My X-Codex
Register now
Taal
Information
About X-Codex
Contact
Editorial board
Select your category
Big Pharma Big Bullshit
1
Buitenaards
2
Don't vote
2
Interviews
1
Onrecht in Nederland
9
Onze mensenrechten
3
Opvallend nieuws
3
Overheidsobservatie
6
Product van de maand
2
Social media
1
Spiritualiteit
5
Werkelijke gezondheid
9
Wetenschappelijk onderzoek
4
Zorgverlener van de maand
1
Select your language
English
Nederlands
Registreren

Get notified

Do you want to get notified with every new article? A confirmation will be send to the provided email address!

Register now
1. Do you want to be the first to get notified of all our new articles? And are you interested in our give away too?
Just notify me only.
I'm interested in a give away too!
Register now
2. In order for you to get notified, please provide us with your name and e-mail address.
Register now
2. To improve your inspiration we've selected two different 'give aways' for you donated by The Health Factory.
ENT spray

An ENT spray produced using a unique method, consisting of purified water with ultra-small particles of pure zinc (20 ppm) and silver (15 ppm). You can use this spray as much as you like without damaging your nasal mucosa. The nasal spray can increase immunity in the nose and protect your mucous membranes.

First-aid spray

You can use this first-aid spray on the skin in many situations, for example acne, skin rashes and skin infections. But also for fungi, eczema, burns, cold sores, insect bites, diaper rash, eye and ear infections, thrush, (water) warts, sweaty feet etc.

Which spray do you prefer?
I prefer the ENT spray!
I prefer the first-aid spray!
Register now
3. Is the information below correct and are you ready to confirm?
Name:
Email address:
A confirmation of your registration will be sent to the provided e-mail address.
Send
Register now
3. In order for you to get notified, please provide us with your name and your e-mail address.
We also need your shipping address to send you the prefferred give away.
Register now
Thank you for your interest and registration!
Once we go live we will inform you by e-mail immediately.
Register now
4. Is the information below correct and are you ready to confirm?
Name:
Email address:
Shipping address:
Preferred give away:
A confirmation of the information above will be sent to the provided e-mail address. Your give away will be shipped within 5 working days.
Send
Register now
Thank you for your interest and registration!
Once we go live we will inform you by e-mail immediately. Your give away will be shipped within 5 working days.
maart, 2022 8 Comments

De constante smaad en laster van de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK)

De constante smaad en laster van de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) over hun slachtoffers, is meer dan ongehoord en wordt zeer doelbewust gedaan. Ze doen dit om praktijken te sluiten die niet werken vanuit de conventionele medische wetenschap. Ze brengen hiermee artsen en therapeuten bewust en onterecht zo sterk in het diskrediet, dat zij hun werk niet meer kunnen uitoefenen. Omdat alles wat zij online zetten, zo riekend, verdraaid en gelogen is, zodat eenieder onbewust en niet voor zichzelf denkend mens ze klakkeloos geloofd. Ook al werken deze artsen en therapeuten vaak met groot succes en brengen zij werkelijke gezondheid aan mensen. De VtdK gesponsord door de Big Pharma heeft als taak alle concurrentie voor deze industrie keihard te elimineren. 

X-Codex wil een vuist maken voor therapeuten en artsen die vanuit de eerste geneeskunde werken. Daarmee bedoelen we niet onze westerse medische geneeskunde, maar alles wat vanuit de natuur zijn oorsprong vindt. Goede gezonde voeding, orthomoleculaire supplementen, nano-mineralen, acupunctuur, fytotherapie, homeopathie en alle andere geneeswijzen die zijn oorsprong kent vanuit de eerste geneeswijze. 

De artsen en therapeuten werkend met andere bredere zienswijzen en methodes moeten dringend worden beschermd tegen verenigingen en groeperingen met zeer beperkte visies. De handelswijzen van deze vereniging brengt ongelooflijke vaak jarenlange schade aan het werk en leven van deze artsen en therapeuten. Wij vinden dit uitermate onterecht. Vooral vanwege de eigen agenda achter deze manier van handelen, die wij in dit artikel graag willen toelichten.

Er zijn zoveel internet trollen die hun vreugde halen uit het online ruïneren van mensen

Er zijn zoveel internet ‘trollen’ die hun vreugde halen uit het online ruïneren van mensen. Daarvoor gênante foto’s publiceren en leugens verspreiden. De mensen die hier hun levensvreugde uit vandaan halen en waaronder ook deze vereniging, hebben geen idee hoe ze een leven hiermee blijvend beschadigen. Wat de immense gevolgen kunnen zijn van dergelijke verhalen die bijna altijd onterecht en verzonnen zijn. 

