My X-Codex
Register now
Taal
Information
About X-Codex
Contact
Editorial board
Select your category
Big Pharma Big Bullshit
1
Buitenaards
2
Don't vote
2
Interviews
1
Onrecht in Nederland
9
Onze mensenrechten
3
Opvallend nieuws
3
Overheidsobservatie
6
Product van de maand
2
Social media
1
Spiritualiteit
5
Werkelijke gezondheid
9
Wetenschappelijk onderzoek
4
Zorgverlener van de maand
1
Select your language
English
Nederlands
Registreren

Get notified

Do you want to get notified with every new article? A confirmation will be send to the provided email address!

Register now
1. Do you want to be the first to get notified of all our new articles? And are you interested in our give away too?
Just notify me only.
I'm interested in a give away too!
Register now
2. In order for you to get notified, please provide us with your name and e-mail address.
Register now
2. To improve your inspiration we've selected two different 'give aways' for you donated by The Health Factory.
ENT spray

An ENT spray produced using a unique method, consisting of purified water with ultra-small particles of pure zinc (20 ppm) and silver (15 ppm). You can use this spray as much as you like without damaging your nasal mucosa. The nasal spray can increase immunity in the nose and protect your mucous membranes.

First-aid spray

You can use this first-aid spray on the skin in many situations, for example acne, skin rashes and skin infections. But also for fungi, eczema, burns, cold sores, insect bites, diaper rash, eye and ear infections, thrush, (water) warts, sweaty feet etc.

Which spray do you prefer?
I prefer the ENT spray!
I prefer the first-aid spray!
Register now
3. Is the information below correct and are you ready to confirm?
Name:
Email address:
A confirmation of your registration will be sent to the provided e-mail address.
Send
Register now
3. In order for you to get notified, please provide us with your name and your e-mail address.
We also need your shipping address to send you the prefferred give away.
Register now
Thank you for your interest and registration!
Once we go live we will inform you by e-mail immediately.
Register now
4. Is the information below correct and are you ready to confirm?
Name:
Email address:
Shipping address:
Preferred give away:
A confirmation of the information above will be sent to the provided e-mail address. Your give away will be shipped within 5 working days.
Send
Register now
Thank you for your interest and registration!
Once we go live we will inform you by e-mail immediately. Your give away will be shipped within 5 working days.
juli, 2021 Add comment

Onderzoek naar de werking van Co-enzym Q10

Onderzoek naar de werking in Colitis Ulcerosa

Inleiding

Co-enzym Q10 (CoQ10) blijkt effectief te zijn in de behandeling van Colitis Ulcerosa (CU). CoQ10 is een krachtig antioxidant en een belangrijk onderdeel van de citroenzuurcyclus in de mitochondriën. Dat CoQ10 ook anti-inflammatoire farmacologische eigenschappen heeft, is in diverse wetenschappelijke onderzoeken aangetoond. Het is gezien als een veilig en veelbelovend middel voor het behoud van remissie van CU. Deze studie werd opgezet om de doeltreffendheid van CoQ10 te bepalen op ontstekings- en antioxidant status, antimicrobiële peptiden en microRNA-146a expressie bij UC-patiënten. Het microRNA-146a is een marker die de mate van de immuunrespons laat zien, zie https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33620550/.

Volgens deze Iraanse studie, gepubliceerd in het European Journal of Nutrition, kan suppletie met CoQ10 samen met een behandeling met geneesmiddelen nuttig zijn. Dit doordat CoQ10 helpt de ontsteking te verminderen en de symptomen te bestrijden bij CU-patiënten die in remissie zijn.

Methoden

De studie is uitgevoerd door wetenschappers van de Iran University of Medical Sciences en betreft een gerandomiseerde dubbelblinde gecontroleerde proef met 88 milde tot matige CU-patiënten. Zij kregen gedurende twee maanden willekeurig 200 mg CoQ10 of een placebo op rijstmeel basis toegediend.

