My X-Codex
Register now
Taal
Information
About X-Codex
Contact
Editorial board
Select your category
Big Pharma Big Bullshit
1
Buitenaards
2
Don't vote
2
Interviews
1
Onrecht in Nederland
9
Onze mensenrechten
3
Opvallend nieuws
3
Overheidsobservatie
6
Product van de maand
2
Social media
1
Spiritualiteit
5
Werkelijke gezondheid
9
Wetenschappelijk onderzoek
4
Zorgverlener van de maand
1
Select your language
English
Nederlands
Registreren

Get notified

Do you want to get notified with every new article? A confirmation will be send to the provided email address!

Register now
1. Do you want to be the first to get notified of all our new articles? And are you interested in our give away too?
Just notify me only.
I'm interested in a give away too!
Register now
2. In order for you to get notified, please provide us with your name and e-mail address.
Register now
2. To improve your inspiration we've selected two different 'give aways' for you donated by The Health Factory.
ENT spray

An ENT spray produced using a unique method, consisting of purified water with ultra-small particles of pure zinc (20 ppm) and silver (15 ppm). You can use this spray as much as you like without damaging your nasal mucosa. The nasal spray can increase immunity in the nose and protect your mucous membranes.

First-aid spray

You can use this first-aid spray on the skin in many situations, for example acne, skin rashes and skin infections. But also for fungi, eczema, burns, cold sores, insect bites, diaper rash, eye and ear infections, thrush, (water) warts, sweaty feet etc.

Which spray do you prefer?
I prefer the ENT spray!
I prefer the first-aid spray!
Register now
3. Is the information below correct and are you ready to confirm?
Name:
Email address:
A confirmation of your registration will be sent to the provided e-mail address.
Send
Register now
3. In order for you to get notified, please provide us with your name and your e-mail address.
We also need your shipping address to send you the prefferred give away.
Register now
Thank you for your interest and registration!
Once we go live we will inform you by e-mail immediately.
Register now
4. Is the information below correct and are you ready to confirm?
Name:
Email address:
Shipping address:
Preferred give away:
A confirmation of the information above will be sent to the provided e-mail address. Your give away will be shipped within 5 working days.
Send
Register now
Thank you for your interest and registration!
Once we go live we will inform you by e-mail immediately. Your give away will be shipped within 5 working days.
april, 2021 Add comment

Discriminatie door zorgverzekeraars – Deel I

Het onderstaande verhaal verdeeld over twee blogs is een bijzonder en waar verhaal. Discriminatie door zorgverzekeraars onder andere door CZ en VGZ, die bij langdurig zieke patiënten zonder enige juiste reden levensbehoudende medicaties afnemen. Dit omdat patiënten gediagnosticeerd zijn door een onterecht discutabele arts. Een arts dr. Francis Coucke, die duizenden doodzieke mensen, vanuit veel ervaring en voor een arts ongekend totaal lichamelijk inzicht, een gezond leven terug geeft. Onze redactie werd over deze misstanden getipt en heeft een uitgebreid onderzoek ingesteld.

Zorgverzekeraars onder andere CZ en VGZ stoppen met betalen van levens behoudende medicaties

Onderzoek brengt vele soortgelijke berichten rondom deze arts op, maar twee springen er uit. Het onderstaande verhaal maar ook het verhaal van een gezin, moeder, vader en twee kinderen. Dit gezin ging zeer lange tijd gebukt onder allerlei psychische klachten. Geen enkele therapie hielp, totdat de huisarts ze verwijst naar deze dr. Coucke in Antwerpen.

Dr. Coucke doet zeer grondig bloedonderzoek, zo ook feces en urineonderzoek en kan direct een diagnose stellen. Het gezin krijg medicaties die wonderen doet en brengt veel herstel in het gezin wat al jaren lijdt. Het gezin en ook de andere patiënt waar dit verhaal over gaat zijn met de juiste polis verzekerd voor deze zorg. Toch weigeren deze verzekeraars de kosten voor de behandeling van deze arts te vergoeden. De zorgverzekeraars CZ en VGZ maken zich schuldig aan discriminatie van hun cliënten.

Het gezin heeft bij de ziektekostenverzekeraar aanspraak gemaakt op vergoeding van het onderzoeks- en behandeltraject bij dr. Coucke in België. Dit voor het bedrag van € 2.694,86 en ook de hiermee verband houdende reiskosten. Bij uitkeringsspecificaties van 9 juli 2015 en 28 oktober 2015 heeft de ziektekostenverzekeraar aan verzoeker medegedeeld dat de aanspraak is afgewezen.