Wij hebben iemand na langdurig overleg bereid gevonden om haar verhaal met ons te delen. We kwamen Clara Ruizendaal tegen in onze research over dit onderwerp. Wij vielen om van verbazing van haar verhaal en hoe onterechte negativiteit zo bepalend en desastreus kan zijn voor een leven. We hadden al heel wat van dit soort verhalen gehoord, maar dit sloeg werkelijk alles. Het is een dergelijk langdurige situatie (20 jaar) zodat dit een tweedelig artikel is geworden. Onze redactie besloot dit alles toch te publiceren ondanks de lengte van het verhaal. Dit om mensen en organisaties zoals de VtdK, bewust te maken van wat ze een ander aan onrecht aandoen. Maar vooral willen wij dat mensen die deze verhalen van dit soort kwaadsprekende verenigingen lezen, deze volkomen te negeren. Omdat het uiterst negatieve opgeklopte nonsens blijkt te zijn. 

We hebben in onze research een aantal van deze artsen en therapeuten uitvoerig gesproken. Allemaal slachtoffer van deze vereniging. Bewijsstukken onderzocht en het is ongelooflijk hoeveel leugens deze vereniging bewust verspreidt. Het is duidelijk dat succesvolle artsen en therapeuten ‘stuk’ moeten als zij onconventioneel werken. Tijdens ons research bleek echter dat niemand naar voren durft te komen. Dit omdat ze bang zijn voor repercussies vanuit de VtdK die hun het hele leven zullen achtervolgen.

Clara Ruizendaal is dermate onrechtvaardig online getrasht door de VtdK dat ze niets meer te verliezen heeft en haar verhaal wel durft te vertellen.

Ons research in al haar documenten vanuit haar instituut en rechtbanken heeft maanden geduurd. We hopen dat dit verhaal vele groeperingen, verenigingen maar ook internettrollen wel 100 keer laten nadenken voordat ze weer iemand online gaan zwart maken.

In de jaren 90 was Clara Ruizendaal de meest bekendste holistisch Orthomoleculair Epigenetisch therapeut in Nederland. Clara Ruizendaal behandelde in haar gelijknamige instituut samen met haar team, 600 patiënten per week. Er studeerden vele mensen, volgden net zovelen een driedaagse inner-child Workshop of een transformatie coaching 

Clara is daarnaast ook een geboren medium, alhoewel ze dit een niet passend woord voor haar vindt. Ze is zo geboren en ze weet niet beter, ben je dan een medium? Vraagt ze zich hardop af.

Zij gaf in haar instituut 1 keer per twee weken op de maandagavonden de goed bezochte “alles wat komt” avonden. Iedere avond zaten er rond de 150 mensen in de eigen zaal van het instituut. De avonden waren maanden van tevoren volgeboekt, had je niet gereserveerd dan kon je niet naar binnen. Zij werkte op deze avonden als medium om mensen te helpen met allerlei soorten vragen. Clara is geboren met hoogst ontwikkelde zintuigen. Ze kent haar leven niet anders dan via haar zintuigen allerlei informatie over mensen binnen te krijgen. Ze ziet daarnaast de aura rondom alles wat leeft. Omdat dit voor haar de normale leefwereld en is ze dus ondanks dit talent ook altijd heel normaal gebleven. Althans dat is wat ons erg opvalt in onze gesprekken met haar.

Clara Ruizendaal is zeer ontwikkeld in het readen/scannen van een menselijk lichaam

Zij is vooral zeer ontwikkeld in het readen/scannen van een menselijk lichaam in de functie daarvan. Ook ontvangt ze alle emoties en informatie over het psychisch functioneren van de persoon. Zij kan dit zelfs online op duizenden kilometers afstand. Ze ziet en voelt als het ware transparant en afstand is daarin geen enkele belemmering. Het liefst werkt ze zonder enige voorkennis en wilt ze de client die ze scant ook niet zien. Ze werkt hierin bij voorkeur totaal blind, dan is ze volgens haar op haar best. De officiële term hiervoor is een physical/emotional/mental empath.

