My X-Codex
Register now
Taal
Information
About X-Codex
Contact
Editorial board
Select your category
Big Pharma Big Bullshit
1
Buitenaards
2
Don't vote
2
Interviews
1
Onrecht in Nederland
9
Onze mensenrechten
3
Opvallend nieuws
3
Overheidsobservatie
6
Product van de maand
2
Social media
1
Spiritualiteit
5
Werkelijke gezondheid
9
Wetenschappelijk onderzoek
4
Zorgverlener van de maand
1
Select your language
English
Nederlands
Registreren

Get notified

Do you want to get notified with every new article? A confirmation will be send to the provided email address!

Register now
1. Do you want to be the first to get notified of all our new articles? And are you interested in our give away too?
Just notify me only.
I'm interested in a give away too!
Register now
2. In order for you to get notified, please provide us with your name and e-mail address.
Register now
2. To improve your inspiration we've selected two different 'give aways' for you donated by The Health Factory.
ENT spray

An ENT spray produced using a unique method, consisting of purified water with ultra-small particles of pure zinc (20 ppm) and silver (15 ppm). You can use this spray as much as you like without damaging your nasal mucosa. The nasal spray can increase immunity in the nose and protect your mucous membranes.

First-aid spray

You can use this first-aid spray on the skin in many situations, for example acne, skin rashes and skin infections. But also for fungi, eczema, burns, cold sores, insect bites, diaper rash, eye and ear infections, thrush, (water) warts, sweaty feet etc.

Which spray do you prefer?
I prefer the ENT spray!
I prefer the first-aid spray!
Register now
3. Is the information below correct and are you ready to confirm?
Name:
Email address:
A confirmation of your registration will be sent to the provided e-mail address.
Send
Register now
3. In order for you to get notified, please provide us with your name and your e-mail address.
We also need your shipping address to send you the prefferred give away.
Register now
Thank you for your interest and registration!
Once we go live we will inform you by e-mail immediately.
Register now
4. Is the information below correct and are you ready to confirm?
Name:
Email address:
Shipping address:
Preferred give away:
A confirmation of the information above will be sent to the provided e-mail address. Your give away will be shipped within 5 working days.
Send
Register now
Thank you for your interest and registration!
Once we go live we will inform you by e-mail immediately. Your give away will be shipped within 5 working days.
mei, 2022 Add comment

Onze gezondheid wordt belaagd door de voedingsindustrie!

Onze gezondheid wordt al een zeer lange tijd belaagd door de voedingsindustrie, dat is een feit. Wat moeilijker te verkroppen is, is dat onze overheid hier niets mee doet!

Uit recent onderzoek van de World Health Organization komen schokkende cijfers naar voren over het percentage van de bevolking dat overgewicht heeft. Dat is maar liefst meer dan 50% en in sommige landen zelfs nog meer dan dat. Reclames van ongezonde producten zie je echter overal, je wordt er letterlijk mee dood gegooid. Deze reclames zijn zo gemaakt dat jij al zit te watertanden in de bank en naar de koelkast of voorraadkast rent voordat de reclame voorbij is. Je wordt door deze reclames erg beïnvloed in je eigen vrije keuze en hoe jij jezelf wilt voeden. Natuurlijk hebben we hierin ook onze eigen verantwoordelijkheid. Je kunt niet zomaar alles afschuiven op een reclame. ‘Nee’ zeggen tegen jezelf is een krachtig iets. Maar ‘Nee’ zeggen tegen een verslaafd lichaam en brein is ronduit onmogelijk. Precies hier spelen al die voedselfabrikanten op in. 

Er bestaat zoiets als neuromarketing

Hieronder een verkorte weergave van een interview door de NOS met Neuro Labs:

“Als het genotscentrum in de hersenen rood wordt, dan ervaren mensen plezier of verlangen. Dat wil je hebben.” Aan het woord is Roeland Dietvorst van Neuro Labs, dat hersenactiviteit meet tijdens het zien van reclames. Een groeiende groep adverteerders onderzoekt wat reclames precies met je hersenen doen om zo tot effectievere campagnes te komen. Neuromarketing heet het. De MRI-scanner is één van de technologieën die in de neuromarketing wordt toegepast, zie neuromarketing.

