My X-Codex
Register now
Taal
Information
About X-Codex
Contact
Editorial board
Select your category
Big Pharma Big Bullshit
1
Buitenaards
2
Don't vote
2
Interviews
1
Onrecht in Nederland
9
Onze mensenrechten
3
Opvallend nieuws
3
Overheidsobservatie
6
Product van de maand
2
Social media
1
Spiritualiteit
5
Werkelijke gezondheid
9
Wetenschappelijk onderzoek
4
Zorgverlener van de maand
1
Select your language
English
Nederlands
Registreren

Get notified

Do you want to get notified with every new article? A confirmation will be send to the provided email address!

Register now
1. Do you want to be the first to get notified of all our new articles? And are you interested in our give away too?
Just notify me only.
I'm interested in a give away too!
Register now
2. In order for you to get notified, please provide us with your name and e-mail address.
Register now
2. To improve your inspiration we've selected two different 'give aways' for you donated by The Health Factory.
ENT spray

An ENT spray produced using a unique method, consisting of purified water with ultra-small particles of pure zinc (20 ppm) and silver (15 ppm). You can use this spray as much as you like without damaging your nasal mucosa. The nasal spray can increase immunity in the nose and protect your mucous membranes.

First-aid spray

You can use this first-aid spray on the skin in many situations, for example acne, skin rashes and skin infections. But also for fungi, eczema, burns, cold sores, insect bites, diaper rash, eye and ear infections, thrush, (water) warts, sweaty feet etc.

Which spray do you prefer?
I prefer the ENT spray!
I prefer the first-aid spray!
Register now
3. Is the information below correct and are you ready to confirm?
Name:
Email address:
A confirmation of your registration will be sent to the provided e-mail address.
Send
Register now
3. In order for you to get notified, please provide us with your name and your e-mail address.
We also need your shipping address to send you the prefferred give away.
Register now
Thank you for your interest and registration!
Once we go live we will inform you by e-mail immediately.
Register now
4. Is the information below correct and are you ready to confirm?
Name:
Email address:
Shipping address:
Preferred give away:
A confirmation of the information above will be sent to the provided e-mail address. Your give away will be shipped within 5 working days.
Send
Register now
Thank you for your interest and registration!
Once we go live we will inform you by e-mail immediately. Your give away will be shipped within 5 working days.
maart, 2022 Add comment

Denk na voordat jij je stem aan een lid van de gemeenteraad weggeeft!

Op woensdag 16 maart vinden onze gemeenteraadsverkiezing plaats. Denk dan vooral na voordat jij je stem weggeeft aan een lid van de gemeenteraad! Alle verkiezingen zijn reden genoeg voor X-Codex om heel veel bellen te laten rinkelen. Ook al is dit voor velen amper een interessante verkiezing, toch raden wij aan om hier totaal anders over na te gaan denken! Want met stemmen geven we direct onze macht weg! X-Codex roept jullie op niet te gaan stemmen! Lees ons hoofdartikel over dit onderwerp https://xcodexfoundation.com/nl/artikelen/als-we-stemmen-geven-we-onze-macht-weg/

Iedere vier jaar kiezen wij mensen (politici) die wij in onze gemeenteraden macht over ons gaan geven! Dat betekent dat zij het recht via onze stem krijgen om vele beslissingen over en voor ons te maken. Zelfs beslissingen die ons ernstig kunnen duperen. Gemeenten hebben het recht mensen te laten leven in een hopeloos bestaansniveau (participatiewet). Ze mogen uitkeringen zonder pardon afnemen, vooral als iemand wat boodschappen voor degene betaald. Bepalen wie er zorg en begeleiding krijgt of niet. Dit gaat nooit echt allemaal volgens de wet en gemeenten bezuinigen onterecht en discrimineren waar ze kunnen. Ook jeugdzorg valt onder het gemeentebestuur, waar ze schromelijk in falen. We denken hier eigenlijk amper over na! Wij geven mensen zoveel macht terwijl we ons zelden afvragen of deze mensen integer genoeg zijn om deze macht te dragen.

Wat doet de gemeenteraad eigenlijk precies?

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. Taken gemeenteraad.  De gemeenteraad geeft aan wat er in een gemeente moet gebeuren. Ziet daarnaast toe op het werk van de burgemeester en wethouders. Een gemeenteraad wordt door de inwoners van een gemeente gekozen en bestaat uit 9 tot 45 raadsleden. Dit is afhankelijk van hoeveel inwoners een gemeente heeft, de gemeenteraad bestaat altijd een oneven aantal

De taken van een gemeenteraad zijn grofweg in drieën op te delen:

  • Het vormen van de volksvertegenwoordiging.
  • Het stellen van kaders.
  • Het controleren van het college dit zijn de burgemeester en wethouders samen.

