schrijven

Dat is overigens heer Renckens de reden dat WIJ dus wel over Clara Ruizendaal schrijven. En nee de gedachte dat zij die artikelen over haar heeft geschreven is dus opnieuw een rigide fantasie van uw beperkte inlevingsvermogen. Maar u zegt dit ook weer alleen om haar weer discutabel en onbetrouwbaar over te laten komen. Ook ons harde werken en research van maanden van de talloze bewijsstukken om deze artikelen over haar te kunnen schrijven, maakt u hiermee belachelijk. U schendt onze objectiviteit hiermee! Daarnaast is zij geen “genezeres”. Dit is alweer een degraderende betiteling van een vrouw die meer gestudeerd in en ervaring heeft met het werken met zieken mensen, dan zovelen in ons werkveld. 

Clara Ruizendaal heeft 20 jaar ongelooflijke problemen ondervonden nadat jullie haar zeer onrechtmatig haar goede naam hebben kapot gemaakt. Vooral na haar ongeval in 2008 om haar recht en juiste zorg te krijgen. Maar als je zogenaamd wordt ontmaskerd als een oplichter dan krijg je nergens je rechten meer, blijkt hier in Nederland. Daarnaast is zij dus op-en-top slachtoffer van slechte diagnoses vanuit de conventionele geneeskunde en hierdoor geïnvalideerd tot een bedlegerig persoon in een rolstoel. Dit doordat de medische wetenschap totaal faalde in de behandeling van haar veelvuldig letsel. De medische wetenschap die volgens jullie totaal onfeilbaar is! De medische wetenschap waar zij ineens totaal afhankelijk van werd door haar ernstig hersenletsel en zij haar eigen kennis totaal kwijt was.

Maar even voor de correctheid: het programma ‘Opgelicht’ heeft deze vrouw geprobeerd te ontmaskeren. Dit is ze absoluut niet gelukt!! Waarom niet? Omdat ze werkelijk nog nooit iemand heeft opgelicht, in de verste verte niet! Drie jaar onderzoek wees uit dat alles wat zij en jullie maar over haar vertellen, gewoon simpelweg niet juist is!! Dus grove lasterlijke leugens, leugens en nog eens leugens!!!! En dan durft u te koppen met een artikel over mij dat ik nota bene leugens zou verspreiden? Degene die dit onrecht wilt bestrijden wat jullie mensen aan doen?

Maar ondanks dit blijven jullie haar verdoemen, zoals jullie zoveel mensen onnodig verdoemen!!! We hebben vanuit onze redactie zoveel mensen benaderd die jullie immens onrecht hebben aangedaan. Weet u dat bijna niemand zijn of haar verhaal durft te doen? Zo hebben jullie mensen in de tang, is dit nog gezond volgens jullie? Zijn jullie blij met deze ongezonde dictatuur die jullie er op na houden? Zelfs vele advocaten hebben het lef niet om tegen jullie op te staan. Waarom? Omdat jullie schrijfsels mensen breken en inkomsten totaal stop zetten, zelfs advocaten vallen jullie aan schijnt het. 

Het promotieonderzoek van dhr. Renckens slaat werkelijk alles

Even over uw promotieonderzoek waarin u alles en iedereen afbrandt zonder enige verwijzing naar wetenschappelijk onderzoek. Dat dit geaccepteerd wordt door een universiteit is werkelijk ongelooflijk. Maar wat velen niet weten is dat de heer F.S.A.M. van Dam één van de promotoren van dit onderzoek was en tegelijkertijd de secretaris is van de VtdK. Simpelweg doorgestoken kaart dus, zoals zoveel is bij u en die “fantastische” VtdK. Een weldenkende promotor had nooit een dergelijk promotieonderzoek geaccepteerd, waarin geen enkele objectieve toon en wetenschappelijke onderbouwing in gevonden kan worden. 

U zegt letterlijk en wij citeren uit dit onderzoek: “Kennelijk denken de beoefenaars van de complementaire geneeskunde dat ze die andere stof in handen hebben. Onzin, de waarde daarvan is nihil… En die waardeloosheid staat bij voorbaat vast. Wetenschappelijk onderzoek hoef je daarvoor niet te doen”. En dit komt dan uit de mond van iemand die promotioneel onderzoek doet als wetenschapper!!! Er zijn velen die vinden dat dit onderzoek op de brandstapel moet, wij sluiten ons hier totaal bij aan. Zelfs in dit onderzoek bent u alleen maar zeer suggestief, negatief en vertelt u dikke leugens. Natuurlijk alweer op een zeer negatieve en ondermijnende toon. Hoe durft dergelijke meningen te verkondigen, terwijl er zoveel wetenschappelijk onderzoek over complementaire geneeskunde is.