“Het is hele harde data”, zegt Joris van Amerom van ‘Opennow’ in hetzelfde interview. “Die kleurtjes zeggen wezenlijk iets, en als je die hersenactiviteit vervolgens kan koppelen aan koopgedrag, dan wordt het heel interessant. “Wij gaan ervan uit dat de meeste beïnvloeding van gedrag op onbewust niveau plaatsvindt. Ik denk dat dit de reclamewereld gaat veranderen”.

Shockerende uitspraken van wetenschappers die er een vak van maken om ons brein te beïnvloeden in ons koop- en eetgedrag. Maar welke centra in ons brein worden beïnvloed door deze reclames en wat maakt ons dan zo willoos? We zijn hiervoor eens in de wetenschappelijke onderzoeken gedoken.

Wetenschappelijk onderzoek 

Wij vonden onder andere de studie het effect van junkfood op ons brein. Hierin is het effect gemeten van een dieet met suiker, veel koolhydraten en verzadigd vet (junkfood). Dit dieet is een week gegeven aan groep jonge studenten aangezien in eerdere studies was gebleken dat het nuttigen van junkfood een enorme impact had op het brein van proefdieren. In deze studie is onderzocht of dit bij mensen een zelfde effect had. Het bleek namelijk dat bij de proefdieren de hippocampus na een week junkfood minder goed functioneerde. Dit gebied in de hersenen is belangrijk voor het geheugen en het helpt de eetlust te reguleren. In dit onderzoek bleek dat junkfood hetzelfde effect heeft op het brein van mensen en dat al na een week ongezonde voeding!

De Hersenstichting zegt het volgende over de functie van de hippocampus

‘Dit hersengebied ligt aan de onder-/voorkant van de slaap- of temporaalkwab en vormt een onderdeel van het limbisch systeem. De naam komt van het Griekse woord voor zeepaardje. De hippocampus speelt een belangrijke rol bij de opslag van informatie in het geheugen, de ruimtelijke oriëntatie en het controleren van gedrag dat van belang is voor de overleving.

Proefdieren bij wie de hippocampus is beschadigd, reageren bijvoorbeeld veel heftiger op onverwachte prikkels, maar de reactie is oppervlakkig en kortdurend. Bovendien slagen deze dieren er niet meer in hun gedrag goed aan te passen aan veranderde omstandigheden. Bij de mens kan tweezijdige beschadiging van de hippocampus leiden tot een verminderd vermogen nieuwe informatie in het geheugen op te nemen.’ In het eetgedrag betekent dit wanneer er teveel verkeerde voeding is genuttigd, het vermogen van de hippocampus om dit om te draaien, sterk is verminderd.

In het volgende onderzoek onderzoek junkfood en hersenen zijn studenten met een gezond gewicht verdeeld in twee groepen. De ene groep kreeg een Westers dieet: dus veel junkfood, suikers en verzadigde vetten. De controle groep hield hun normale dieet en kregen twee maal een ontbijt dat weinig vet en suikers bevatten. De junkfoodgroep aten bijvoorbeeld Belgische wafels als ontbijt en kregen geld om fastfood te kopen. 

De resultaten waren significant. Dit door de verschillende testen die voor, tijdens en na het eten onder de proefpersonen zijn gehouden. Uit deze testen bleek dat onder de junkfoodgroep het geheugen na een week al enigszins verslechterde en dat deze groep studenten veel sterker naar nog veel meer junkfood verlangden. Aangezien de mate waarin het geheugen van de junkfoodgroep afnam, overeenkwam met de mate waarin het verlangen naar junkfood toenam, zijn de onderzoekers van mening dat deze effecten te herleiden zijn naar de hippocampus. 

Wat gebeurt er dan met de hippocampus?