Het gedupeerde gezin heeft dit aangevochten tot bij de hoogste instanties

Het gezin heeft dit jarenlang aangevochten bij de hoogste instanties, maar werden constant in het ongelijk gesteld. In eerste instantie werden de normale onderzoeken wel toegewezen, maar de ITT-test en medicaties niet, omdat onvoldoende werd aangetoond dat patiënten dit onderzoek nodig hadden. Om vervolgens tijdens verdere procedures helemaal in het ongelijk te worden gesteld. Wij vragen ons af sinds wanneer een verzekeraar mag beslissen voor een arts, welke methodes hij moet gebruiken om een diagnose te stellen? Hoe kunnen al deze instanties mogen bepalen welke testen hij inzet om welke reden?

De vader van het gezin heeft jaren bij elke instantie dit wanbeleid aanhangig gemaakt om telkens de deksel op de neus te krijgen. Het oordeel was dat dr. Coucke non-evidence-based zou werken, zie https://www.kpzv.nl/pdf-open/f83501ad-55d3-4b8c-8b0b-180e39ca66ad. Ook werd als feit mee gedeeld dat de therapie in België bij dr. Coucke niet noodzakelijk was omdat ze later in Nederland waren gediagnosticeerd. Dus had het hier ook meteen gekund volgens de deskundigen. Een belachelijke stelling, want het gezin en de patiënt van ons verhaal zijn jarenlang bij vele dokters in Nederland geweest om een juiste diagnose te krijgen.

Patiënten kregen bij een second opinion onderzoek dezelfde diagnoses en medicaties

Nader onderzoek door onze redactie bracht aan het licht dat de patiënten waar dit verhaal over gaat bij gericht second opinion onderzoek, dezelfde diagnoses hebben gekregen als dr. Coucke had gediagnosticeerd. Ook kregen ze exact dezelfde medicaties voorgeschreven. Maar ondanks dit feit werden de oude behandeltrajecten van dr. Coucke niet betaald. Zo discrimineren verzekeraars patiënten die behandeld worden door artsen die buiten de normale reguleringen gaan om doodzieke patiënten te kunnen helpen. Dit alleen natuurlijk vanwege een groot winstbejag. Een dokter die grondig onderzoekt en medicaties voorschrijft, kost een verzekering veel geld! Onderzoek door onze redactie laat zien dat dit niet alleen bij dr. Coucke gebeurd. Maar bij vele artsen die buiten de reguleringen in de medische wereld op zoek gaan naar een manier om hun patiënt te helpen.

Het verhaal van onderstaand patiënt is schrijnend

Eén van dr. Coucke zijn patiënten kreeg van hem gammaglobulinen vanwege een immuniteit deficiëntie en Human Growth Hormone, wegens hypofysaire insufficiëntie. Dit nadat de diagnose via een ITT test Glucagontest, bloedtesten bij de patiënt werd gesteld en bewezen. Toen de reputatie van dr. Coucke een probleem werd heeft patiënt tot tweemaal toe een second opinion onderzoek laten doen bij twee verschillende professoren. Overigens op dringend aanraden van dr. Coucke die zeker was dat deze patiënt deze medicaties als levensbehoud nodig had. Hij vond het verschrikkelijk dat zijn patiënten stuk voor stuk medicaties werden ontnomen en hij ze systematisch weer ernstig ziek zag worden. Maar deze patiënt zou uiteindelijk overlijden zonder deze medicaties. Beide professoren bevestigden de diagnoses van dr. Coucke.

Op het moment van ontdekking van deze uitval van de hypofyse en de immuniteit deficiëntie was de patiënt in de laatste jaren zorgafhankelijk geworden. Het grootste deel van de dag bedlegerig, uiterst vermoeid, veel krachtverlies, constante infecties en tientallen meerdere klachten. Een rolstoel was zelfs nodig om haar te kunnen verplaatsen.

Voordat patiënt de gammaglobulines kreeg via dr. Coucke, heeft patiënt gemiddeld per jaar 12 maal een zware infectie. Waarvoor patiënt constant met gillende sirenes naar het ziekenhuis moet worden gebracht en met spoed wordt opgenomen. Patiënt heeft deze infecties al gedurende het hele leven en heeft tot viermaal toe een sepsis gehad. Waarvan 2 maal zo ernstig dat er een Intensive Care opname nodig was. Geen enkele arts of huisarts, hoewel deze patiënt honderden kuren antibiotica in het leven nodig heeft gehad, heeft haar immuniteit getest.