De reviews die zij krijgt over dit werk zijn uitermate lovend. We hebben haar een aantal keren live aan het werk gezien en de mate van accuraatheid is werkelijk ongelooflijk. Zowel voor ons als voor de client die ze scant en bijvoorbeeld in Nieuw-Zeeland woont. We spreken dan over een afstand van 18526 km waarbij binnen een seconde de informatie naar binnen stroomt. Ze voelt letterlijk alles wat de client ook in zijn lichaam en psyche voelt en ervaart.

Onze research vertelt ons dat ze een empath is

Ons research vertelt ons dat ze op verschillende manieren een ‘empath’ is maar vooral een fysieke, emotionele en intuïtieve ‘empath’. Het grappige van Clara is dat ze nooit is gaan zoeken naar een officiële term voor haar talenten en ze wist dit dus ook niet van deze terminologie af. Zo hoort het bij haar totale bestaan en weet ze niet beter. In tegenstelling tot anderen beheerst zij het volkomen en kan ze het aan en uit zetten. Haar aura is dus beschermd en ze neemt niet klakkeloos alles van iedereen over. Ze zet zich open als er een cliënt aan de andere kant van de wereld achter een laptop schuift. Lees hier over de verschillende ‘empaths’, zie https://www.wellandgood.com/types-of-empaths/.

Door deze manier van waarneming samen met haar vele jaren studies in de natuur geneeskunde en haar 17 licenties in de holistische epigenetische orthomoleculaire geneeskunde, kan zij oorzaken vinden van ziekten en klachten, waar een arts vaak niet aan denkt. Of zij weet een connectie te leggen tussen alle klachten. Om zo een arts een idee te geven waar te zoeken bij deze patiënt. Zo adviseerde zij inmiddels al duizenden mensen om blijvend hun gezondheid weer terug te winnen. Ze gebruikt hiervoor adviezen in voeding, supplementen en eventueel coaching. Haar werk hierin is feilloos.

Eerder was ze eigenaresse van het Clara Ruizendaal instituut

Het Clara Ruizendaal instituut werd in die tijd precies voor deze holistische therapie door mensen uit alle uithoeken van het land bezocht. Maar ook wisten mensen uit enkele landen in het buitenland het instituut te vinden. De behandelingen waren zeer succesvol, mensen hervonden massaal hun gezondheid.

Clara Ruizendaal is echter een langdurig en zeer onterecht slachtoffer VtdK, waardoor zij haar werk op grote schaal niet meer kan uitoefenen. Dit al sinds een uitzending van Barend en Witteman in 1998. Ze zat tegenover Cees Renckens, destijds de voorzitter van de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) aan tafel. Dan denken jullie misschien 1998? ‘Wij herinneren ons die tijd nog niet eens meer’. Maar in dit artikel zal duidelijk blijken dat het online onterecht trashen van deze vereniging, hoe lang geleden dan ook, onherstelbare schade aan het leven van Clara heeft gebracht. Tot aan de dag van vandaag toe.

In deze uitzending probeerde dhr. Renckens, Clara volkomen belachelijk te maken, zoals hij dit met vele artsen en therapeuten in tv-uitzendingen al eerder deed. Helaas voor hem lukte het deze ene keer niet! Cees Renckens werd in plaats daarvan meerdere malen uitgejouwd door het aanwezige publiek. Clara wist met haar uitmuntende kennis alle onterechte aantijgingen van hem zeer goed te pareren. Het ego van dhr. Renckens was klaarblijkelijk zeer geraakt en dit resulteerde dat Clara doelwit nr. 1 is geworden voor de Vereniging tegen de Kwakzalverij.

Wat is er gebeurd?

De VtdK beschuldigt haar sinds 2002 online van oplichterij zonder enig normaal bewijs. Zelfs nadat alle aanklachten van oplichting, na drie jaar intensief onderzoek door de recherche, werden geseponeerd, blijft de VtdK weigeren om de items over haar te verwijderen. Hierdoor bepaalt de VtdK haar leven tot nu toe en kan Clara haar werk al jaren niet meer voortzetten. 

Clara werd zelfs door het programma ‘Opgelicht’ als een oplichter neergezet. Wat hierin de rol is van de VtdK is onbekend. Dat zij tegelijkertijd begonnen met hun laster en smaad tegen haar geeft het idee dat ze absoluut hierin een rol hadden. In 2002 waren er drie uitzendingen over haar waar zij op een onmiskenbare manier uiterst negatief is neergezet. Ze zou o.a. mensen op grote schaal hebben opgelicht door vele supplementen voor te schrijven. Dit alleen voor eigen gewin, dit was de oplichting in ieder geval. Er werd door dit programma een aanklacht tegen haar ingediend en er volgde een drie jaar grootscheeps recherche onderzoek. Het onderzoek had zelfs een codenaam ‘Ruis in het dal’. Men was er van overtuigd een zeer grote vis te kunnen vangen.