Op de basislijn en bij een follow-up van 8 weken zijn serumspiegels gemeten van IL-10, IL-17,Nrf2,Nf-kB p65, cathelicidin LL-37, β-defensine 2 en de activiteit in perifere bloed mononucleaire cellen (PBMCs). Daarnaast werd er zoals eerder genoemd een expressie graad van MicroRNA-14-a gemeten. Ook moesten de patiënten vragenlijsten invullen zoals de eenvoudige klinische Colitis activiteit index vragenlijst (SCCAIQ) en de kwaliteit van leven (IBDQ-32 score).

Resultaten

De resultaten waren een significante vermindering van het serum IL-17 niveau en de activiteit van NF-κB p65 in PBMC’s. Ditzelfde is waargenomen in de SCCAIQ score in de CoQ10 groep vergeleken met de placebogroep. Terwijl de IL-10 serumconcentraties en de IBDQ-32 score van de CoQ10 groep aanzienlijk stegen vergeleken met de controlegroep. De veranderingen van deze variabelen waren ook significant verschillend aan het einde van de studie binnen en tussen de groepen.

Bovendien verhoogde CoQ10 opmerkelijk de serumspiegels van cathelicidine LL-37. Een significante verandering in serum cathelicidine LL-37 niveaus werd ook waargenomen tussen de twee controlegroepen. Dit is een opmerkelijk resultaat omdat cathelicidine een natuurlijk antibioticum is dat direct onder invloed staat van vitamine D. Wanneer er sprake is van een infectie, verhoogt vitamine D de aanmaak van cathelicidine. De zogenaamde SIgA-eiwitten zijn immunoglobulinen die de mens tegen infecties beschermen en een tekort aan deze stoffen leidt tot een verhoogde infectiekans. Er is echter geen statistisch verschil gezien tussen de twee groepen wat betreft de serumniveaus van Nrf2 en β-defensine 2 en de relatieve expressie van microRNA-146a.

Een naar onze mening goed advies zou zijn om de levels van Vitamine D3 samen met CoQ10 te verhogen bij patiënten met CU.

Conclusies

De resultaten wijzen erop dat CoQ10-suppletie, samen met medicamenteuze therapie, een efficiënte vermindering van de ontstekingsactiviteit tijdens de remissie teweeg kan brengen bij patiënten met milde tot matige CU.

CoQ10 inzetten bij congestief hartfalen (CHF) is ook bewezen effectief

Inleiding

Er zijn inmiddels meer dan 100 wetenschappelijke studies uitgevoerd met twee CoQ10, Myoqinon en Bio-Quinone CoQ10. Myoqinon bevat 100 mg co-enzym Q10 opgelost in plantaardige olie en is in bepaalde EU-landen geregistreerd als geneesmiddel. Het product is gebruikt in talrijke studies, onder meer in de baanbrekende Q-Symbio studie die is gepubliceerd in het Journal of the American College of Cardiology, zie https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25282031/ en https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30835327/.

Bio-Quinone CoQ10 is een voedingssupplement-versie van Pharma Nord

Bio-Quinone CoQ10 is een voedingssupplement-versie van Pharma Nord. Ook deze bevat 100 mg co-enzym Q10 opgelost in plantaardige olie. Hoewel het een voedingssupplement is, is het op precies dezelfde manier vervaardigd als de medicinale versie wat betreft grondstoffen-, kwaliteits- en veiligheids inspectieregels. Bio-Quinone CoQ10 bevat dezelfde Q10/olie-formule als Myoqinon en is ook gebruikt in de KiSel-10 studie die werd gepubliceerd in het International Journal of Cardiology.

De studies gehouden door Deense wetenschappers zijn een grote doorbraak. De uitkomsten haalde diverse krantenkoppen. Nog nooit was er zo overduidelijk een effect gezien in het suppleren van een voedingssupplement tijdens een wetenschappelijke studie.