Maar nu even over de leugens die ik over u en uw vereniging zou verspreiden

Leugen nummer 1: U zou niet strafrechtelijk vervolgd zijn voor de dood van baby’s op uw afdeling.

U was hoofd van de afdeling Gynaecologie in het Westfriesgasthuis te Hoorn. U leidde deze afdeling rigide, zonder enige management skills, is hierover te lezen. In mei 2009 stierf het baby’tje Biendiya Ramgoelam. Dit omdat één van de artsen van uw afdeling een totaal verkeerde begeleiding van deze risicovolle bevalling neerzette. Na een zeer langdurig proces om ontsluiting te krijgen van maar liefst 2 cm in 10 uur, werd dit nog steeds normaal gevonden door deze arts. Ondanks het feit dat in het dossier van de moeder stond dat er in deze situatie ingegrepen moest worden met een keizersnede.

De moeder krijgt een baarmoederruptuur, het baby’tje ligt half in de buik van de moeder en half in de baarmoeder. Er is met spoed een keizersnede uitgevoerd en de baby is gereanimeerd, maar overleed de volgende dag. In dit geval een totaal gezonde baby die zomaar zonder enige reden overlijdt. De betreffende gynaecoloog, kennelijk een goede vriend van u, heeft u vervolgens willen beschermen door dit overlijden niet te melden bij de Inspectie van Volksgezondheid! Dit is wettelijk verplicht!! Maar we geloven vast en zeker dat u zichzelf als hoofd van deze afdeling ook wilde beschermen! Want een smet op uw naam als arts kan natuurlijk niet! De inspectie komt hier vervolgens achter omdat ze eind juni worden ingeseind door het Openbare Ministerie. Nadat de ouders aangifte doen voor dood wegens schuld!

U heer Renckens verdoezelt het overlijden van de baby voor het IGZ

Er is een onderzoekscommissie vanuit dit ziekenhuis samengesteld en u Cees Renckens neemt nota bene zitting in deze commissie. Als hoofd van de afdeling waar een gezonde baby door fout medisch handelen overlijdt. U degene die aansprakelijk is voor het functioneren van de afdeling. Maar ook degene die besluit om het overlijden van de baby niet te melden bij het IGZ. Logischerwijs komt er vervolgens een flut onderzoek uit wat door de ouders meteen wordt afgewezen. 

Daarna is er onderzoek gedaan door een andere onderzoekscommissie. Nu met een externe voorzitter en dit rapport schokt het bestuur van het Westfriesgasthuis. U en uw afdeling worden hieropvolgend onder curatele gesteld. Let wel, ook dit is een rechtelijke uitspraak. Onder curatele komen als afdeling is het meest beschamende wat een afdelingshoofd kan overkomen. 

Vervolgens is er 11 september 2012 een rechtszitting, omdat justitie de arts (die onder uw leiding valt) verantwoordelijk houdt voor het overlijden van de baby. Uit het onderzoek zou overigens blijken dat er in een korte tijd vier baby’s op uw afdeling onder verdachte omstandigheden zijn overleden. 

U bent klaarblijkelijk ook dikke vriendjes met Google! Omdat heel veel links die verwijzen naar uw rol in het overlijden van deze baby’s vooral veranderd zijn in dode links. In de tijd dat dit speelde, bent u tussen het overlijden van de baby en de rechtszitting afgezwaaid als voorzitter van de VtdK en tevens met pensioen gegaan. Wat wij ons afvragen: Is dit gedwongen geweest om de vereniging zijn gezicht te redden? Moest u verplicht met pensioen omdat bleek dat u deze afdeling werkelijk zeer ondeugdelijk leidde? 