De uitkomst van het hele onderzoek was voor zeer teleurstellend

De uitkomst van het hele onderzoek was zoals de recherche in hun rapportages heeft weergegeven zeer teleurstellend. Ze concludeerden dat er een onterechte hetze tegen haar was begonnen, en niet alleen vanuit de VtdK. Er waren volgens de recherche zoveel nutteloze manuren waren verloren voor iets waar niets uitkwam. Tegelijkertijd is ze aangevallen door de haar opgeleide therapeuten die bij haar werkten. Hun motivatie bleek te zijn dat zij het geld wat het instituut omzette naar zichzelf toe wilden trekken. Met nota bene alle kennis en kunde die zij van haar hadden geleerd. Maar ook zijn er verhalen dat ze zijn bedreigd vanuit de VtdK. Als ze zich niet tegen haar zouden keren, zij ook door deze vereniging online zouden worden besmeurd. En dit alles alleen omdat Clara Ruizendaal, veel te succesvol was in het behandelen van de meest uitlopende ziekten.

Het programma Opgelicht haalde meteen de dag na de uitkomst van de recherche onderzoeken alle belastende links offline. Voor ons is dit een duidelijk teken.

Hoe ontstond dit alles dan en waarom?

De VtdK die gesponsord wordt door de Big Pharma hield na de uitzending van Barend en Witteman, een moderne heksenjacht van de hoogste orde. Dit doen zij niet alleen met Clara, maar met zoveel therapeuten en artsen die anders werken dan de norm die deze vereniging stelt. 

Het gevolg voor Clara is dat zij al 20 jaar haar uitmuntend werk niet meer op die schaal kan doen, wat zij daarvoor deed voor haar wekelijks honderden patiënten. Hoe meer succes zij in het behandelen van klachten had, hoe groter de Big Pharma haar als een gevaar zag. Hoe meer Cees Renckens in de uitzending een deuk in zijn ego kreeg, hoe dieper zij ten onder moest.

Het probleem is echter dat deze onterechte online laster en smaad ongelooflijke gevolgen heeft voor Clara in haar leven, lees hierover in het 2e artikel over dit onderwerp verder. https://xcodexfoundation.com/nl/artikelen/clara-ruizendaal-is-alles-behalve-een-oplichter/ Dit gebeurd zeker niet alleen met haar, maar met eenieder die de VtdK, Skepsis of andere verenigingen en internettrollen besluit ten onder te brengen. Maakt echter een arts een grove fout zoals Cees Renckens zelf blijkbaar op zijn kerfstok heeft, dan weten ze niet hoe alles zo snel mogelijk in de doofpot moet komen. Grappig is dat geen enkel met de VtdK meeheulende website dan ook over deze strafrechtelijke fout van Cees Renckens zich uitlaat. Zie hier hoe alles tot in het negatieve samenwerkt om mensen stuk te krijgen.

Cees Renckens is strafrechtelijk vervolgd voor het overlijden van baby’s op zijn afdeling

Dr. Cees Renckens een rigide fantast met slechte management skills, zo wordt hij omschreven (inmiddels ex-voorzitter van de VtdK), een gynaecoloog, heeft de leiding over een afdeling verloskunde. Onder zijn hoede zijn er door communicatiestoornissen een aantal baby’s overleden. Er is gesteld dat hij de afdeling hopeloos leidde en er daardoor vele ongewenste communicatie stoornissen waren, waar Cees Renckens debet aan was. Hij heeft de dood van de baby’s voor de inspectie willen verzwijgen en is daarop strafrechtelijk vervolgd zie de link: dood baby’s Voor ons zijn deze spinsels op internet al reden genoeg om een zeer uitgebreide research te doen naar Cees Renckens en over hem binnenkort een artikel te gaan schrijven.

Natuurlijk worden al deze daden door Cees Renckens door de VtdK diep in de doofpot gestopt.

