My X-Codex
Register now
Taal
Information
About X-Codex
Contact
Editorial board
Select your category
Big Pharma Big Bullshit
1
Buitenaards
2
Don't vote
2
Interviews
1
Onrecht in Nederland
9
Onze mensenrechten
3
Opvallend nieuws
3
Overheidsobservatie
6
Product van de maand
2
Social media
1
Spiritualiteit
5
Werkelijke gezondheid
9
Wetenschappelijk onderzoek
4
Zorgverlener van de maand
1
Select your language
English
Nederlands
Registreren

Get notified

Do you want to get notified with every new article? A confirmation will be send to the provided email address!

Register now
1. Do you want to be the first to get notified of all our new articles? And are you interested in our give away too?
Just notify me only.
I'm interested in a give away too!
Register now
2. In order for you to get notified, please provide us with your name and e-mail address.
Register now
2. To improve your inspiration we've selected two different 'give aways' for you donated by The Health Factory.
ENT spray

An ENT spray produced using a unique method, consisting of purified water with ultra-small particles of pure zinc (20 ppm) and silver (15 ppm). You can use this spray as much as you like without damaging your nasal mucosa. The nasal spray can increase immunity in the nose and protect your mucous membranes.

First-aid spray

You can use this first-aid spray on the skin in many situations, for example acne, skin rashes and skin infections. But also for fungi, eczema, burns, cold sores, insect bites, diaper rash, eye and ear infections, thrush, (water) warts, sweaty feet etc.

Which spray do you prefer?
I prefer the ENT spray!
I prefer the first-aid spray!
Register now
3. Is the information below correct and are you ready to confirm?
Name:
Email address:
A confirmation of your registration will be sent to the provided e-mail address.
Send
Register now
3. In order for you to get notified, please provide us with your name and your e-mail address.
We also need your shipping address to send you the prefferred give away.
Register now
Thank you for your interest and registration!
Once we go live we will inform you by e-mail immediately.
Register now
4. Is the information below correct and are you ready to confirm?
Name:
Email address:
Shipping address:
Preferred give away:
A confirmation of the information above will be sent to the provided e-mail address. Your give away will be shipped within 5 working days.
Send
Register now
Thank you for your interest and registration!
Once we go live we will inform you by e-mail immediately. Your give away will be shipped within 5 working days.
april, 2021 Add comment

Discriminatie door zorgverzekeraars – Deel II

In dit vervolg van de discriminatie van zorgverzekeraars wijden we verder uit over de tweede patiënt van ons vorige artikel. De patiënt werd door dr. Coucke gediagnosticeerd met een immuniteit deficiëntie en hypofysaire insufficiëntie. Hij deed daar de juiste testen voor en volgde de juiste protocollen. Op het moment dat CZ ineens moeilijk gaat doen is patiënt al drie jaar onder behandeling bij de dr. Coucke.

Het eerste artikel over dit onderwerp leest u hier https://xcodexfoundation.com/nl/artikelen/discriminatie-door-zorgverzekeraars-cz-en-vgz/.

Patiënt van ons verhaal kreeg eerst alles wel vergoed

De behandelingen en medicaties van patiënt zijn in eerste instantie allemaal vergoed. Van dr. Coucke vernam patiënt dat vooral de CZ achter ieder van zijn patiënten aan ging en bij ieder de medicaties afnam. Dit nogmaals ondanks bloed testen die zijn diagnoses bewezen. Hij adviseerde de patiënt die doodziek was toen de behandeling begon, voorzorgsmaatregelen te nemen. Maar naar welke arts in Nederland als geen enkele arts serieus neemt, omdat je gediagnosticeerd bent door dr. Coucke? Internet had zijn werk inmiddels gedaan, dr. Coucke werd totaal door het slijk heen gehaald

Dr. Coucke verwees de patiënt door naar de immunologie in AZM in Maastricht. Na lang wachten op een afspraak kon patiënt komen en onderging een fysiek onderzoek. In eerste instantie was de immunoloog meegaand, want ze zag de immuniteit deficiëntie in de door haar afgenomen bloedtest ook wel. Ze vertelde de patiënt dat wanneer zij zou gaan behandelen zij eerst de patiënt een jaar moest gaan volgen. Dit ws het protocol in Nederland voordat zij de medicaties mocht gaan voorschrijven. Dus vertelde ze de patiënt dat zij vond dat dr. Coucke goed werk verrichtte en stuurde de patiënt naar hem terug. Ze garandeerde wel dat wanneer dr. Coucke de medicaties niet meer voor kon schrijven zij de behandeling zou overnemen.

