My X-Codex
Register now
Taal
Information
About X-Codex
Contact
Editorial board
Select your category
Big Pharma Big Bullshit
1
Buitenaards
2
Don't vote
2
Interviews
1
Onrecht in Nederland
9
Onze mensenrechten
3
Opvallend nieuws
3
Overheidsobservatie
6
Product van de maand
2
Social media
1
Spiritualiteit
5
Werkelijke gezondheid
9
Wetenschappelijk onderzoek
4
Zorgverlener van de maand
1
Select your language
English
Nederlands
Registreren

Get notified

Do you want to get notified with every new article? A confirmation will be send to the provided email address!

Register now
1. Do you want to be the first to get notified of all our new articles? And are you interested in our give away too?
Just notify me only.
I'm interested in a give away too!
Register now
2. In order for you to get notified, please provide us with your name and e-mail address.
Register now
2. To improve your inspiration we've selected two different 'give aways' for you donated by The Health Factory.
ENT spray

An ENT spray produced using a unique method, consisting of purified water with ultra-small particles of pure zinc (20 ppm) and silver (15 ppm). You can use this spray as much as you like without damaging your nasal mucosa. The nasal spray can increase immunity in the nose and protect your mucous membranes.

First-aid spray

You can use this first-aid spray on the skin in many situations, for example acne, skin rashes and skin infections. But also for fungi, eczema, burns, cold sores, insect bites, diaper rash, eye and ear infections, thrush, (water) warts, sweaty feet etc.

Which spray do you prefer?
I prefer the ENT spray!
I prefer the first-aid spray!
Register now
3. Is the information below correct and are you ready to confirm?
Name:
Email address:
A confirmation of your registration will be sent to the provided e-mail address.
Send
Register now
3. In order for you to get notified, please provide us with your name and your e-mail address.
We also need your shipping address to send you the prefferred give away.
Register now
Thank you for your interest and registration!
Once we go live we will inform you by e-mail immediately.
Register now
4. Is the information below correct and are you ready to confirm?
Name:
Email address:
Shipping address:
Preferred give away:
A confirmation of the information above will be sent to the provided e-mail address. Your give away will be shipped within 5 working days.
Send
Register now
Thank you for your interest and registration!
Once we go live we will inform you by e-mail immediately. Your give away will be shipped within 5 working days.
oktober, 2021 Add comment

Onze mensenrechten en de Nederlandse politiek

Onze mensenrechten in de Nederlandse politiek: zijn deze wel genoeg beschermd? Een prangende vraag die de laatste jaren steeds meer aan de kaak gesteld wordt. Deze discussie laait nu vooral weer op tijdens de Covid-19-pandemie.

In 1948 heeft de VN, in navolging op wat er met de mensheid in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd, de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM) als besluit aangenomen. Dit om de mens in de toekomst te beschermen tegen de horror situaties, die in deze oorlog hebben plaatsgevonden. De UVRM vormt de basis voor mensenrechteninstrumenten van de VN en daarnaast de regionale organisaties als de Raad van Europa, de Organisatie van Amerikaanse Staten en de Afrikaanse Unie.

Wij van X-Codex zijn van mening dat de mensenrechten in de Nederlandse politiek op bepaalde punten niet worden beschermd en nageleefd. We willen dat graag uitdiepen. Wij hopen iedereen via dit platform meer bewustzijn te geven over deze situaties. Maar ook meer inzicht te geven in hoe industriële machten ons land beheersen en ons dermate brainwashen, dat wij geen objectieve, eigen keuzes meer kunnen maken. Doel van X-Codex is niet gekleurde inzichten te geven, zodat mensen weer los kunnen komen van de groep die blind regels opvolgt. Onze missie is dat wij iedereen weer voor zichzelf willen laten denken.

Grote zieners die problemen zagen aankomen omtrent mensenrechten en politiek zijn er altijd geweest

Aldous Leonard Huxley was een Engels-Amerikaans schrijver, essayist en dichter, die grote bekendheid verwierf. Een van zijn meesterwerken is Brave New World uit 1932 waarin Huxley een complete technocratische maatschappij portretteert. Een samenleving waarin leven en dood voorgeprogrammeerd is, waar de bevolking door middel van drugs zoet gehouden wordt. Maar ook waar wisselende seksuele contacten tot de norm verheven zijn.