Dr. Coucke wist meteen waar hij naar moest zoeken

Behalve dr. Coucke die meteen wist waar hij naar moest zoeken. Hij onderzocht niet alleen de hoofdklassen van de immuniteit, maar ook de subklassen. Artsen die wel hier over nadenken maken namelijk de fout om alleen de hoofdklassen in de immuniteit te onderzoeken. Dit terwijl een subklasse deficiëntie net zoveel problemen kan geven. De patiënt heeft inderdaad hypogammaglobulinemie (humorale immuundeficiëntie) en krijgt het middel Hizentra voorgeschreven. Na tien maanden toedienen van de gammaglobulinen bij de patiënt bereiken de bloedwaarden een normaalwaarde. De infecties en spoedopnames verminderen drastisch en verdwijnen uiteindelijk volkomen.

De patiënt verliest het verschrikkelijk gevoel dat iedere cel in haar lichaam afsterft

Langzaam begint de patiënt naar een enigszins normaal leven terug te krabbelen. Door toediening van alle hormonen en de gammaglobulines verliest de patiënt het verschrikkelijk gevoel dat iedere cel in het lichaam afsterft. Patiënt wordt door dr. Francis Coucke op een ondersteunend immuniteit dieet gezet. Daarnaast wordt de lekkende darm wordt aangepakt en er worden vele ondersteunende supplementen voorgeschreven. Overigens onvoorstelbaar dat geen enkele arts in Nederland zich bezig houdt met voeding en supplementen! Patiënt voelt dat de kracht in het lichaam terug komt en herstelt beetje bij beetje.

Het probleem is echter dat de voorschrijvende specialist dr. Francis Coucke uit Antwerpen is. De man die levens redt, de dokter die CVS serieus neemt en onterecht door het RIZIV in een hoek wordt gezet als een charlatan. Dr. Coucke heeft ook het boek geschreven de CVS Mythe waarin hij uitlegt dat CVS absoluut te behandelen is. In België wordt CVS nog steeds weggezet als een ziekte met een psychologische oorsprong, waarvoor psychologische therapie wordt vergoedt. Alle andere benaderingen worden weggezet als kul en onnodige behandelingen. Met deze visie van het RIZIV valt een zeer grote groep CVS patiënten in Belgie tussen wal en schip.

Samen met de Orde der Geneesheren proberen ze dr. Coucke hem al jaren zijn licentie af te nemen. Deze dokter die hele fanbases heeft aan patiënten die uit dankbaarheid hard voor het behoud van de dokter vechten. De dokter die Human Growth Hormone en hydrocortison aan deze CVS-patiënten geeft. Hij werkt vanuit absolute kennis en praktijkervaring en weet zo duizenden mensen een leven terug te geven. Als redactie hoefden we eigenlijk maar CVS en human growth hormone te googlen and we kregen vele hits, waaronder deze https://www.semanticscholar.org/paper/Growth-Hormone-Treatment-of-FM-and-CFS/d10ab4039d4bcf4e19baa9d913aa7e3fdf72c039.

Vandaag kreeg de redactie het nieuws dat dr. Coucke alweer voor twee jaar geschorst is.

Het is toch gek dat er zoveel in google te vinden valt over behandeling van deze categorie patiënten met CVS en fibromyalgie. Hoe kan het RIZIV dan één van de weinige dokters die mensen ook precies zo durft te behandelen, zo ontstellend opjagen. Onze redactie heeft vandaag nog 10 juni 2021 met dr. Coucke gesproken en hoorde het ontstellende nieuws dat dr. Coucke wederom voor twee jaar is geschorst sinds februari 2021. Hij vertelde de redactie dat omdat hij zijn visies in het behandelen niet wilde veranderen, hij nooit meer van het RIZIV af zou komen. Hij heeft een nieuw boek geschreven die nog gaat uitkomen. De titel wordt waarschijnlijk “De geneeskunde faalt”.

Het is onvoorstelbaar dat een arts die nog echt geeft om zijn patiënten, hun gezondheid en hun levenskwaliteit teruggeeft, dit allemaal gebeurd. Ik weet zeker dat over minstens tien jaar bewezen wordt dat deze dokter in zijn behandelingen absoluut gelijk gaat krijgen en wat dan? Dan hebben groepen patiënten tien jaar onnodig geleden alleen maar door de kortzichtigheid van het RIZIV die hoogstwaarschijnlijk ook een sponsoring krijgt van de verzekeraars die van zo’n dokter die veel geld kost af wilt. Zo ook het leven van de patiënt waar dit verhaal over gaat.