De eerste taak is het vormen van de volksvertegenwoordiging. Dit is een hele natuurlijke taak, omdat de gemeenteraad door de inwoners is gekozen. Toch brengt deze functie vaak lastige dilemma’s met zich mee omdat je bij elk besluit tegen voor- en tegenstanders aanloopt. Hierdoor kunnen ze vaak niet op hun verkiezingsprogramma’s terugvallen en worden er te vaak nieuwe overwegingen gemaakt. Hierdoor wordt je als burger dus heel vaak teleurgesteld in hoe de gemeenteraad met situaties omgaan die jou raken.

De tweede taak is het stellen van kaders en het in hoofdlijnen bepalen wat er in een gemeente nodig is aan huishoudhulp voor ouderen, parkeergarages of bijvoorbeeld aan sportvoorzieningen. Het college neemt daar dan de volgende stap in, maar daarmee verdwijnt de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad nog niet.

De derde taak van de gemeenteraad is toezicht houden of het college alle plannen die zij hebben aangenomen wel uitvoert en/of deze naar behoren en binnen budget worden volbracht. Ook in gemeentebesturen zijn er veel politieke spelletjes, daar vele leden van het totale bestuur natuurlijk ook heel vaak aan hun eigen belangen denken in plaats van die van ons als burgers.

De burgemeester is de centrale speler in het gemeentelijke bestuur

De burgemeester is dé centrale speler in het gemeentelijk bestuur. Hij is het eerste aanspreekpunt van de gemeente. De burgemeester heeft in het bestuur een belangrijke sleutelpositie, hij is namelijk voorzitter en lid van het college van B&W en is voorzitter van de gemeenteraad. Als voorzitter van de raadsvergadering heeft de burgemeester echter geen stemrecht in de raad.

De burgemeester heeft als dagelijks bestuurder van de gemeente eigen verantwoordelijkheden. De burgemeester is altijd de eerste vertegenwoordiger van de gemeente. In deze rol treedt de burgemeester ook op als woordvoerder van de gemeente bij belangrijke kwesties. Afhankelijk van hoe de portefeuilles verder verdeeld zijn tussen de burgemeester en wethouders, kan de burgemeester er meer taken bij hebben. Hoe kleiner een college, hoe meer taken een burgemeester heeft.

Openbare orde en veiligheid

Eén van de taken die de burgemeester altijd onder zich heeft, is de handhaving van de openbare orde en veiligheid. Hieronder valt het gezag over de politie en de brandweer.

De burgemeester heeft regelmatig het zogenaamde driehoeksoverleg met de officier van justitie en de politiechef over de inzet van de politie in de gemeente. De Nationale politie is georganiseerd in 10 regionale eenheden. De burgemeesters hebben per regionale eenheid de taak om een beleidsplan voor het gebied vast te stellen. Daarin is o.a. de sterkteverdeling en de huisvesting bepaald aan de hand van de inbreng van de gezamenlijke gemeenteraden in de regionale eenheid.

De overheidstaken in de crisisbeheersing rampenbestrijding is ondergebracht bij de 25 veiligheidsregio’s in ons land. De burgemeesters vormen gezamenlijk het bestuur van de veiligheidsregio. Voor alle taken die de burgemeester uitvoert geldt dat hij verantwoording aflegt aan de gemeenteraad. Zo zijn er 25 veiligheidsregio’s waar de burgemeester van iedere veiligheidsregio de crisis beraden bij wonen vooral nu rondom Corona.

Hubert Bruls de ‘corona opperleider’ van de veiligheidsregio’s gedurende de corona crisis

Hubert Bruls is de burgemeester van Nijmegen en werkelijk hij haalt het in zijn hoofd mensen die zich niet willen vaccineren ‘radicalinskys’ te noemen. Het is ongelooflijk hoe deze burgervader zich laat horen in de Corona crisis en zich tegen de groep mensen keert die zich niet willen vaccineren. In deze mensen wil hij geen energie meer steken, dit zijn mensen die sowieso niets zien in maatregelen. Hij praat liever met het gros mensen die wel iets willen en negeert de groep die volgens hem niets willen. Hoe dit discriminerende gedrag gedoogd wordt door een gemeenteraad is te gek voor woorden. Bruls ziet vooral een veerkrachtige samenleving die het er op de koop toeneemt dat ze tijdens de reguleringen hun operatie moesten uitstellen.

Hij was DE burgemeester die voorop liep in het idee dat er een corona bewijs op de werkvloer moest worden ingevoerd. Hiermee totaal geen rekening willen houden met mensen die vanuit principe zichzelf niet willen vaccineren. Eenieder die zich niet om medische reden kan vaccineren heeft hij volgens zichzelf begrip voor. Hij zegt wel dit ook te hebben voor mensen die dit uit principe niet doen, maar hij vindt dat een principe alleen wat waard is als het je ook wat kost! Vervolgens vindt hij dat de volksgezondheid veel zwaarder weegt dan de wens van het individu. 

