My X-Codex
Register now
Taal
Information
About X-Codex
Contact
Editorial board
Select your category
Big Pharma Big Bullshit
1
Buitenaards
2
Don't vote
2
Interviews
1
Onrecht in Nederland
9
Onze mensenrechten
3
Opvallend nieuws
3
Overheidsobservatie
6
Product van de maand
2
Social media
1
Spiritualiteit
5
Werkelijke gezondheid
9
Wetenschappelijk onderzoek
4
Zorgverlener van de maand
1
Select your language
English
Nederlands
Registreren

Get notified

Do you want to get notified with every new article? A confirmation will be send to the provided email address!

Register now
1. Do you want to be the first to get notified of all our new articles? And are you interested in our give away too?
Just notify me only.
I'm interested in a give away too!
Register now
2. In order for you to get notified, please provide us with your name and e-mail address.
Register now
2. To improve your inspiration we've selected two different 'give aways' for you donated by The Health Factory.
ENT spray

An ENT spray produced using a unique method, consisting of purified water with ultra-small particles of pure zinc (20 ppm) and silver (15 ppm). You can use this spray as much as you like without damaging your nasal mucosa. The nasal spray can increase immunity in the nose and protect your mucous membranes.

First-aid spray

You can use this first-aid spray on the skin in many situations, for example acne, skin rashes and skin infections. But also for fungi, eczema, burns, cold sores, insect bites, diaper rash, eye and ear infections, thrush, (water) warts, sweaty feet etc.

Which spray do you prefer?
I prefer the ENT spray!
I prefer the first-aid spray!
Register now
3. Is the information below correct and are you ready to confirm?
Name:
Email address:
A confirmation of your registration will be sent to the provided e-mail address.
Send
Register now
3. In order for you to get notified, please provide us with your name and your e-mail address.
We also need your shipping address to send you the prefferred give away.
Register now
Thank you for your interest and registration!
Once we go live we will inform you by e-mail immediately.
Register now
4. Is the information below correct and are you ready to confirm?
Name:
Email address:
Shipping address:
Preferred give away:
A confirmation of the information above will be sent to the provided e-mail address. Your give away will be shipped within 5 working days.
Send
Register now
Thank you for your interest and registration!
Once we go live we will inform you by e-mail immediately. Your give away will be shipped within 5 working days.
januari, 2022 Add comment

Waarom gaat macht over in machtsmisbruik?

Waarom gaat macht over in machtsmisbruik, grensoverschrijdend gedrag? Wat slachtoffers, families en gezinnen van de daders compleet kapot kan maken? We zijn dit weekend allemaal erg bezig geweest met het nieuws over wat er plaats heeft gevonden bij “The Voice of Holland”. Jeroen Rietbergen, de partner van Linda de Mol en Ali B zouden ontmaskerd zijn in seksueel overschrijdend gedrag bij een aantal van de vrouwelijke deelnemers. Ook werd Marco Borsato een paar weken geleden aan de schandpaal genageld, voor ditzelfde gedrag wat meerdere keren zou hebben plaatsgevonden. Marco Borsato heeft ook jaren bij “The Voice of Holland” als jurylid gewerkt, zoals we allemaal weten. Volgens misdaad verslaggever John van de Heuvel die met een aantal slachtoffers heeft gesproken, wordt Marco Borsato nu ook weer genoemd. Het programma BOOS is degene die alles onder het licht heeft gebracht en donderdag op YouTube hun eerste programma daar over uitzendt.

In het buitenland zijn vele dezelfde verhalen, Prins Andrew (die inmiddels geen prins meer is) kwam vier dagen geleden weer in het nieuws. Virginia Giuffre mag hem voor de rechter dagen voor zijn vermeend misbruik, waarop Queen Elizabeth direct al zijn titels introk. We weten inmiddels alles over figuren als Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, Bill Cosby, Harvey Weinstein en Kevin Spacey.

Het in de doofpot stoppen van dit grensoverschrijdend gedrag had nooit mogen gebeuren

Wat nooit bij The Voice of Holland had mogen gebeuren is dat de programmamakers dit zo lang in de doofpot hebben gestopt, alleen maar bang voor verlies van hun money. Anouk heeft haar ontslag alleen al om dit feit ingediend bij The Voice en gelijk heeft ze!! Het is ronduit schandalig dat dit is gebeurd. In dit geval gaat het over seksueel overschrijdend gedrag wat vele jonge mensen ongetwijfeld ernstig heeft beschadigd. Het kenmerk van al deze gebeurtenissen is meestal altijd, dat zij een droom hebben en iets willen bereiken en zich daarvoor laten misbruiken. Geen ‘nee’ durven te zeggen uit angst hun kansen mis te lopen en dus hierdoor helaas uiterst manipuleerbaar zijn.