Het is kwalijk en ontoelaatbaar gedrag van u Cees Renckens

Het overlijden van de baby niet melden aan de IGZ is een kwalijke en verwijtbare zaak, heer Renckens! Dan zitting gaan nemen in de onderzoekscommissie is even zo discutabel. U wilt alles onder controle houden en de situatie positief voor u laten verlopen. De rechtbank is duidelijk. Het ziekenhuis is schuldig aan de dood van deze baby. Het is gebeurd onder uw leiding dus hoe vrij te pleiten bent u eigenlijk in deze dan? Zeker met uw zeer dubieuze gedrag in deze zaak?

Wij weten in ieder geval absoluut zeker dat deze gebeurtenissen een absolute smet zijn op uw werk als arts. Maar wat echt verwijtbaar gedrag is, is dat u in uw rol als voorzitter van de VtdK met al uw kritische schrijfsels over andere vormen van geneeskunde, iedere arts of therapeut te gronde wilt richten. En dat terwijl op uw afdeling baby’s onder verdachte omstandigheden kwamen te overlijden. Hoe kunt u als zogenaamd integer mens die strijd tegen onrecht en kwakzalverij, dan besluiten dit niet te melden aan de IGZ? Om vervolgens een onderzoekscommissie te willen beïnvloeden! Dan bent u dus niet alleen een leugenaar, maar doet u zelf toch echt aan een vorm van oplichting of zien we dit verkeerd?

Daarnaast, denkt u dat alle mensen die u zo te gronde richt of wens te richten, werkelijk dergelijke misstappen hebben gemaakt zoals u hier ZELF heeft gemaakt? Wat u doet is echt schadelijk handelen, verdoezelen, fouten maskeren en dan onderzoeken saboteren om er zelf goed uit vandaan te komen. U bent vele malen erger dan wie u ook maar van de brug heeft gegooid!

Hieronder een aantal links die over deze kwestie nog te vinden zijn.

Hoezo ziet de VtdK en vooral u vitamines niet als kwakzalverij?

Leugen nummer twee: De VtdK zou vitamines niet als kwakzalverij zien

Heeft u uw geheugen eigenlijk nog op orde vraag ik mezelf af? Op de website van de VtdK worden vitamines talloze keren totaal afgebrand. Maar vergat u ook uw interview met de Volkskrant bijvoorbeeld? Volkskrant en Cees Renckens wij citeren even: ‘In uw boek noemt u vitamine-B12-klinieken ‘kwakzalver scholen’ en dry needling, veel toegepast door fysiotherapeuten, ‘de moderne variant van ezeltje-prik’. Stoot u veel mensen niet af met die hoge toon?

‘Ja, goed punt, we krijgen er brieven over van trouwe leden die vragen of het niet wat minder kan. Sinds ik de leiding heb genomen is dit onze aanpak, naming en shaming en met gestrekt been erin. Ik vind dat een effectief wapen. Als wij onszelf de Vereniging ter Bevordering van Verantwoorde Gezondheidszorg gaan noemen, dan valt iedereen in slaap, dan is er geen journalist die nog belt. Maar het heeft iets onsympathieks om altijd overal tegen te zijn, dat is absoluut waar.’

Uw befaamde aanpak ‘naming en shaming en met gestrekt been erin’ en precies dit is waar wij als redactie over vallen! Het is ongelooflijk dat dit uw remedie is! Gelukkig geeft u iets toe dat het wat onsympathiek is om altijd overal tegen te zijn!! Het feit dat u ook benoemt dat wanneer u een andere manier van handelen zou handhaven iedereen in slaap zou vallen en dan geen journalist meer zou bellen. Bent u misschien aandachtsziek en zonder enig geweten? Wilt u over de rug van anderen in the picture staan? Is dat u diepste wens en echte motivatie?

Eigenlijk ben ik best benieuwd welke officiële DSM-diagnose bij u zou passen. In ieder geval heer Renckens: u en uw VtdK vinden vitamines kwakzalverij, u rept hier vaak genoeg over. Ook claimt u dat alle benodigde voedingsstoffen in onze voeding zouden zitten en dat vitamines om die reden dus gebakken lucht en nutteloos zouden zijn en louter geldklopperij.

De sponsoring door de Big Pharma is het best bewaarde geheim van de VtdK

Leugen nummer drie: Is dat de VtdK gesponsord zou zijn door de Big Pharma.