Hij schreef op 20 maart 1962, een jaar voor zijn dood, de volgende tekst:

“There will be, in the next generation or so, a pharmacological method of making people love their servitude, and producing dictatorship without tears. So to speak, producing a kind of painless concentration camps for entire societies, so that people in fact have their liberties taken away from them. But will rather enjoy it, because they will be distracted from any desire to rebel by propaganda or brainwashing, enhanced by pharmacological methods. And this seems to be the final revolution”.

Aldous Huxley was kennelijk een groot ziener. Het voornaamste onderwerp in zijn werk was het onmenselijke aspect dat aan de wetenschappelijke vooruitgang verbonden zou zijn. Het is bijna overbodig te zeggen dat hij een groot fan was van mystieke religies zoals het Hindoeïsme en het Boeddhisme, religies die het bewustzijn vergroten.

Al ons hele leven zijn we dagelijks meerdere malen gebrainwasht

Als wij bewust naar onze maatschappij kijken en hoe wij als mensen hierin functioneren, dan worden wij dagelijks gebrainwasht door wat we lezen, meningen van anderen, reclames en ander soort propaganda. We laten dit ongemerkt een onderdeel zijn van onze “ik”, van wie we zijn, van hoe we voelen en hoe we denken. Dit gebeurt al vanaf onze opvoeding waarin we regels naleven van onze ouders. Onze eigen “ik” wordt systematisch onderdrukt. Het is ons met de paplepel ingegoten, zodat we veel voor waar aannemen, zonder vorming van eigen mening. Ook denken we hierdoor niet meer bewust na over wat wij zelf van situaties vinden. We zijn schapen die massaal de “herders” volgen. Hier en daar een groepering nagelaten die er alles aan doet om mensen wakker te schudden.

Het wakker schudden gebeurt helaas vaak niet op een juiste manier, waardoor de boodschapper het grote publiek niet bereikt. De theorieën van deze groeperingen zijn vaak te overtrokken en bezijden de waarheid. Jammer genoeg dan ook nog eens met een verkeerde toon geschreven. Dat haalt het gevoel van een juiste objectieve uiteenzetting geheel weg. Alles wat overtrokken wordt en met een verkeerde toon geschreven, vindt geen gang naar het hart en wordt afgestoten zonder dat er echt naar geluisterd wordt. Mensen voelen zich gepusht in het aannemen van meningen van anderen en krijgen daardoor geen opvolging. Een goed voorbeeld zijn de “feel-good” reclames, die nog altijd het meest succesvol zijn in het brainwashen.

X-Codex een objectief platform, met als enig doel het vergroten van je bewuste denkpatroon, zodat jij weer voor jezelf opkomt

X-Codex is een platform voor mensen die weer bewust willen nadenken en eigen keuzes willen maken. Zoals gezegd maken wij ons sterk voor onder andere de misstanden in ons menselijk recht. Internationale mensenrechtenorganisaties zijn er duidelijk over. In Nederland zijn er te veel situaties waar de mensenrechten en burgerrechten onvoldoende worden nageleefd. Dat blijkt onder meer uit rapporten van het College voor de Rechten van de Mens en het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten.

Enkele voorbeelden waarin de rechten van de mens in Nederland geschonden worden:

  • Het in sommige situaties niet mogen dragen van een hoofddoek op scholen of boerka’s in openbare functies en plaatsen;
  • Het niet aannemen of ontslaan van homoseksuele leerkrachten;
  • Het recht op weigeren van een homohuwelijk door ambtenaren;
  • Het terugzenden van vluchtelingen naar onveilige landen in het Nederlandse vreemdelingenbeleid;
  • Het niet beschikbaar stellen van de gezondheidszorg voor deze groep, waarin vele mensenrechten worden geschonden;
  • Het etnisch profileren van de politiemacht en vormen van pijnlijk in de boeien slaan;
  • De privacy grenzen die worden overtreden in het aftappen van telefoons en mailverkeer;
  • Uitlatingen op het internet, die mensen en bedrijven ernstig en vaak onterecht kunnen schaden;
  • Controle van werkgevers op privémail en telefoonverkeer.

We kunnen nog wel even doorgaan waar het in Nederland allemaal misgaat.