Die effectiviteit van C0Q10 op de functie van het hart (congestief hartfalen CHF) is in dit onderzoek duidelijk aangetoond. Wanneer een patiënt de diagnose CHF krijgt, is de mortaliteit binnen vijf jaar na de diagnose erg groot. In de Q-symbio-studie, gepubliceerd in 2014 in het Journal of the American College of Cardiology waren de resultaten verbluffend goed.

Het doel van deze studie was om de consistentie van het behandelingseffect van CoQ10 te beoordelen in de Europese subpopulatie van Q-SYMBIO, een gerandomiseerde dubbelblinde multinationale studie naar behandeling met CoQ10, als aanvulling op standaardtherapie bij CHF.

Methoden

Patiënten met matige tot ernstige CHF werden gerandomiseerd naar 300 mg CoQ10 per dag of een placebo. Dit als aanvulling op de standaardtherapie die artsen na de diagnose hadden voorgeschreven.

De primaire kortetermijndoelstelling na 3 maanden suppletie was een aantoonbare verandering in de New York Heart Association (NYHA) functionele Classificatie, de zes minuten looptest. Ook werd een verandering in de niveaus van N-terminaal pro-B type natriuretisch peptide als doelstelling gesteld. Primaire doelstelling na 2 jaar was een vermindering in de Major Adverse Cardiac Events (MACE). Deze cardiac events leidden meestal tot de dood van de patiënt met CHF.

Resultaten

Er waren geen significante veranderingen in de kortetermijndoelstellingen. Echter de primaire langetermijndoelstelling, is het verminderen van MACE door significant meer patiënten bereikt in de CoQ10-groep (n = 10, 9%) vergeleken met de placebogroep (n = 33, 27%, p = 0,001).

De secundaire langetermijndoelstellingen all-cause, cardiovasculaire mortaliteit, NYHA-classificatie en linkerventrikel ejectiefractie LVEF, waren significant verbeterd in de CoQ10-groep vergeleken met de placebogroep. In de Europese subpopulatie was er, in vergelijking met de gehele groep, een grotere naleving van de richtlijn gerichte therapie en vergelijkbare resultaten in de korte- en langetermijndoelstellingen. Een nieuwe bevinding was een significante verbetering van de LVEF.

Conclusies

CoQ10 wordt in bepaalde hoeveelheden door ons eigen lichaam geproduceerd. Verder wordt het in kleine hoeveelheden in vooral dierlijke voedingsmiddelen gevonden. Helaas is de aanmaak niet meer voldoende bij ziekte, overgewicht, stress, medicijngebruik en onvolwaardige voeding. Wie lijdt er tegenwoordig niet aan stress, heeft geen fysieke problemen, gebruikt geen medicijnen of heeft geen overgewicht? Ook kunnen er aangeboren of verworven stoornissen in de aanmaak van co-enzym Q10 zijn.

Daarnaast is het een feit dat bij het ouder worden de aanmaak van co-enzym Q10 sterk vermindert. Als je de aanmaak vergelijkt van een ouder persoon tussen de 77-81 jaar met die van een 19-21 jarige, wordt er 43% minder co-enzym Q10 aangemaakt. Kort gezegd zou het geen overbodige luxe zijn als iedereen boven de 45 jaar en zeker in de bovenstaande categorieën en alle onder genoemde ziektebeelden, over suppletie met co-enzym Q10 gaat nadenken.

Ook de cellen van het hart verliezen door veroudering CoQ10

Ook de cellen van het hart verliezen door veroudering CoQ10. Hartziekten zijn de belangrijksten van de vele ziekten die geassocieerd zijn met op celniveau verlaagde levels van CoQ10. Kortom iedereen zal bij het ouder worden een afnemende hartkracht ervaren. Met de supplementen van Pharma Nord, in vele wetenschappelijke studies gebruikt en effectief bewezen, heb je een perfecte suppletie om voor te schrijven aan je cliënt/patiënt. Niet alleen bij het ouder worden, maar zoals de studies bewijzen, kun je dezelfde strategie hanteren voor mensen met hartziekten en in remissie van UC.