De dokter met een fanclub en een stuurgroep

Het RIZIV in België maakt in onze ogen dr. Francis Coucke het erg onterecht moeilijk. Het RIZIV had hem al eerder een boete opgelegd van meer dan 600.000 euro en kreeg het eerder uiteindelijk al voor elkaar om hem voor een jaar te schorsen. Dat terwijl deze dokter door duizenden dankbare mensen op handen gedragen wordt. Zo ook door de patiënt uit dit verhaal.

Door patiënten wordt er een stuurgroep opgericht met de hier onderstaande tekst uit geciteerd:

“Beste vrienden, sympathisanten, lotgenoten,

Zoals de meesten onder u reeds weten, wordt Dr. Francis Coucke al enige tijd onterecht door het RIZIV en de Orde der geneesheren zwaar aangepakt voor het behandelen van CVS- en Fibromyalgie patiënten. Bij het RIZIV is men immer van mening dat er geen bewezen medicatie bestaat voor CVS en fibromyalgie behalve Cognitieve Gedragstherapie (CGT). Op die manier wordt zo door het RIZIV een klimaat gecreëerd waardoor het voor deze patiënten haast onmogelijk wordt bepaalde medicatie terugbetaald te krijgen.

Door de hele heisa met het RIZIV en de Orde keren ook de ziekenhuizen waar Dr. Coucke aan verbonden is hem nu de rug toe. In de Eeuwfeestkliniek te Antwerpen als ook in het Middelares Ziekenhuis te Deurne is zijn contract niet verlengd. Bovendien dreigt het AZ Portaels Ziekenhuis te Vilvoorde nu ook met het ontslag van Dr. Coucke. Dit betekent voor de vele ernstig chronisch zieke patiënten van dr. Coucke dat zij hun behandeling niet kunnen voortzetten. Om Dr. Coucke te steunen in zijn juridische strijd vragen wij aan alle (ex)patiënten van de dokter die tevreden zijn (of waren) met de behandeling die zij van Dr. Coucke ontvangen om ons hierover een korte tevredenheidsverklaring te bezorgen. Het doel is om dr. Coucke op deze manier te steunen in zijn om rechtvaardigheid tegen het RIZIV en de Orde der Geneesheren, zodat men inziet dat dit verder kan, noch voor de dokter, noch voor ons als patiënten.”

‘Witch hunting’ Riziv weet samen met de orde dr. Coucke te schorsen

Ook al is dit een gedateerd artikel,  onze redactie weet dat er honderden verklaringen zijn opgestuurd en deze allemaal in de zaak zijn ingediend. Het RIZIV weet ondanks dit alles dr. Coucke op 14 april 2016 een jaar te schorsen. Dr. Coucke heeft hier nooit officieel bericht van gehad, maar moest dit nota bene vernemen van zijn patiënten. Vervolgens heeft hij zijn praktijk weer hervat toen zijn schorsing werd opgeheven en de patiënten stroomden weer binnen, zie https://www.me-gids.net/module-ME_CVS_docs-viewpub-tid-1-pid-1924.html

Ook hebben we van dr. Francis Coucke persoonlijk vernomen dat tot op de dag van vandaag er een verwoede juridische strijd is tussen hem, het RIZIV en de Orde der geneesheren. Dr. Coucke heeft enorme boetes gekregen en moet in totaal 800.000 euro aan uitgeschreven medicaties terugbetalen. Dr. Coucke vertelt hier natuurlijk nooit geen inkomen over heeft gehad, de apothekers leverden de medicaties. Ondanks dit is de eis dat hij alle voorgeschreven medicaties terugbetaald.

Wij van X-Codex vinden dit een klinkklare ‘Witch hunting’! Wij vinden het onvoorstelbaar dat wanneer er duizenden patiënten door een arts hun gezondheid weer terugkrijgen, er dergelijke discriminerende tegen ons mensenrecht indruisende situaties rondom een arts en zijn patiënten ontstaat. Lees verder in het tweede artikel over discriminatie door zorgverzekeraars, zie https://xcodexfoundation.com/nl/artikelen/discriminatie-door-zorgverzekeraars-deel-ii/.

No comments yet

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Post comment