Weinig mensenrechteneducatie op onze scholen

De rechtsstaat is nooit af en zij behoeft constant onderhoud. ‘De mensenrechtensituatie in Nederland is de afgelopen vijf jaar verslechterd’, concludeerden 23 mensenrechtenorganisaties in een rapport aan de Verenigde Naties. Pijnlijk is onder meer – zo vermeldt deze rapportage – dat de minister van Buitenlandse Zaken andere landen mensenrechteneducatie voorschrijft. Dit terwijl in Nederland de kinderen nog steeds zeer moeizaam en beperkt les krijgen over mensenrechten, zie https://xcodexfoundation.com/nl/artikelen/waarom-educatie-in-mensenrechten-zo-belangrijk-is/. Dus ook hier wordt het vergroten van ons bewustzijn tegengehouden en ons recht op keuze en vrije wil door gebrekkige, objectieve informatie. Velen weten nog niet eens wat hun rechten als mens zijn. Concrete en voortdurende educatie op scholen zou dit sterk kunnen verbeteren. Het typeert de houding van de Nederlandse overheid die mensenrechten vooral ziet als exportproduct.

Hoe staat het met het recht op keuze en vrije wil in Nederland

Het recht op keuze en vrije wil is onderdeel van onze mensenrechten. X-Codex maakt zich op dit moment vooral druk over de gezondheid van de mens, de rol van de Nederlandse politiek hierin en de immense beïnvloeding vanuit de farmaceutische industrie. Daar gaat het dus volgens ons behoorlijk mis. We zijn dermate beïnvloed in onze keuzes door subjectieve propaganda dat wij niet meer voor onszelf kunnen nadenken.

In de gezondheidszorg zien wij grote misstanden! Wordt er wel toegang gegeven tot informatie die alle plussen en minnen uitlicht in de keuze van medicijnen en bijvoorbeeld vaccinaties? Dit alles is een verhit onderwerp op dit moment! Wij worden zonder schaamte door de Nederlandse regering opgeroepen om ons massaal te laten vaccineren. Het nemen van een vaccinatie is door Minister Hugo de Jonge vergeleken met het nemen van een frikadelletje! Waar is de werkelijke voorlichting over alle bijwerkingen van deze vaccinaties? Hoe weten we de effecten van vaccinaties op de lange duur, als er in een recordtempo een vaccin wordt ontwikkeld?

Door Minister Rutte en Hugo de Jonge is vaak gesproken over vaccinatie paspoorten en verplichting tot vaccinatie. Met het aannemen van deze wet worden onze mensenrechten totaal geschaad. Deze wetsvoorstellen zijn tot voor kort tegenhouden en eenieder die dat in de Tweede Kamer heeft gedaan, verdient een grote pluim. Maar helaas zijn deze wetten nu daadwerkelijk aangenomen en is beperking voor vele mensen een feit. Maar dat dit idee überhaupt in het brein van onze ministers aanwezig is, daar huiveren wij van. Er mag op geen enkele manier dwang zijn in het vaccineren! Het is ons menselijk recht om te kiezen voor deze vaccinatie of voor andere manieren om onze immuniteit te versterken.

Vitamine D3 en gezonde voeding, een verborgen optie

Veel artsen en immunologen roepen de regering op om de Nederlandse bevolking vitamine D3 in een hoge dosis te laten nemen. Dit omdat deze goedkope vitamine, Covid-19 minder ernstig laat verlopen en het de gang naar de IC voor een groot deel beperkt. Daarnaast is vitamine D3 voor vele andere lichaamsfuncties van groot belang. Artsen en wetenschappers vinden de Nederlandse regering nalatig in het voorlichten van de bevolking over het nut van deze vitamine, zie https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5205282/medische-experts-slik-uit-voorzorg-vitamine-d-tegen-corona.

Maar waarom is de regering zo nalatig in het verstrekken van informatie over andere gezonde opties? Waarom propageren ze liever een vaccin dat honderden miljoenen kost, terwijl 90 tabletjes vitamine D3 à 25 microgram hooguit 7 euro kosten. Een vaccin wat een groot negatief effect kan hebben op onze gezondheid en de gezondheidszorg weer miljoenen kost. Terwijl bijvoorbeeld vitamine D3 je nu en in de toekomst alleen maar gezonder maakt! We begrijpen de eventuele noodzaak van een vaccin om een pandemie te beëindigen en zo ook de noodzaak dat vele groeperingen een vaccinatie gaan halen. Maar kies met de juiste kennis en voorlichting, dat is waar X-Codex voor wilt staan!