Volgens de onderzoekers herinneren we ons direct bij het zien van lekkere en ongezonde dingen, hoe heerlijk dit smaakt. Normaal als we gegeten hebben en vol zitten onderdrukt de hippocampus die herinneringen en dus ook het verlangen om dat voedsel te eten. Na een week junkfood te eten blijkt dus dat de hippocampus deze herinneringen minder goed onderdrukt en zo ook de eetlust blijft bestaan. Zo eten we dus constant weer slechte voeding ook al zijn we echt verzadigd. En hier spelen reclames dus precies op in. Ons beloningscentrum is door het zien van al dat lekkere eten geactiveerd. We lopen willoos naar de kasten en eten zonder enig bewustzijn dingen die we niet willen eten. Dit heeft dus steeds meer effect op de controle en het geheugen over wat je eigenlijk niet zou moeten eten.

In hetzelfde onderzoek verklaren de onderzoekers dat hierdoor ziekten en klachten gaan ontstaan omdat de rem als het ware in ons eetpatroon er af is. Dit vooral in de welvarende landen. Eerder is het verminderd functioneren van de hippocampus al in verbinding gebracht met stress, depressie, slapeloosheid en diabetes type 2. Reden genoeg om hier eens goed over na te gaan denken. Maar ook reden genoeg voor onze overheid om de voortdurende stimulans van niet gezonde voeding aan te pakken. 

Obees zijn heeft dus niets te maken met niet krachtig genoeg zijn

Obees zijn heeft dus niets te maken met niet krachtig genoeg te zijn om ‘Nee’ te zeggen, het heeft te maken met je brein chemie, de hippocampus. Maar ook met allerlei ontstekingsreacties in je lichaam die ontstaan door deze verkeerde voeding. Voor het aanvullen van deze ontstekingsreacties door onze immuniteit, is weer energie nodig en zo laden we ons weer vol met eten om deze energie vrij te maken. Normaal zou ons lichaam dit zelf moeten kunnen, maar op een gegeven moment is er zoveel energie nodig dat we moeten ‘bij eten’ om dit te kunnen leveren. Zo ontstaat er een vicieuze cirkel waardoor de mens maar blijft eten en zich ondertussen hiervoor schaamt en niet lekker voelt. Zo is er geen weg meer te vinden om uit deze vicieuze cirkel vandaan te kunnen stappen.

Moet de overheid een ban op reclames met ongezonde voeding zetten?

Wij vinden dat zeker! Het is voor ons echt abracadabra waarom de overheid alles wat gezondheid brengt, denk aan vitamines, mineralen en andere middelen onder dergelijke zware regulaties zet, dat je het product als producent amper nog kunt aanprijzen. Dit wordt serieus vanuit de overheid onderdrukt en niet gestimuleerd, want het product wat je aanprijst, zou zomaar gezondheid kunnen brengen. Maar daar staat dus tegenover dat de voedingsindustrie gewoon vrij baan heeft in het beïnvloeden van ons brein. Zodat een niet bewust mens zich volpropt – en dat bijna op commando – wat allerlei ziekten creëert! In onze ogen hypocrisie van de bovenste plank! Ongetwijfeld hebben – zoals we al vaker hebben opgemerkt op X-Codex – de belastingcenten een groot aandeel in deze keuzes.

Een ongezond voedingspatroon heeft niet alleen obesitas of overgewicht tot gevolg, maar ook vele ziekten en klachten. Het is simpelweg een sluipmoordenaar, zie https://xcodexfoundation.com/nl/artikelen/diabetes-is-te-voorkomen/. Ongezonde voeding zou werkelijk totaal in de ban moeten en de reclames nooit meer worden vertoond, nergens niet! Er moet een totale ommezwaai gaan plaatsvinden in deze mindset willen we over 30 jaar niet omvallen van de immense hoeveelheid onnodige zieken en de druk op de zorg hierdoor. 

Just think!

Als je advies wilt om overgewicht en obesitas op een gezonde manier te overwinnen, kun je ons altijd berichten.

No comments yet

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Post comment