Degenen die hun macht misbruiken zijn daar absoluut gewetenloos in en blind voor de schade die ze aanbrengen en de immense gevolgen wat hun gedrag heeft. Voelen zich verheven boven eenieder en boven iedere wet, zien ook letterlijk niet meer wat voor onethisch gedrag ze vertonen. Ze beleven alleen alles vanuit hun eigen standpunt en perceptie en zijn gevoelloos geworden voor wat anderen vinden en voelen. 

Jeroen Rietbergen verwoordt dit goed in zijn verklaring: “Inmiddels ben ik mij er zeer bewust van geworden dat mijn eigen perceptie helemaal niet relevant is, maar veel meer de perceptie van de betreffende vrouwen. En dat deze vrouwen dit misschien heel anders beleefd hebben. Door dit inzicht ben ik gaan beseffen dat mijn gedrag volledig verkeerd is geweest”.

Het winnaarseffect

Het “winnaarseffect” is een term die in de biologie beschrijft hoe een dier, wanneer hij een paar gevechten tegen zwakke tegenstanders heeft gewonnen, veel meer kans heeft om latere gevechten tegen sterkere mededingers te winnen. Het is een sleutelelement in de totstandkoming van de dominantiehiërarchie, die kenmerkend is voor de meeste diersoorten, waaronder de mens. Iemands plaats in sociale dominantiehiërarchieën is één van de sterkste en bovendien de meest onderschatte vormer van de structuur en functie van het menselijk brein. Wanneer macht niet wordt ingeperkt door democratische controles of goede bestuurssystemen, kunnen machthebbers ongewenste verstoringen in oordeel, cognitie en gedrag vertonen als gevolg van de “drugs-achtige” effecten ervan op de hersenen. Lees dit uitgebreid wetenschappelijk onderzoek betreffende de gevolgen van macht voor onze hersenen, zie macht en ons brein.

Ons laatste artikel bracht veel teweeg

Op ons laatste artikel over het feit dat wij als foundation het gevecht willen aangaan met de overheid, zijn vele positieve en ondersteunende reacties binnengekomen, waarvoor dank, zijn we echt heel blij mee! Maar wij zijn ook onder de indruk van het negativisme van mensen wat klaarblijkelijk loskomt als je met alleen maar goede intenties iets positiefs probeert neer te zetten.

We zijn namelijk een serieuze weg aan het bewandelen om de regering in te laten zien, het 2G-beleid ons als bevolking niet op te dringen en onze keuzevrijheid in het wel of niet vaccineren te honoreren. Dit omdat het volgens onze mening absoluut tegen onze mensenrechten in gaat. Steven de Koenigswarter de eigenaar van dit platform wil zijn eigen, zuurverdiende geld hierin investeren. Maar wordt meteen vergeleken met een oplichter en een charlatan die van donatiegelden van goedgelovige mensen via fake rechtszaken alleen maar zichzelf wilt verrijken. We menen dat degene die de reactie heeft gegeven doelt op Willem Engel. “Alle wappies moesten” volgens deze heer, “vooral wakker worden omdat ze massaal door ons als stichting belazerd zouden worden!” Er waren er nog meer van dit soort reacties, deze sprong er echter in haat en negativiteit ver uit.

Wij vinden dit soort beschuldigen zeer ongepast

Als menslievende stichting, vechtend voor mensenrechten vinden wij dit nogal ongelooflijk beschuldigende en zeer ongepaste uitspraken. Die overigens nergens op gebaseerd zijn. Men kent ons niet, maar men kent Steven vooral niet, wie hij is in zijn hart als mens en welke normen en waarden hij hanteert. Een stichting is een stichting en ja misschien komt er een punt dat we om ondersteuning gaan vragen. We ontkennen dit niet, ook niet dat we ooit op één of andere manier gelden moeten zien aan te trekken. Dit omdat de zakken met geld ook niet bij Steven onbeperkt voor de deur staan. Maar tot nu toe is er geen rijkssubsidie en geen enkele donatie die ons werk ondersteunt en dat verzekeren we. Steven steekt grote bedragen in zijn missie, want hij voelt dat dit werkelijk zijn roeping is.

Wat brengt mensen er dan toe om zo te reageren?