Een jaar later was de patiënt weer bij de immunoloog terug omdat de patiënt de medicaties nu werkelijk dreigde te verliezen. De dokter had klaarblijkelijk in die tussentijd ook gegoogeld naar dr. Coucke en ze trok al haar hulp terug en weigerde patiënt te behandelen met de zeer benodigde medicaties.

Verzekeraar CZ meldt zich inmiddels bij deze patiënt

De CZ had zich inmiddels bij de patiënt gemeld en vroeg inzage in alle lab uitslagen. Deze overhandigden ze aan hun medisch specialisten voor grondig onderzoek naar de rechtvaardigheid van de diagnoses. Vanuit dit onderzoek kwam het verdict dat het Human Growth Hormone niet meer werd vergoed. Dit ondanks dat dezelfde verzekeraar de medicaties al meer dan drie jaar wel had vergoedt. Hoewel de ITT-test en Glucagon test klinkklaar uitwezen dat de hypofyse niet voldoende Human Growth Hormone produceerde. De second opinion die was gedaan door een professor in de endocrinologie, schuiven ze ook volledig terzijde.

Volgens de verzekeraar stond Norditropin (human growth hormone) niet meer op de medicatielijst ter vergoeding voor deze aandoening. Terwijl het al die tijd daarvoor gewoon vergoedt was en nog steeds volgens ons onderzoek op de lijst staat van vergoede medicaties bij het zorginstituut. Patiënt maakt bezwaar tegen de beslissing, maar er wordt door de verzekeraar CZ uiterst negatief op gereageerd, zie https://www.medicijnkosten.nl/zoeken?trefwoord=norditropin.

In vele landen krijg je bij je cut-off waarde van onder de 5 in een ITT test HGH voorgeschreven, maar niet in Nederland

Wat blijkt patiënt heeft een cut-off waarde van human growth hormone van 3.2 tijdens de ITT-test. Overal in de wereld krijg je dan human growth hormone voorgeschreven. Als de waarde onder de 5.0 is ben je deficiënt en onder de drie ben je ernstig deficiënt. Ondanks dat er ongelooflijk veel klachten zijn, zoals overprikkeling, spierverlies, verkeerde vetverdeling, krachtsverlies en intens geheugenverlies en patiënt zonder groeihormoon tot rolstoel was geïnvalideerd. Krijgt patiënt nu dit groeihormoon niet meer vergoedt, ondanks dat een voorschrijvende arts een Belgische arts is met andere normeringen. Patiënt is nogmaals perfect verzekert voor buitenlandse zorg.

Patiënt weet dat de verzekeraar iedereen die van dr. Coucke Human Growth Hormone heeft voorgeschreven over één kam scheert. Patiënten met CVS kregen het hormoon ook, maar deze patiënt heeft hypofysaire insufficiëntie. In dat geval is de noodzaak absoluut bewezen om deze medicatie te krijgen.

De gammaglobulinen echter werden na langdurig onderzoek door de medische specialisten van CZ toch nog een jaar vergoedt. De bloedonderzoeken en alle ziekenhuisopnames gaven wel degelijk aan dat dit medicijn terecht was uitgeschreven maar, ze zouden de akkoordverklaring weer een jaar daarna heroverwegen.

Patiënt wordt vervolgens door andere artsen ook gediscrimineerd, zodra zij zien dat de diagnose is gesteld door dr. Coucke

Patiënt weet natuurlijk dat dit door de reputatie van dr. Coucke komt. Patiënt ging voor de third opinion voor de hypofysaire insufficiëntie naar drs. van Battum internist-endocrinoloog in het Zuyderland Ziekenhuis. Patiënt neemt de bloedtesten mee en ook die van de second opinion professor in België. Deze professor raadde patiënt ook de Norditropin aan (in een lagere dosering) en zo ook alle andere hormonen.

Bij het lezen van de naam dr. Coucke werd patiënt uitgefoeterd door drs. van Battum. Waarom was de patiënt zo dom geweest om naar een dergelijke dokter te gaan en werd door deze arts direct niet meer serieus genomen. Hij schreef zelfs in het medische rapport van de patiënt, dat hij er geen enkel vertrouwen in had dat hier een juiste diagnose was gesteld. Dit omdat dr. Coucke meer dan onbetrouwbaar was. Maar bloedtesten, alle klachten die er zijn en verbeteringen door medicaties, zijn toch onomstotelijke feiten lijkt ons!! Patiënt is weggelopen uit de spreekkamer en voelde zich uitermate gediscrimineerd. Heeft vervolgens de zeer negatieve aantekeningen van deze arts in het medisch dossier moeten laten verwijderen.