Waarom geen immuniteitversterkende campagnes vanuit de regering?

Waarom draait de regering geen immuniteitversterkende campagnes, om ons werkelijk gezond te maken? Er zijn vele andere opties om met onze immuniteit dit virus uit te schakelen! Zou het virus ons werkelijk zo kunnen schaden als wij bewuster en gezonder waren geweest? Het is een mensenrecht om in zoveel mogelijk opties van goede gezondheidszorg voorgelicht te worden. X-Codex voelt de tentakels van de Big Pharma die de politiek uitermate beïnvloedt. Vooral hier zijn onze mensenrechten in de Nederlandse politiek niet beschermd. Het nemen van vitamines zit zeer onterecht in het verdomhoekje van alternatieve kwakzalverij! Dit kan en mag niet vinden wij. Vitamines zitten in onze voeding, dus hebben we ze nodig om gezond te blijven. Onze voeding is helaas lang niet meer voldoende nutriëntenrijk om ons alle vitamines te kunnen geven die we nodig hebben.

Gezonde voeding is essentieel tegen het bestrijden van ziekten en zelfs kanker

Waar is in Nederland op grote schaal de voorlichting over gezondere voeding gebleven? We bedoelen dan niet de leefregels van het voedingscentrum, die enorm achterhaald zijn.  In onze blog over het voedingscentrum kun je onze weerstanden hiertegen lezen, zie https://xcodexfoundation.com/nl/artikelen/ons-voedingscentrum-is-totaal-achterhaald/.

Gezonde voeding in het bestrijden van ziekten en zelfs kanker is essentieel, maar in het ziekenhuis krijgen we de grootste ellende te eten. Een ziekenhuis behoort een plek te zijn, waar patiënten voorlichting moeten krijgen over hoe men zich gezond kan houden. Educatie over hoe zij hun ziekte met goede, nutriëntenrijke voeding kunnen bestrijden. Maar het absolute tegenovergestelde ligt gedurende ons verblijf in een ziekenhuis op ons bord. Natuurlijk is hier ook een winst situatie aan de orde. Als een ziekenhuis je werkelijk gaat voorlichten, dan kom je niet meer terug in dat ziekenhuisbed en dat willen ze niet. Het beleid in een ziekenhuis is kostendrukkend en gezonde voeding is duur, temeer ook omdat onze overheid de belastingen op gezonde voeding steeds meer verhoogt.

We zitten dus in een vicieuze cirkel gevangen door een regering die ons niet juist voorlicht en daarnaast belastingen op gezonde voeding verhoogt!

We zitten dus in een vicieuze cirkel gevangen door een regering die ons niet voorlicht en daarnaast de belastingen op gezonde voeding verhoogt. Op die manier zijn dus onze mensenrechten vanuit de Nederlandse politiek niet langer beschermd. Lees hierover verder in onze blog ‘Het kromme gezondheidsbeleid van onze overheid’, zie https://xcodexfoundation.com/nl/artikelen/het-kromme-gezondheidsbeleid-van-onze-overheid/.

De tijd is nu aangebroken dat veel moet gaan veranderen in onze gezondheidspolitiek. Deze loopt uitermate achter op de laatste wetenschappelijke onderzoeken. Het is totaal discriminerend dat vele alternatieve wetenschappelijke feiten zomaar aan de kant gezet worden als ‘kul’. We roepen daarom de regering op om vanuit een veel breder perspectief voor onze gezondheid te gaan zorgen! Natuurlijk is dit in eerste plaats onze eigen verantwoording. Maar als de regering systematisch juiste informatie voor ons weghoudt, dan is er eigenlijk geen keuze meer te maken en verantwoording te nemen.

Campagnes zijn er vanuit de regering voor alles. Kijk maar eens naar de vaccinatie campagnes! Waarom geen campagne over vitamine D3 en gezonde voeding? Leer ons op een juiste manier voeden! We stellen een adviesraad voor in holistische, orthomoleculaire, epigenetische voeding. In onze ogen zou er dan al veel kunnen veranderen!

Think different government!

No comments yet

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Post comment