Beste heer Renckens wij zijn van mening dat dit het best bewaarde geheim van uw vereniging is. U en uw vereniging zijn daarvoor te subjectief, teveel pro conventionele zorg! Als we dan weer u vanuit het interview in de Volkskrant mogen citeren; “Een dokter zegt soms tegen een patiënt: wacht u maar even af, het gaat vanzelf over of: hier moet u mee leren leven. Dat zijn uitdrukkingen die kwakzalvers niet kennen. Ze hebben altijd een diagnose, ook zonder bewijs. Ik heb dit al vaker gezien, klinkt het dan. Voor patiënten die in de reguliere geneeskunde niet verder komen, is dat prettig. Dokters moeten patiënten beschermen tegen overbehandeling, maar in de alternatieve geneeskunde is alles overbehandeling.”

Het is een ronduit belachelijke mening waarmee u gewoon suggereert dat gezondheidsklachten vanzelf over gaan of dat er door patiënten veel gefingeerd wordt. Niemand hoeft met iets te leren leven, zonder het uiterste te hebben geprobeerd om het toch op te lossen voor deze patiënt! 

Precies deze houding van conventionele artsen zorgt ervoor dat patiënten zoeken naar een andere vorm van behandeling. Daar waar ze wel serieus genomen worden en niet worden weggezet in het fingeer hoekje of volgepropt worden met medicaties die gewoon niet helpen. En de alternatieven dan benoemen als ‘continue overbehandeling’ is bijna te vreemd voor woorden. U moet echt eens diep over uw uitspraken gaan nadenken: waardoor bent u zo beschadigd geraakt eigenlijk? 

Een vereniging niet gesponsord door de Big Pharma zou echt objectiever en menslievender zijn. Zou zich een weg weten te banen tussen de echte kwakzalvers en de zorgverleners die additief zouden kunnen werken met de conventionele geneeskunde. Uw vereniging zou precies het juiste weten te vertellen aan hun lezers. Als je een goede, niet conventionele therapie zoekt die adequaat en additief kan werken – waarin door wetenschappelijk onderzoek effectiviteit is gezien – lieve mensen dan raden wij dit aan. Ik denk dat je dan geen 1800 leden met oogkleppen voor zou hebben, maar duizenden en duizenden leden die uit dankbaarheid lid worden. Ook velen niet vanuit de beroepsgroep. 

U heeft deze vereniging op een groot dwaalspoor gezet

Ik denk dat u de vereniging onder uw leiding op een groot dwaalspoor heeft gezet. Uw opmerkingen in de vele interviews in kranten, bladen en tv, zegt mij dit. De VtdK zou er goed aan doen om eens door al zijn artikelen heen te scrollen en bij vele artikelen op de knop delete te drukken, omdat ze echt zeer onterecht schadelijk zijn voor mensen. Ze zijn geschreven vol met leugens en haat. “Shaming en naming en met een gestrekt been erin”. Jullie hebben nooit echt juist onderzoek gedaan naar de mens achter de therapie, maar zeker niet naar de wetenschappelijke effectiviteit van deze therapie. 

Wij zijn tenslotte de toverdokters uit Afrika waar geen wetenschappelijk onderzoek naar gedaan hoeft te worden! En zo wordt een hele beroepsgroep, met echt menslievende goede mensen, zomaar in het verdomhoekje gezet. En nog erger worden er mensenlevens voorgoed kapot gemaakt. Het is echt onvoorstelbaar dat dit in Nederland mag en kan! U en uw vereniging moeten wel een dikke vinger in de pap hebben, zelfs in de politiek.

U had ook het een en ander over mij te vertellen

Wat het feit er toe doet dat ik ‘winkelinrichter was en een fotograaf’ mag Joost weten, maar ik was het en nog een goede ook!! Tot ik inderdaad leed aan een immense ooginfectie en dit mijn werk belette en niemand (dus conventionele artsen) mij ervan af kon(den) helpen. Dus ook ik werd volgepropt met Big Pharma bullshit en weggesust precies zoals u het benoemd. Voor mij waren jullie toen de Afrikaanse toverdokters die er niets van bakten, mijn leven als fotograaf hing ervan af!

Ook ik ben op zoek gegaan en vond colloïdaal zilver. En het is geen leugen dat dit mijn ooginfectie totaal heeft genezen en nog snel ook! Natuurlijk raak je dan zeer geïnteresseerd en ben ik op onderzoek gegaan in de talloze wetenschappelijke onderzoeken, ‘evidenced based’ by the way heer Renckens! Onderzoeken die ons allemaal vertellen dat colloïdaal zilver antibacterieel is en kan werken als een breedspectrum antibiotica.