Patiënt gaat voor een vierde opinie naar een team van Endocrinologen

Daarna werd patiënt doorverwezen door de huisarts naar een Endocrinologisch specialistenteam in Rotterdam. Dit team belde al met de huisarts voordat patiënt überhaupt binnenkwam. De mededeling was doordat de diagnose door dr. Coucke was gesteld, patiënt bereid moest zijn om de Hydrocortison af te bouwen, anders werd patiënt niet gezien.

Dat patiënt een paar maanden daarvoor tot driemaal toe met gillende sirenes naar het ziekenhuis was gebracht met een Addison Crisis, hield dit team geen enkele rekening mee. De laatste crisis was dermate ernstig dat patiënt bijna niet meer uit de Addison coma kwam. Tien artsen stonden om het bed van patient om het leven te redden. Ook hier werd door dit team van artsen geen woord over gerept. (Addison crises ontstaan door zeer lage cortisol waarden in het bloed) Patiënt werd weer bij voorbaat gediscrimineerd en niet serieus genomen, zeker niet vanuit de ernst van de klachten. Patiënt nam nog niet eens de moeite om af te reizen naar Rotterdam om door dit team te worden gezien.

Een jaar later worden ook de gammaglobulines niet meer vergoed

Een jaar later kwam CZ met de mededeling dat zij geen akkoordverklaring meer gaven voor de gammaglobulines. Patiënt werd door de CZ dus twee levens behoudende medicaties onthouden namelijk groeihormoon en gammaglobulinen. Patiënt was inmiddels door dr. Coucke doorverwezen naar een vooraanstaand professor in de immunologie in Antwerpen en stond op de wachtlijst. Patiënt schreef een brief naar de CZ dat zij levensreddende medicatie niet zomaar mochten stoppen. Omdat dan verwacht kon worden dat bij patiënt weer, de levensbedreigende infecties weer zouden ontstaan.

In de brief aan CZ vertelt patiënt over het naderende onderzoek door de professor immunologie. Kon CZ misschien de medicatie niet door kon blijven vergoeden, totdat deze professor met een vernieuwde diagnose kwam? Maar nee CZ wilt op geen enkele manier meer meedenken met patiënt. Maar waarom hadden ze wel het jaar daarvoor na inzage in alle bloedtesten de gammaglobulinen geaccordeerd en al die jaren daarvoor ook? Nu was het ineens niet Evidenced Based? En nogmaals bloed liegt niet! De juiste testen om de diagnoses te stellen waren uitgevoerd, op de exact juiste manier, dit is Evidenced Based diagnostisch werken volgens onze redactie.

Patiënt wordt binnen twee weken ziek

Patiënt verzwakt ernstig na het stoppen met de gammaglobulinen binnen twee weken! Heeft iedere ochtend zware astma-aanvallen, spieren en gewrichten die ontsteken. Er ontstaan vele blaas- en huidontstekingen, een drukkend voorhoofd, dichte sinussen, verzwakte spieren en een ongehoorde vermoeidheid valt over de patiënt heen. Koorts bleef af en aan komen en uiteindelijk ontstond er een nierbekken ontsteking met zeer hoge koorts. Patiënt haar herwonnen leven brokkelde per dag meer af, wat in onze ogen uiterst onverantwoord is.

Een vernieuwd immunologisch onderzoek wordt versneld opgestart

Inmiddels is het second opinion onderzoek door de professor immunologie versneld opgestart, omdat de patiënt steeds meer verzwakt. Na tien weken grondig onderzoek en vele rondes antibiotica later, blijkt dat de patiënt inderdaad een immuniteit deficiëntie heeft. Dr. Coucke had een absoluut (zelfs mindere) juiste diagnose gesteld bij deze patiënt. Patiënt krijgt de diagnose humorale immuniteit deficiëntie in de klassen IGG/IGG2 en IGM. De professor vermeld in de brief dat er dringend toediening van gammaglobulines nodig is. Dit in verband met de vele levensbedreigende (sepsis) infecties die de patiënt heeft doorgemaakt en weer gaat doormaken zonder deze levensreddende medicaties.