Waarom zijn mensen dan zo dat ze anderen zonder enig bewijs of grondslag totaal scanderen en in een zeer negatieve hoek zetten? Iemand die op social media de goede bedoelingen van iemand ronduit trasht, doet dit ook vanuit een positie van macht! De macht die een dergelijk persoon voelt wanneer niemand hem iets kan doen als hij op een platform iemand ongenadig onderuit haalt. Let wel en dan dubbel geniet wanneer daar anderen tegen in opstand komen. Ze creëren iets ook al is dit iets negatiefs, omdat ze dit creëren geeft dat voldoening en erkenning van de wereld. Dit ervaren ze als macht en geeft hen zo het gevoel dat ze boven ieder ander staan. Ze beelden zich in dat mensen echt hun leiding en mening nodig hebben om ze zo de weg te wijzen naar een ander en beter inzicht in de wereld. 

Het geloof of gevoel dat ze boven een ander staan. Dat men nodig is en dat zij leiding geven is dat wat dit soort mensen steeds minder empathisch maakt voor de gedachten, gevolgen en gevoelens van de persoon waarover hij heerst. Zo ontstaat het grensoverschrijdend machtsmisbruik: deze mens voelt zich meer dan iedereen, dus wie kan mij nog wat doen. Maar vooral ziet die persoon niet meer hoe hij overkomt op anderen en hoe in de loop van de tijd zijn gedrag is geabnormaliseerd.

Macht doet iets met mensen dat is vaak heel duidelijk, of is er ook iets anders aan de hand? 

Mensen met werkelijke macht of mensen die zich macht toe-eigenen omdat ze erkenning van de wereld nodig hebben, komen door hun gedrag of macht in een sociaal isolement. Rijkdom en macht veranderen je hersenen en abnormaliseren je als mens. De geïsoleerde mens, door rijkdom of macht of door een beschadigd verleden, heeft echter wel sterk de behoefte om gezien en erkend te worden.

Een groot voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld Elon Musk die zichzelf steeds vreemder begint te gedragen. Hij biedt overal zijn hulp aan, ook al is dit vaak ronduit onmogelijk of overbodig. Dit doet hij vooral om nog de bevrediging te ervaren die komt bij de erkenning die de wereld hem geeft. Wordt deze hulp dan afgewezen dan gooit hij meestal sociaal zeer onwenselijke tweets de wereld in. Waarin hij de afwijzer van zijn hulp ernstig beledigt, waar dan weer massaal negatief op wordt gereageerd. Zo kiest hij dan maar voor de negatieve erkenning i.p.v de positieve, niet-gekregen erkenning. Ook de situatie met Djokovic vorige week in Australië, heeft veel weg van dit macht misbruikend gedrag. De L’équipe de meest toonaangevende krant in Frankrijk omschrijft het als volgt:

Enig kind, geliefd en overbeschermd door zijn landgenoten, steeds minder openstaand voor kritiek en steeds meer overtuigd van zijn almacht. Hij dacht onvervangbaar te zijn, Australië zag dat even anders. De bijna heilige aura rondom hem is pracht. Het blinkt, maar soms werkt het verblindend.”

Een persoon met macht ervaart veel prikkels die werken op je dopaminesysteem

Een persoon met macht of toegeëigende macht, maar ook bijvoorbeeld topatleten ervaren veel prikkels die werken op je dopaminesysteem. Het probleem echter is dat bij veel prikkels gedurende een lange tijd dit systeem afstompt. Je moet daarom steeds weer op zoek naar iets wat je weer een sterkere dopamine prikkel geeft. Dopamine wordt het gelukshormoon genoemd en het speelt een grote rol in je beloningssysteem. Op het moment wanneer een prikkel (vanuit spanning, voeding, seks, etc.) dopamine in de hersenen aanmaakt, dan krijg je een heerlijk gevoel van blijdschap en genot. Dit gevoel is dermate intens dat het een grote rol speelt bij verslavingen. Mensen die macht hebben of zich macht toe-eigenen, of atleten etc. zoeken dus constant naar een manier om die prikkel te activeren die de dopamine in de hersenen aanmaakt. 

Hoe meer erkenning je krijgt of aanzien, maar ook weerstand en stress of alles wat met macht te maken heeft, hoe meer dopamine dit in de hersenen aanmaakt. Dus bijvoorbeeld hoe meer negatief of super positief jij je op social media uit, hoe meer mensen er op reageren, hoe meer dopamine vrijkomt. Je voelt je daardoor gelukkig en erkent. We weten inmiddels allemaal dat social media totaal verslavend is en dit is exact de reden waarom. Lees ons artikel het gevaar van social media.

