My X-Codex
Register now
Taal
Information
About X-Codex
Contact
Editorial board
Select your category
Big Pharma Big Bullshit
1
Buitenaards
2
Don't vote
2
Interviews
1
Onrecht in Nederland
9
Onze mensenrechten
3
Opvallend nieuws
3
Overheidsobservatie
6
Product van de maand
2
Social media
1
Spiritualiteit
5
Werkelijke gezondheid
9
Wetenschappelijk onderzoek
4
Zorgverlener van de maand
1
Select your language
English
Nederlands
Registreren

Get notified

Do you want to get notified with every new article? A confirmation will be send to the provided email address!

Register now
1. Do you want to be the first to get notified of all our new articles? And are you interested in our give away too?
Just notify me only.
I'm interested in a give away too!
Register now
2. In order for you to get notified, please provide us with your name and e-mail address.
Register now
2. To improve your inspiration we've selected two different 'give aways' for you donated by The Health Factory.
ENT spray

An ENT spray produced using a unique method, consisting of purified water with ultra-small particles of pure zinc (20 ppm) and silver (15 ppm). You can use this spray as much as you like without damaging your nasal mucosa. The nasal spray can increase immunity in the nose and protect your mucous membranes.

First-aid spray

You can use this first-aid spray on the skin in many situations, for example acne, skin rashes and skin infections. But also for fungi, eczema, burns, cold sores, insect bites, diaper rash, eye and ear infections, thrush, (water) warts, sweaty feet etc.

Which spray do you prefer?
I prefer the ENT spray!
I prefer the first-aid spray!
Register now
3. Is the information below correct and are you ready to confirm?
Name:
Email address:
A confirmation of your registration will be sent to the provided e-mail address.
Send
Register now
3. In order for you to get notified, please provide us with your name and your e-mail address.
We also need your shipping address to send you the prefferred give away.
Register now
Thank you for your interest and registration!
Once we go live we will inform you by e-mail immediately.
Register now
4. Is the information below correct and are you ready to confirm?
Name:
Email address:
Shipping address:
Preferred give away:
A confirmation of the information above will be sent to the provided e-mail address. Your give away will be shipped within 5 working days.
Send
Register now
Thank you for your interest and registration!
Once we go live we will inform you by e-mail immediately. Your give away will be shipped within 5 working days.
oktober, 2021 Add comment

Is de rechtspraak beïnvloed?

De rechtspraak is beïnvloed door onder andere de politiek. Sinds deze zich bemoeit met de rechtspraak wordt de werkdruk van een rechter alleen maar hoger. De Nederlandse overheid ziet de rechtspraak als een bedrijf met een winst- en verliesrekening. Nu na jarenlange bezuinigingen is de nood aan de man. Helaas is er niet snel genoeg gehandeld en loopt de rechtspraak vast.

Ondertussen wordt de werkdruk van de rechters steeds hoger, 20 uur overwerk op een 40-urige werkweek is heel normaal. Maar tegelijkertijd behandelen de rechters steeds minder cases omdat deze steeds ingewikkelder worden. Het gevolg is dat de omzetten verlagen waardoor er steeds minder rechters worden aangenomen. Het zou juist zijn om de rechtspraak een grote financiële injectie te geven, zodat er 200 rechters kunnen worden aangenomen. Dit gebeurt echter niet. Twee jaar geleden toen deze geldinjectie wel werd gegeven, is deze opgesoupeerd aan achterstallige werklast. Er was daarna geen geld meer over om de broodnodige nieuwe rechters aan te nemen. Sowieso staan vacatures voor nieuwe rechters continu open. Dit omdat het werk een steeds meer en meer ondankbare taak is, door vele frustraties als gevolg van de uitspraak.

Cases zijn onder deze werkdruk steeds minder goed bestudeerd en steeds meer Nederlanders voelen zich tekort gedaan in de rechtbank.

De rechtspraak is één van de pijlers van onze democratie. De politiek en haar bezuinigingen heeft deze rechtspraak als pijler aan het wankelen gebracht

De rechtspraak is één van de pijlers van onze democratie en in ons onderzoek voor dit artikel treffen we een interessant geschreven stuk van de rijksoverheid (zie https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-justitie-en-veiligheid/strategische-documenten/centrale-eenheid-strategie/rechtsstaat-en-opsporing/democratische-rechtsstaat-mogelijk-onder-druk-door-microtargeting-en-overbelasting-rechtspraak), met als titel: “Democratische rechtsstaat (mogelijk) onder druk door microtargeting en overbelasting rechtspraak”.