Natuurlijk zijn al deze feiten door de Vereniging tegen te Kwakzalverij direct heel diep in de doofpot gestopt. Het is onvoorstelbaar dat deze man die zoveel goede artsen en therapeuten ten gronde heeft gericht. Nu zelf vervolgd is voor aansprakelijkheid van het doden van pasgeborene baby’s en niemand praat erover en vooral de VtdK niet! Wel werd hij direct als voorzitter uit de vereniging gegooid. Maar Cees Renckens weet van geen ophouden, via andere veel kleinere platforms blijft hij zorgverleners trashen over hun methodes van werken.

Er overlijden zoveel mensen in ziekenhuizen door fouten die artsen hebben gemaakt, telkens zijn deze feiten zo snel mogelijk uit beeld gehaald. Ondertussen durft een vereniging, artsen en therapeuten zoals Clara Ruizendaal en vele anderen hun leven te verwoesten, terwijl er nooit nalatigheid bewezen is. Zeker niet nalatigheid in de vorm van hun gewezen voorzitter. Het medeverantwoordelijk zijn voor het overlijden van pasgeborene baby’s en het verzwijgen hiervan voor de medische raad!! Om dan iemand die op grote schaal supplementen adviseert, die bewezen gezondheid brengen, al 20 jaar een oplichter te noemen, is nogal wat!

Vitamines zijn volgens de VtdK kwakzalverij

Clara wordt door de VtdK als oplichter gezien omdat zij volgens hen goedkope Kruidvat vitamines zou omcapsuleren naar een eigen merk en dit zeer duur te verkopen. Daarvan iedere patiënt minstens acht potten voor te schrijven en dit alleen maar voor eigen gewin te doen. Want tenslotte zijn vitamines alleen maar kwakzalverij volgens deze vereniging en doen zij niets in de gezondheid van de mens. De stelling van deze vereniging is echter schrijnend achterhaald. Wetenschappelijk is duizenden malen het tegenovergestelde inmiddels bewezen. Een lichaam heeft namelijk alle vitamines, mineralen en aminozuren nodig om juist te kunnen functioneren. Heeft een lichaam tekorten en deze worden niet bijgevuld dan wordt het lichaam langzaam maar zeker ziek. Daar onze voeding bij lange na niet meer alle juiste voedingsstoffen bevat ontstaan er vele ziekten.

Research laat zien dat Apotheker Durlinger haar supplementen maakte.

Wij hebben deze stelling onderzocht en hebben veel bewijs gevonden dat destijds apotheker Durlinger in Mierlo haar supplementen maakte. Dit met de door hun ingekochte zeer zuivere voedingsstoffen. In oude rechtbankdocumenten staat de naam apotheek Durlinger meerdere malen vermeld als ontwikkelaar en de leverancier. Een assistente van Clara ging altijd mee op bezoek naar apotheek Durlinger, zij heeft dit ook verklaard. Overigens is deze aanklacht ook totaal geseponeerd. Natuurlijk werd ook deze apotheek in 2009 door de VtdK aangevallen, zie hier de link Apotheek Mierlo Hout exit 

Het probleem is vooral de schrijftoon van alle artikelen die je op de website van de VtdK vindt. Er is geen werkelijke objectiviteit te vinden. Wanneer een hulpverlener niet werkt volgens de richtlijnen van de VtdK (alleen artsen die volgens het normale medische protocol werken doen dit volgens deze “vereniging met oogkleppen voor”, dan wel) dan zijn deze zorgverleners bij voorbaat niet goed bezig en wordt alles extreem uit het verband getrokken.

Wij vragen ons af waarom je iemand kunt afstraffen alleen omdat hij anders werkt, denkt en voelt dan het gros van de hulpverleners. Hoe kun je artsen en therapeuten dwingen om in hokjes te denken en te werken terwijl een mens sowieso niet in een hokje neergezet kan worden. Een mens is zoveel meer dan alleen een lichaam en een psyche en een ziekte zou nooit in een hokje gezet moeten worden. Waarom als de medische wereld toch zo perfect zou werken, lopen er dan miljoenen mensen met allerlei klachten rond die niet verholpen of zelfs herkend worden.

Tijden zijn veranderd, nu schrijven duizenden therapeuten en artsen vitamines voor

Tegenwoordig schrijft iedere orthomoleculair en/of epigenetisch arts/therapeut of wie met supplementen werkt, hun cliënten meerdere potten vitamines voor. Dit omdat ziekten/klachten genezen kunnen worden door tekorten aan voedingsstoffen aan te vullen. Clara Ruizendaal was misschien één van de eersten die vitamines op grote schaal voorschreef, maar deed totaal niets vreemds. Het was zeker geen kwakzalverij en oplichting omdat vele wetenschappelijke studies de werking van vitamines in ziekten bewijzen. Ga eens Googlen op Pubmed, het zal je verbazen!