En ja ik heb het geperfectioneerd en wij bereiden ons colloïdaal zilver inderdaad in het donker, omdat de potentie van de deeltjes dan optimaal bewaard blijft. Zo ook het bottelen in de donker violette flessen. Waarom dit dan met zo’n ondertoon schrijven die u alleen maar kan neerzetten, begrijp ik niets van! Maar goed u met uw dingetje “Naming and shaming en met gestrekt been erin!”.

Dus enige wetenschappelijke onderzoeken over zink/zilver dat dit inderdaad het herstellend vermogen ondersteunt en antibacterieel is, zie hier:

  • Silver Boosts Antibiotic Efficacy, By Dan Cossins, June 20, 2013
  • Silver Benefits, Biophysical Properties of silver, March 30, 2012, Biophysica Inc
  • The Role of Antimicrobial Silver Nanotechnology, Gibbons and Warner, 2005
  • Nanosilver: a nanoproduct in medical application, Xiao Chen, 2008

Overigens ons Colloïdaal zilver bestaat uit uiterst fijne metallische deeltjes zilver en geen ionvorm. Over al mijn producten die ik op de markt breng wordt eerst uitgebreid wetenschappelijk literatuur onderzoek gedaan!

Ik heb inderdaad in het begin van de corona crisis een post geplaatst over Colloïdaal Zilver en de Coronavirussen

Maar niet om de verkoop te stimuleren want zoals u al aangeeft verkopen wij genoeg. Maar mensen waren echt in paniek in het begin van de crisis. Wij hebben vooral cliënten die dus niet zomaar aan de vaccinaties gaan. En wij zijn inderdaad mensen die volgens u altijd wel een diagnose of een remedie hebben! Gelukkig wel! 

Er is een patent inderdaad uit 2005 uit Japan overdragen aan de KOAG. Dit patent bestond uit het feit dat Colloïdaal Zilver effectief bleek tegen coronavirussen. Zoals u misschien weet woekeren deze al vele jaren over onze aardbol heen en niet pas sinds 2020. Dus dat dit patent uit 2005 komt is niets vreemds heer Renckens, dat hoeft u echt niet met uitroeptekens te benoemen. Patenten kunnen heel oud zijn, wetenschappelijke onderzoeken ook, dat betekent niet dat ze niet waar zijn. De reden dat wij dit bericht hebben geplaatst is omdat we mensen uit hun angsten wilden halen en het heft in eigen handen wilden laten nemen. Meer niet, maar minder ook niet!

En dat wij op de vingers zijn getikt, is bij lange na niet zo erg als u en uw afdeling die op de vingers zijn getikt en onder curatele zijn gesteld! Oh ja ik heb de post van facebook afgehaald, maar Nanomineralen is een informatieplatform wat geen stoffen verkoopt, dus die mag dit gewoon blijven vermelden. Vreemd dat u dit niet weet!

Dus ajb, stop met deze onzinnige nietszeggende frutsels van u op papier. Weet u daarnaast eigenlijk wel hoeveel bedrijven er door een reclamecode op de vingers worden getikt? Niets bijzonders aan, iedereen gaat wel eens net over een lijntje heen, doe je dit bewust NEE!! Doe je dit vanuit het feit dat je mensen wilt belazeren? NEE!! Maar u wilde wel de hele IGZ belazeren, baby’s die onder verdachte omstandigheden overlijden niet melden en onderzoeken naar uw handelen beïnvloeden, dus waar praten we nog over!

Overigens weer zo’n ellenlang schrijfsel vanuit mijn pen, maar ik kan over u wel tien boeken schrijven over al uw onterechte handelen. ‘Maar het gaat vanzelf wel over!’

So Just Think!!

Zijn er mensen die naast ons willen nadenken over misschien een massale aanklacht tegen de VtdK en hun handelswijzen? Of dat we iets anders gaan organiseren om deze vereniging en hun schrijfsels aan banden te leggen? Neem dan even contact op met onze redactie en laten we dit samen aanpakken! We zijn benieuwd ook wij kunnen met gestrekt been er namelijk in!

No comments yet

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Post comment