Hoe meer prikkels, hoe meer dopamine er in je hersenen wordt aangemaakt

Het is aan het onderliggende karakter van de persoon of hij/zij kiest voor negatieve of positieve prikkels. Dit heeft vaak te maken met hoe de jeugd van die persoon is geweest. De hoeveelheid positieve liefde en erkenning die de betrokkene heeft gehad van zijn familie en ouders, is dan bepalend voor welke weg degene met macht kiest. Vanuit vroegere beschadiging vinden mensen het dus totaal normaal om iemand in een zwaar negatief daglicht te zetten, het is met hun vroeger ook zo vaak gebeurd. Vergeet niet degene die dit dan doet, wint er iets mee en dat is zijn dopamine rush. 

Eenieder die van hun macht misbruik maakt, wint allemaal precies hetzelfde. Ze voelen zich erkend, gezien, machtig, gelukkig en blij door een heerlijke dopamine rush. Dopamine prikkels zijn ernstig verslavend, bijvoorbeeld aan stress, ruzies, conflicten, het winnaarsgedrag, roken, drugs, alcohol, gokken, seks en verkeerde voeding. Hierdoor wordt de mens die bijvoorbeeld seksueel overschrijdend gedrag pleegt, totaal blind voor de gevolgen wat dit gedrag heeft bij de ander heeft, zelfs ook voor zichzelf. Degene beleeft alleen maar zijn perceptie vanuit de onweerstaanbare drang naar deze prikkel en staat empathisch niet meer open voor wat zijn slachtoffer beleefd. Zijn geluk, rush en verslaving staat boven de ander! 

Hoe toerekeningsvatbaar ben je als je eigenlijk vanuit een dopamine verslaving handelt?

Poeh dat is een zware vraag!! Echt op de keper beschouwt, niet! Het is een biochemische roep vanuit de hersenen die amper tot niet is te weerstaan! Mensen die dopamine verslaafd zijn, daar dring je ook bijna niet meer tot door. Als je ons artikel leest over de jongeman in de verslavingszorg die iedere zorg weigert, snap je hoe heftig dit kan zijn, zie dopamine en verslaving. Maar goed zolang jij wils- en handelsbekwaam bent en kunt nadenken, ben je en blijf je verantwoordelijk voor alles wat je doet!

Is het een taak van de omgeving – die het veranderde gedrag opmerkt – diegene te stoppen in zijn gedrag? Ja en nee, het blijft altijd een eigen verantwoordelijkheid, maar een verslaving is heel wat. Voordat je überhaupt zelf door hebt dat je verslaafd bent, heb je al zo ontzettend veel schade aangericht aan anderen, aan jezelf, je gezin, je partner, noem maar op! En als we machtsmisbruik en grensoverschrijdend gedrag nou eens vanuit deze hoek zouden durven te zien. Dan zien we dat we hebben te maken met beschadigde mensen die essentiële tekorten hebben in hun hersenen, wat zelfs eigenlijk best simpel te verhelpen is. Lees binnenkort ons protocol voor psychische klachten wat op onze website geplaatst wordt.

Als we mensen die machtsmisbruiken, verslaafden etc. veel meer zouden behandelen door de biochemie van de hersenen weer terug in balans te brengen, zouden de therapieën zoveel meer kans tot blijvend succes hebben. Ook de persoon voelt zich ook na een dergelijke biochemische aanpassing vele malen meer terug zichzelf, stabieler en krachtiger.

Deze mensen hebben eigenlijk hulp nodig

Door deze beschadiging en tekorten in hun brein gaat men het bepaalde gedrag vertonen waar ze eigenlijk hulp bij nodig hebben. Moeten we dan als slachtoffer jarenlang onze mond houden? Nee! We moeten net juist die ander direct laten zien wat ze doen, je moet dit zo snel mogelijk onder het daglicht brengen! Daarom dat wij ook in dit artikel de negatieve social-media reacties belichten. Het is abnormaal gedrag om mensen die alleen maar goed willen doen, zo te behandelen en te veroordelen. Machtsmisbruik en seksueel grensoverschrijdend gedrag is nog vele malen meer abnormaal gedrag! Dus trek direct aan de bel, diegene stopt na jou namelijk niet!

Ons gevoel van goed en fout moet hersteld worden, onze normen en waarden ook! We zien teveel door de vingers, ook als partner of als familielid. We voelen en weten best wel wanneer iemand verandert en over de schreef gaat, maar uit angst voor verlies hou je te vaak ook weer je mond dicht.  