Hoe kan een verzekeraar als CZ levensreddende medicijnen weigeren aan een patiënt met een immuniteit deficiëntie en een hypofysaire insufficiëntie, welke bewezen zijn met de juiste testen via bloed onderzoeken? Dit alleen doet op onterechte discriminerende gronden van het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering) in België die een arts in het verdomhoekje neerzet.

Het RIZIV een ‘witch hunting’ instituut

Het RIZIV doet dit omdat deze arts duizenden doodzieke mensen met zeer veel succes out of the box behandelt en hun leven terug geeft. Maar in de beperkte visie van het RIZIV onterecht medicaties geeft zoals human growth hormone en hydrocortison. Dit geeft aan patiënten die al jaren lijden aan een ernstige vorm van CVS en geen normaal leven hebben. Maar met deze medicaties hun leven eindelijk weer terugkrijgen. Omdat deze behandeling niet in de boekjes staat is deze arts die levens redt dus al twee maal geschorst en moet meer dan 800.000 aan medicaties terugbetalen aan het RIZIV. Wilt het RIZIV en de verzekeraars de mensen liever ziek dan gezond hebben? Kost een doodzieke patient uiteindelijk niet veel meer dan de medicaties die dr. Coucke voorschrijft?

Dr. Coucke kan dus wel juist diagnosticeren!

Het zeer onterechte in de zaak van patiënt is dat de diagnoses hypofysaire insufficiëntie tot tweemaal toe (ook in een second opinion) juist gesteld zijn, ook door dr. Coucke! Nu in een third opinion ook de immuniteit deficiëntie juist gesteld was door dr. Coucke. Deze patiënt geen CVS heeft en dus niet “onterecht in de ogen van een RIZIV” groeihormoon of gammaglobulinen heeft gekregen. Maar de medicaties dus wel degelijk dringend nodig heeft om haar leven te kunnen behouden.

Er is dus met levens gespeeld door zorgverzekeraar CZ door levensreddende medicaties te onthouden die gewoon op de vergoedingenlijst staan. Deze medicaties onthoudt met de enige reden een onterechte slechte reputatie van de voorschrijvend arts. Als CZ juist had gehandeld dan was de levensreddende medicatie vergoedt totdat de professor immunologie een vernieuwde diagnose had gesteld.

Nu heeft de patiënt maandenlang moeten lijden en is de immuniteit van de patiënt nota bene in corona tijd ongeoorloofd, onnodig en zeer gevaarlijk verzwakt. De immuniteit van deze patiënt is ook specifiek deficiënt in de IGG en IGG2 subklasse, dit zijn de klasses die vooral de afweer regelt in longen, keel, neus, sinussen etc. De cruciale gebieden waar Corona zich in eerste instantie huisvest en deze patiënt dus geen enkele afweer hiertegen heeft. Zorgverzekeraar CZ was hiervan op de hoogte, maar ondanks dat vonden zij het terecht om de medicaties niet meer te betalen.

Patiënt leeft nu al een jaar in quarantaine

Patiënt leeft daarom nu al meer dan een jaar in quarantaine en is daar voorlopig niet uit. Het duurt lang voordat levels weer normaal zijn na het herstarten van de gammaglobulinen. Mocht Patiënt COVID-19 krijgen dan is de uitkomst daar niet goed van. Al deze onnodige fysieke teruggang en de vele infecties zijn de patiënt niet in de koude kleren gaan zitten. Patiënt voelt zich uitermate getarget door de zorgverzekeraar CZ en is hier nog lang niet klaar mee.

De gammaglobulinen kosten een 4200 euro per maand, dit omdat voor patient een hoge dosis nodig is. Niet iets wat je zelf als patiënt zomaar kunt ophoesten.

X-Codex is van mening dat patiënten niet de dupe mogen worden van verzekeringen wanneer een arts in diskrediet raakt. Temeer omdat het meer op een ‘witch hunting’ lijkt dan dat er werkelijk verkeerde behandelingen door dr. Coucke zijn verricht. We zouden blij moeten zijn met dergelijke out of the box denkende art die patiënten succesvol behandeld. Ze zouden bejubeld moeten worden in plaats van geblokkeerd door reguleringen en in hokjes denkende critici. Mocht er dan terecht een arts patiënten verkeerd behandelen, zorg dan dat je als verzekeraar je client verplicht tot een second opinion. Waarschuw de client voor de behandeling, maar blijf wel betalen. Het is ons menselijk recht en zeker met een vrije keuze polis die de betrokken patiënten van dit verhaal hebben, om zelf deze keuzes te kunnen maken!! De zorgverzekeraars vertrappen ten onrechte het recht ter zelfbeschikking van hun cliënten, een zeer slechte zaak vinden wij!