Alleen zet het gebeurde af in die tijd van de jaren negentig, het was uiterst ongewoon om vitamines te slikken, nu staat er in iedere keukenkast wel ergens een vitaminepreparaat. Maar in die tijd was dit totaal nieuw.

Alle aantijgingen van deze onterecht zeer kritische vereniging zijn onderzocht

Alle aantijgingen van deze onterecht zeer kritische vereniging aan het adres van Clara Ruizendaal zijn langdurig en grondig onderzocht, maar niets blijkt enige waarheid te bevatten. Toch weigert deze vereniging elke link over haar weg te halen.

Als je de zwaar lasterlijke inhoud van hun website leest, waar talloze mensen aan de schandpaal worden genageld is het diep bedroevend dat dit zomaar kan in Nederland. Ze maken deze onconventioneel werkende artsen en therapeuten voor het grote publiek zo ongeloofwaardig en belachelijk, dat de meesten daarna hun praktijken direct kunnen sluiten. Sinds de opkomst van internet gebruiken ze dit medium daarvoor. Zodra nieuwe klanten de vuilspuiterij online lezen, zeggen ze hun afspraken direct af. Dit is precies het doel van deze vereniging. 

De patiënten moeten volgens de VtdK alleen door artsen worden behandeld die medicaties voorschrijven geproduceerd door de Big Pharma. Zo is deze vereniging compleet ten dienste van deze Big Pharma miljardenindustrie en verdienen ze zo hun grote sponsoring. Eenieder die anders denkt en andere middelen voorschrijft waar geen patenten door deze industrie op kan worden gelegd, moet het veld ruimen. 

Het vreemde is dat wanneer je mensen spreekt over de Vereniging tegen de Kwakzalverij, iedereen wel een negatief beeld heeft van en ze niet serieus neemt. Maar wanneer er dan een oordeel geveld moet worden over een arts of therapeut, dan ineens wordt het negatieve item geschreven door deze vereniging wel zeer serieus genomen!!

Clara Ruizendaal zat zonder enige voorkennis tegenover Cees Renckens live in de uitzending

In de live-uitzending van Barend en Witteman zat Clara Ruizendaal zonder enige voorkennis plotseling tegenover Cees Renckens. Aan haar kant van de tafel zat zij samen met destijds de eigenaar van de Vitaminestore Alain Vermeulen. Het onderwerp van die avond was de opkomst van vitamines en Clara Ruizendaal was één, zo niet de grootste voorschrijvers in Nederland van vitamines in die tijd. 

Zoals gewoonlijk probeerde Cees Renckens, Clara en haar praktijk aan te vallen, maar hij kreeg er geen speld tussen. Clara Ruizendaal die een zeer gedegen kennis heeft en uitermate veel praktijkervaring, wist als eerste van alle artsen en therapeuten die werden aangevallen door de VtdK, deze kundig te pareren. Ze wist daardoor Cees Renckens met zijn mond vol tanden in de uitzending neer te zetten. Het aanwezige publiek in de live-uitzending was uitzinnig van vreugde en Cees Renckens werd meerdere malen uitgejouwd. Iemand wist eindelijk de mond van deze vereniging te snoeren.

Clara Ruizendaal had geen idee van de heksenjacht die de VtdK aan het uitvoeren was

Wat niemand wist, is dat Clara Ruizendaal absoluut geen idee had tegenover wie ze aan tafel zat. Clara haar leven bestond uit haar patiënten en dossiers, haar studies, onderzoek en het geven van lessen en workshops. Ze was hierdoor meer wereldvreemd en had geen idee van de heksenjacht die de VtdK aan het uitvoeren was.

In de uitzending nodigde ze dr. Renckens uit om een middag met haar mee te lopen in haar instituut. Clara vertelde ons dat ze dit ook had gedaan als ze geweten had wie hij was, omdat men in het instituut professioneel werkte met de hoogste ethiek en normen. 

Cees Renckens en een team van artsen wilden de dossiers van haar instituut totaal doorlichten

Twee maanden na de uitzending wilde Cees Renckens samen met een team van artsen bij haar op bezoek komen en inzage hebben in al haar dossiers. Vanwege patiënt geheimhouding heeft zij dit moeten weigeren. Daarnaast was dit niet de bedoeling van haar uitnodiging, hij was uitgenodigd om een middag mee te lopen.