Ook weigert Hubert Bruls de onvrede te zien onder de mensen die niet in de ernst van het virus te geloven. Hij zegt nog net niet dat deze groep idioten zijn. Hubert steekt in deze mensen geen energie meer. Hij maakt zich meer bezorgt om de samenleving in het geheel, niet om de mensen die tegen 2G zijn. Hij stopt liever zijn tijd in mensen die nog open staan voor discussie want zegt hij “zolang de radicalinskys geen meerderheid vormen, zijn ze niet mijn probleem.

Hoe wordt een burgemeester eigenlijk gekozen?

De gemeenteraad stelt een profielschets samen die zij voorlegt aan de commissaris van de Koning. De commissaris van de Koning overigens vertolkt de rol van burgemeester op provinciaal niveau. De toekomstige burgemeesters solliciteren bij de commissaris die een eerste selectie van acht sollicitanten maakt die hij geschikt acht. Vervolgens vormt de gemeenteraad een vertrouwenscommissie die de sollicitatie gesprekken afneemt. Hieruit doen deze een voorstel van aanbeveling aan de gemeenteraad, die hierover achter gesloten deuren een keuze maakt van twee mensen die zij geschikt achten voor de functie van burgemeester. De naam van de eerst aanbevolen wordt alleen openbaar gemaakt. De minister van Binnenlandse Zaken zet daarop de benoeming vanuit de Kroon voort. De minister kan alleen in uitzonderlijke gevallen afwijken van de aanbeveling van de raad. Sinds het huidige stelsel (2001) is dat nog nooit gebeurd.

De benoeming is voor een periode van zes jaar. Daarna kan voor een volgende termijn herbenoeming gelden. De gemeenteraad stelt dan ook weer een vertrouwenscommissie in die de aanbeveling tot al of niet herbenoeming voor de gemeenteraad voorbereid. De minister kan ook hier weer alleen in uitzonderlijke gevallen afwijken van de aanbeveling van de raad. Als er sprake is van verstoorde verhoudingen tussen de gemeenteraad en de burgemeester dan kan de raad aan de minister een aanbeveling tot ontslag doen. Alleen bij zwaarwegende gronden kan de minister van de aanbeveling afwijken.

Onze vraag is hoe kunnen de verhoudingen tussen de gemeenteraad van Nijmegen en Hubert Bruls als burgemeester nou niet verstoord zijn geraakt. Een man die zich duidelijk niet bezighoudt met gezondheid, die vervolgens mensen die zich wel bezighouden met het gezond houden van hun lichaam in de ban doet. Let wel geen tijd aan deze mensen wilt verspillen. Zou hij in de corona crisis ook uit zijn geweest op zijn moment of fame? Mensen die onverwacht in een bepaalde mate van landelijke publiciteit komen, kunnen hierin wel eens totaal zichzelf kwijtraken in al hun uitspraken en gedachten. Je zou het bijna zeggen!

De gemeenteraad heeft dus heel veel te zeggen!

En daarom is het zo ontzettend belangrijk om heel erg goed na te denken aan wie wij onze macht afgeven door te gaan stemmen. Gemeenteraden die burgemeesters zoals Hubert Bruls blijven accepteren, dat mag in een democratie nooit voorkomen. Wie is hij om als burgemeester te gaan bepalen, voor welke groeperingen hij wel of geen tijd en energie meer voor heeft!! De gemeenteraad van Nijmegen had in onze beleving allang een aanbeveling tot ontslag bij de minister moeten indienen!!

Mensen behoud je authenticiteit en stem daarom niet

Wij roepen eenieder op om vooral NIET te gaan stemmen en zo dit weggeven van onze macht en kracht tegen te gaan. Geen mens is in staat deze macht voor een lange tijd ethisch te handhaven, kijk naar Hubert Bruls! Er zijn andere oplossingen en manieren om een gemeente te besturen of zelfs een land te regeren. Gelukkig denken vele mensen daar ook zo over, dit blijkt ook uit de vele demonstraties over de hele wereld tijdens deze corona crisis opstanden. Laat je stem dus op een andere manier horen dan je stem in een stembus te gooien. Waar je stem alleen maar verdwijnt in een grote hoop machtsmisbruik door politici. We willen graag de discussie openen, waarom jij vindt dat een regering nodig is of niet! En waarom jij vindt dan een ander over ons mag beslissen of niet!

Week jezelf los van alle oude gedachten en stramienen en volg onze blogs en artikelen over andere vormen van een land regeren. Wij van X-Codex zijn hier nog lang niet over uit gepraat!

No comments yet

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Post comment