Waarom mogen zeer dure experimentele behandelingen bij terminale patiënten wel worden uitgevoerd?

Wij vragen ons af hoeveel dure experimentele behandelingen bijvoorbeeld in het geval van kanker bij patiënten plaatsvinden? In deze gevallen wordt experimenteel behandelen ineens wel geoorloofd, want als je niets doet overlijdt de patiënt. Ook moet er een registratie komen hoeveel patiënten er in ziekenhuizen overlijden vanuit werkelijke grove nalatigheid en onkundigheid van artsen. Deze situaties gaan allemaal direct de doofpot in om aansprakelijkheid in rechtszaken te voorkomen!

Hoeveel mensen er net juist ten gevolge van deze experimentele behandelingen overlijden is nog nooit in kaart gebracht. Het lichaam wordt met zware chemo’s totaal kapot gemaakt en heeft geen kans de kanker zelf nog te bestrijden. Nog erger zijn de mensen die sterven na behandeling van kanker, die kanker vrij zijn, maar dat het lichaam door de behandelingen verwoest is. Of dat de kanker telkens weer terugkomt omdat de immuniteit geen enkele weerstand meer heeft tegen maligne celdeling. Dat er op oncologie in de ziekenhuizen amper tot niets wordt gedaan met gezonde voeding en immuun versterkende therapie in de behandeling van kanker, is bijna ongelooflijk.

Dan wordt dr. Coucke verketterd en opgejaagd terwijl hij niets meer dan hydrocortison en human growth hormone geeft aan ernstig zieke mensen die geen leven meer hebben. Het lijkt een herhaling van de heksenjacht in de Middeleeuwen tot aan 1800 toe. Maar nu worden ook de patiënten van deze dokter onterecht slachtoffer van deze heksenjacht. Ondertussen maakt deze dokter zijn patiënten wel beter, dit tot tegenstelling van vele duizenden andere dokters, die alleen maar pleisters plakken in de vorm van medicaties opgedrongen door de Big Pharma.

Big pharma ‘rules’ de medische wereld

Het hele systeem is kapot, artsen staan onder grote druk van de Big Pharma om, maar hun geneesmiddelen voor te schrijven. Ze krijgen zoveel aangeboden om dit vooral te doen, worden omgekocht en bespeeld. De Big Pharma die vervolgens hun prijzen blijft opdrijven waardoor verzekeraars zich genoodzaakt voelen om patiënten vanuit winstbejag de benodigde medicaties te ontnemen. De Big Pharma rules en plundert de zieke mens! (Hierover komt in onze categorie ‘Big Pharma Big Bullshit’, nog veel meer over te lezen)

X-Codex veroordeelt dit onrecht naar patiënten

X-Codex vindt dit een groot onrecht naar patiënten en veroordeelt dit ten zeerste! Een nog groter onrecht is het feit dat verzekeraars en een RIZIV alles over een kam scheert. Plotseling weet volgens deze in hokjes denkende kortzichtige mensen, dr. Coucke met jarenlange studies en werkervaring geen juiste diagnose meer te stellen. Maar wat wij begrijpen is dat zijn diagnoses in zoveel second opions juist zijn bevonden! Patiënten van deze arts worden dus onterecht worden opgejaagd. Hun vooruitgang in hun ziekte en klachten afgenomen en belemmerd. Maar zelfs het creëren van levensgevaar zoals bij deze patiënt van ons verhaal, alles kan ineens. Waarom mag dit allemaal wel?

Van de betreffende arts dr. Coucke hebben wij vernomen dat er vele patiënten in Nederland door verschillende verzekeraars, maar vooral door de CZ hun medicaties onterecht zijn afgenomen. Ze maken uit financieel gewin slachtoffers van deze patiënten, die al zo ziek zijn. X-Codex is het hier uitermate niet mee eens en zal altijd tegen dit soort onrecht blijven strijden.

Heeft u ook een dergelijk verhaal, laat dit dan ons horen en mail uw verhaal naar onze redactie, wij vinden dit een verontrustende zaak temeer ook omdat het ons menselijke recht op goede gezondheid aantast.

No comments yet

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Post comment