Vanuit dit licht is er toch nog enig respect voor de houding van Jeroen Rietbergen

Natuurlijk laat het duidelijk zijn, keuren wij alles wat hij heeft gedaan, ronduit af! Maar hij is de eerste althans waarvan wij weten die meteen toegeeft dat hij dit heeft gedaan. Dus de verantwoordelijkheid hiervoor neemt, momenteel diep door het stof heen gaat. Schade en schande brengt over zijn bekende familie en partner Linda de Mol en zal zondagochtend vreselijk wakker zijn geworden en nog veel mee ochtenden vermoeden wij. Hij is degene die wel onder therapie is gegaan (langdurig) en dat zegt toch wel wat.

We hebben echter alleen het gevoel dat ook hij nog lang niet alles zal hebben verteld, deze mensen zijn gewoon uiterst bedreven in het verbergen van hun daden. Het zal ons benieuwen of Linda de Mol echt alles heeft geweten en alles van hem een paar jaar geleden heeft gehoord. We vragen ons af wanneer dit zo zou zijn geweest zij hem ooit nog een kans had gegeven.

Maar net juist door deze enorme weerstand, anti-climax en diep dal waar hij doorheen heeft moeten gaan, heeft hij heling kunnen vinden en is hopelijk gestopt met dit zeer beschadigende gedrag naar anderen toe. We vinden het ronduit krachtig van Linda dat ze hem destijds acuut de deur heeft gewezen. We hopen overigens wel dat zijn dopamine respons ook werkelijk is hersteld, het zou herhaling van deze misstanden voorgoed kunnen uitsluiten. (Redactionele aanvulling: Inmiddels is bekend dat Linda de Mol inderdaad geen totaal overzicht had van wat er allemaal zich heeft afgespeeld en heeft haar relatie met Jeroen Rietbergen weer verbroken.)

Weerstand en constante confrontatie met hun daden is exact wat deze mensen nodig hebben

Weerstand en constante confrontatie met hun daden is exact wat deze mensen nodig hebben om zichzelf en hun acties weer te kunnen gaan zien. Om zichzelf weer vanuit de perceptie van anderen te beleven. Wij vinden het verschrikkelijk voor al deze jonge vrouwen die slachtoffer zijn geweest in deze situatie. Natuurlijk zullen critici nu zeggen dat het handelen van Linda de Mol allemaal vanuit PR-beleid is gedaan, maar deze mensen voelen ook verdriet! Hun hart gaat ook stuk en hun kinderen lijden hier ook onder: PR-beleid of niet!

Toch vinden wij dat we van dergelijke situaties moeten leren! Gedogen wij als omstanders uit angst voor verlies niet veel te veel? Zijn we aan de andere kant niet totaal doorgeslagen dat we vanuit een misplaatst gevoel van macht, maar denken alles te kunnen maken en doen naar anderen? Moeten we als mens met geld en macht niet altijd een uiterst reflecterende coach in dienst nemen die ons recht houdt in onze perceptie? Kijk naar alle regeringen van de wereld: hoe moeilijk is het niet om altijd vanuit je hart en ethiek te blijven werken als macht simpelweg wetenschappelijk bewezen iets met je hersenen doet? Klopt ons systeem dan eigenlijk nog wel? Moeten er geen rijtje psychologen naast de ministers en bestuurders staan? 

Wij vinden dat de mensheid vooral menslievender moet zijn

In ieder geval vinden wij dat de mensheid vele malen menslievender, respectvoller en liefdevoller weer zou moeten zijn. Dat we onze normen en waarden volledig moeten gaan herstellen. Dat we echt kritisch weer zijn naar onze omgeving en signaleren wanneer iemand over de schreef gaat. Het lef hebben om deze persoon hiermee te confronteren, maar ook proberen te helpen. Niet meer alleen aan jezelf denken en de gevolgen voor jou, maar zeker voor de slachtoffers die zo’n persoon maakt.

Maar vooral ook geen dingen gaan roepen die niet onomstotelijk bewezen zijn in hun waarheid. Je beschadigt mensen hierin ontstellend, als er achteraf geen juiste gronden zijn. De smet blijft levenslang hangen en deze mensen kunnen nooit meer een normaal leven leiden. Zoals Chantal Janzen roept “de onderste steen moet boven” zo is het ook, maar dat had al heel lang geleden moeten gebeuren. Het had nooit zo mogen zijn dat de programmamakers dit ten koste van zoveel deelnemers zoveel jaren in de doofpot hebben gestopt!

Als we meer alert zijn op het gedrag van anderen en hierin wat meer sensitief zijn, dan kunnen we mensen vele malen eerder helpen en sturen. Zo voorkomen we intens leed en schade aan mens, kind en dier. Laten we dus vooral elkaar echt gaan helpen en er gaan zijn voor een ander.

Just think!

No comments yet

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Post comment