Meer kracht voor hartspieren

Gezonde mensen kunnen echter ook baat hebben bij CoQ10. Dit is aangetoond in de KiSel-10 studie. Intervention With Selenium and Q10 on Cardiovascular Mortality and Cardiac Function in the Elderly Population in Sweden – Full Text View – ClinicalTrials.gov

Deze studie werd uitgevoerd door Zweedse onderzoekers en is gehouden onder 443 gezonde mannen en vrouwen in de leeftijd van 70-88 jaar. De participanten kregen een dagelijkse suppletie van 200 mcg selenium in combinatie met 200 mg CoQ10. De uitkomsten van deze studie waren ook spectaculair te noemen. De cardiovasculaire sterfte verminderde met 53% aanzienlijk! Daarnaast is bewezen dat de participanten gedurende dit onderzoek aanzienlijk sterkere hartspieren hadden gekregen. In een follow-up analyse van alle data betreffende dit onderzoek zijn significante resultaten gezien. De onderzoekers concludeerden dat mensen die co-enzym Q10 en selenium innemen een aanzienlijk betere levenskwaliteit hadden en veel vitaler waren, vergeleken met degenen die placebo-preparaten hadden gekregen.

Het CoQ10 supplement van Pharma Nord dat gebruikt werd in de Q-Symbio en KiSel-10 studies, is vervaardigd met een unieke techniek die een volledige opname van de actieve stof in het lichaam garandeert. Dit is essentieel omdat anders de CoQ10 kristalliseert in het maag- darmkanaal waardoor het de darmwand niet meer kan passeren.

Wetenschap en hartonderzoek

Pharma Nord steunt actief de wetenschap in haar streven naar nieuwe behandelingen. Met name om de levenskwaliteit te verhogen van mensen die door ouderdom of ziekte baat kunnen hebben bij het geneesmiddel Bio-Quinone, voor preventie en behandeling van CoQ10-deficiëntie. Zoals genoemd zijn de preparaten van Pharma Nord onder meer gebruikt in de Zweedse KiSel-10-studie met CoQ10 en selenium supplementen voor gezonde ouderen. Daarnaast ook in Q-Symbio, een grote, multinationale studie, waarbij ook CoQ10 van Pharma Nord is gebruikt. Beide proeven zijn met uitzonderlijke resultaten afgerond.

De CoQ10 supplementen van Pharma Nord zijn met meer dan 100 gepubliceerde studies om de biologische beschikbaarheid, kwaliteit en veiligheid te documenteren, het best gedocumenteerde merk op de markt. Hierdoor is dit supplement de voorkeurskeuze onder onderzoekers geworden, die studies met CoQ10 uitvoeren.

Bio Quinone van Pharma Nord is geselecteerd als de officiële wetenschappelijke referentie (gouden standaard) van de International Coenzyme Q10 Association (ICQA). Dat is de organisatie die alle wetenschappelijke onderzoeken met CoQ10 supplementen internationaal coördineert.

Bronnen

  • A randomized controlled trial of the coloprotective effect of coenzyme Q10 on immune-inflammatory cytokines, oxidative status, antimicrobial peptides and microRNA-146a expression in patients with mild to moderate ulcerative colitis.
  • Eur J Nutr (2021), https://doi.org/10.1007/s00394-021-02514-2.
  • The effect of coenzyme Q10 on morbidity and mortality in chronic heart failure: results from Q-SYMBIO: a randomized double-blind trial.
  • JACC Heart Fail, 2014 Dec;2(6):641-9. doi:10.1016/j.jchf.2014.06.008

Vragen en/of opmerkingen?

Reageer dan vooral op dit artikel of maak gebruik van ons contactformulier via https://xcodexfoundation.com/nl/contact/.

No comments yet

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Post comment