De weigering tot toegang was de opening om Clara Ruizendaal online totaal in een negatief daglicht te zetten.

Wij vinden dat Clara Ruizendaal een ontstellend onrecht is overkomen

Wij vinden dat haar een ontstellend onrecht is overkomen, maar ook iedereen die via haar een vooruitgang in hun ziekten had weten te vinden. Clara Ruizendaal was vooral bekend in haar werk met huilbaby’s, kinderen en hun ziekten/klachten en hoog sensitieve personen. Maar wist ze de ernstige ziekten ook om te draaien. Iedere baby, peuter en kleuter kon zij rustig en gezond te krijgen. Iedere hoog sensitieve persoon voelde zich thuiskomen in een warm begrijpend en ondersteunend bad. 

Na de uitzending van Barend en Witteman komt meteen de productieleiding naar haar toe

Na de uitzending van Barend en Witteman komt meteen de productieleiding naar Clara toegestapt. Hij geeft de mededeling dat de hele uitzending hun telefoonlijnen roodgloeiend staan, met patiënten die bij haar onder behandeling willen. Clara had een aantal patiënten meegenomen die ernstig ziek waren toen zij de behandeling begon. Zij vertelden hoe zij verlost waren van hun klachten en ziekten.

Ook sprak een man met tweevoudig kanker in de maag en nieren. Clara was de behandeling begonnen met hem, maar hij kon deze niet betalen. Hij was altijd een goed manager geweest en vroeg of hij een wederdienst kon doen als manager in het nog te openen instituut. Als tegenprestatie kreeg hij dan de behandeling gratis. Clara vond dit een goed idee. 

De behandeling was zeer succesvol

De behandeling was zeer succesvol en er groeide een diepe band tussen hen, wat later leidde tot een relatie Toch was het zo dat tijdens de behandeling van zijn ziekte zij haar deel deed en zijn artsen de rest deden. Clara ging nooit mee naar zijn artsen en hield zich in dat proces totaal afzijdig om de behandeling zo zuiver mogelijk te houden.

De man had van zijn artsen te horen gekregen dat hij uitbehandeld was en had nog maar een jaar te leven. Hij kwam alleen bij zijn artsen voor controles of wanneer hij veel pijn had. Uiteindelijk werd hij na anderhalf jaar genezen verklaart, dit door de Holistische Orthomoleculaire Epigenetische therapie van Clara Ruizendaal te volgen. De uitzending van Barend en Witteman waarin hij getuigde van zijn genezing, was rond een jaar nadat hij genezen was verklaard. Er waren zoveel therapeuten in het instituut en familie leden getuigen van de genezing van deze man.

In het relaas van de VtdK werd er natuurlijk gesproken alsof het allemaal opzet en vooringenomenheid was. Wie kon er tenslotte een partner van Clara Ruizendaal geloven dat hij genezen was van kanker. Wij vragen ons af wie gaat er voor een 800.000 kijkend publiek vertellen dat iemand je geneest van kanker als dit niet zo is geweest?

De 20 telefoonlijnen van het instituut en de VARA stonden maanden roodgloeiend

In ieder geval stonden de 20 telefoonlijnen van het instituut en van de VARA maanden na de uitzending roodgloeiend. Er melden zich duizenden en duizenden mensen aan die zich door Clara wilden laten behandelen. Maar ook waren er vele telefoontjes van mensen die Clara wilden feliciteren omdat eindelijk iemand de VtdK de mond had weten te snoeren. Mensen uit haar werkveld belden uitzinnig van vreugde op. 

Uiteindelijk heeft Clara door de constante smaad en laster van de Vereniging tegen de Kwakzalverij haar instituut verloren en zelfs de doorstart ervan. 

In het tweede artikel over haar kun je lezen wat de grote gevolgen in haar verdere leven zijn geweest van deze online vuilspuiterij van de vereniging.

8 Comments

8 reacties op “De constante smaad en laster van de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK)”

 1. Tim Smit schreef:

  In het begin van de 20ste eeuw was er een man in Amerika genaamd Edgar Cayce. Deze man kon en deed hetzelfde wat Clara Ruizendaal doet, ook met zoveel efficiënte en ongelooflijke accuraatheid hetgeen leidde tot vele en vele genezingen. In de 19de eeuw was er ook al iemand die dit kon, evenzo zo succesvol, zijn naam was Andrew Jackson Davis. Clara Ruizendaal is een gigant in het rijtje van dit soort bijzondere mensen. Vele mensen hebben geen realiteit op dit fenomeen, zij weten niet dat de mens niet slechts een lichaam is, ook niet slechts een lichaam en een verstand… maar een lichaam, verstand én de geest. En de vermogens van de geest, die het goede nastreeft, zijn onuitputtelijk, m.i.z. Het heerschap Renckens snapt hier natuurlijk niets van. Hij is slechts iemand die een heimelijke angst heeft voor mensen in het algemeen. En o wee als hij een mens ontmoet wie het goed gaat, wie bloeit en gedijt. O jee, da’s gevaarlijk voor hem! Die moet kapot. Het clubje mensen van de VtdK vallen in dezelfde categorie als dat van Renckens. Alle lof voor Clara Ruizendaal. Zet ‘m op!!!

  • Redactie schreef:

   Beste Tim Smit,

   Onze dank is groot voor uw geweldige review op ons artikel over Clara Ruizendaal. Ze is ook een dergelijke gigant en ze hoort echt in het door u opgenoemde rijtje thuis. Daar zijn wij inmiddels ook zeer van overtuigd in het werken met haar in de maanden voor dit artikel. U heeft een goede kijk en mening op de genoemde zaken en daar worden wij echt blij van. Dus nogmaals bedankt!

 2. Harry schreef:

  Addergebroed wat onnoemelijk veel leed veroorzaakt.

  • Redactie schreef:

   Beste Harry,

   Wij zijn ook in ons onderzoek van maanden voor dit artikel ongelooflijk onder de indruk geraakt hoeveel leed deze vereniging veroorzaakt met hun online trashen van diverse therapeuten en artsen. We delen uw mening geheel.

   Met dank voor uw reactie!

   • Harry schreef:

    En vergeet ook dat clubje Skepsis niet. Ook dat is addergebroed van de bovenste plank. Het leed wat dat clubje op haar naam heeft staan kent ook geen grenzen. Kansloze figuren met een missie om de alternatieve geneeskunde om zeep te helpen.

 3. Hans Beekmans schreef:

  Het is overduidelijk dat geld de enige drijfveer is voor de BigPharma, meer zieken meer geld. Dat er over lijken moet worden gegaan is totaal irrelevant. Sinds 1900 toen de Rockefellers de allopathie gingen ondersteunen en de homeopathie tegen gingen werken is dit psychopatisch proces al aan de gang. Door meer samen te werken en de resultaten te publiceren, zal het publiek dat gaan zien. Nu zijn de massamedia aan de kant van de BigPharma, pas als veel naar buiten komt via andere kanalen komt de kentering. Het zullen de sterke goed georganiseerden die zullen winnen. Met een sterk groot team van natuurartsen en -natuurtandartsen zal de burger weer goede zorg terugkrijgen.

  • Redactie schreef:

   Beste Hans Beekmans,

   Ja er moet een groepering tegen over de Big Pharma en hun kornuiten komen te staan. Dit is in ieder geval wat wij met ons platform willen doen. Door al deze onterechte laster en smaad wordt de burger teveel negatief beïnvloed in hun mening over natuurgeneeswijzen en hun zorgverleners. Daarom willen wij voor ze gaan staan en in dit geval voor Clara Ruizendaal, zodat we haar met ons artikel kunnen helpen in het zuiveren van haar naam.

   Met dank voor uw reactie, wordt zeer gewaardeerd!

 4. Guido Sanen schreef:

  Een herkenbaar verhaal. Het is mij ook overkomen. De enige manier om te overleven is stevig in de tegenaanval. Zoals ik heb gedaan met de publicatie van de mailwisseling over het onderwerp thermografie. Als gevolg daarvan ook nog door radar met verborgen camera gefilmd in 2016. Ook daar heb ik mijn praktijk in de live uitzending moeten verdedigen. Inmiddels al 6 jaar in conclaaf met VWS over rectificatie maar is men ster in het verschuiven van verantwoordelijkheid Gelukkig is mijn praktijk overeind gebleven. Goed dat jullie er aandacht aan besteden. Bijgaand mailverkeer waaruit blijkt hoe deze club te werk gaat. Met vriendelijke groet. Guido Sanen. https://medical-thermography.nl/kwakzalverij/

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Post comment