Democratische rechtsstaat (mogelijk) onder druk door microtargeting en overbelasting rechtspraak

Wat ons echt verbaasde in dit stuk is het volgende:

“Bewuste en onbewuste beïnvloeding van mensen is van alle tijden. Echter, steeds vaker proberen politieke partijen online met microtargeting groepen kiezers te beïnvloeden, vaak via diensten van derde partijen. De vraag is of dit soort beïnvloeding doorwerkt in de democratische keuzevrijheid van burgers. Ook in hoeverre zij nog een vrije keuze hebben onder de continue beïnvloeding door grote en machtige marktpartijen”.

In onze artikelen spreken we hier constant over! Hoe wij in Nederland door grote en machtige industrieën en de politiek totaal zijn beïnvloed. Dat de Rijksoverheid dit beaamt dat dit gebeurt, is best indrukwekkend.

Het artikel gaat verder en wij citeren:

Ook op het gebied van de rechtspraak is er veel te doen. De rechtspraak is overbelast, ook als gevolg van een sterke oriëntatie op effectiviteit en efficiency binnen het overheidsbeleid. Er is een tendens dat er minder procederenden zijn bij de rechter, maar zaken zijn in de regel steeds ingewikkelder. Ook is er steeds vaker sprake van wetgeving waarbij gebruik is gemaakt van open normen en kaderregels. Dit laat meer ruimte over voor interpretatie. Daarnaast is er discussie over de invloed van rechters op beleid en wetgeving”.

Rechters zijn ook maar mensen

Rechters zijn ook maar mensen. Dit feit geeft de absolute overtuiging dat zij ook dagelijks bloot staan aan bewuste en onbewuste beïnvloeding. In hoeverre dit doorwerkt in de juiste rechtspraak vragen wij ons echt af. Rechters geven namelijk toe dat zij gekleurd hebben gekeken naar de door algoritmes gekenmerkte mensen. Vooral als de belastingdienst een persoon als frauduleus betitelde. Ze gaan ervan uit dat algoritmes juist zijn en dat de belastingdienst wel weet wat ze doet. Dus hoeven ze zich ook niet zo druk meer te maken om de case. Het ingebrachte tegenbewijs van een “frauduleus” persoon werd vaak aan de kant gelegd. Mensen zijn keihard gestraft en helaas heel vaak voor niets.

Deze week kwam in het nieuws dat ook de kinderrechters zich in reflectie zichzelf vragen stellen. Vooral of zij bij het uit-huis-plaatsen van een kind, hierin ook niet sterk beïnvloed zijn geweest. Het is een feit dat er 1.115 kinderen van “toeslag ouders” uit huis zijn geplaatst. Als je als “frauduleus” bent aangemerkt door de belastingdienst, sta je dus gelijk tien nul achter bij een rechter. Er wordt door een andere bril naar je gekeken en vele kinderen zijn ongetwijfeld totaal ten onrechte uit huis geplaatst. Zo zijn door de belastingdienst en door de rechtbanken talloze mensenrechten en kinderrechten geschonden.

Een rechter is niet ongevoelig voor maatschappelijke beïnvloeding

Ook kan volgens strafrechter Gerlof Meijer de rechtspraak beïnvloed zijn onder de druk van de maatschappij. In een interview in het programma “Thuis in Overijssel” op tv Oost vertelt hij dat de veroordeling op geweldszaken en zedenzaken steeds meer toeneemt. Dit omdat er steeds meer in de media over gerept wordt sinds de “Me Too” beweging. Een rechter is hier niet ongevoelig voor, leest, kijkt het nieuws ook. Is daarom eerder geneigd in een betreffende case hoger te straffen, dan voor het moment dat deze beweging op gang kwam.

Volgens Gerlof Meijer gebeurt dit enigszins onbewust en door het onderbuikgevoel drijven rechters zeker mee op maatschappelijk opvattingen. Daarnaast is het volgens Meijer zo dat je er nooit aan ontkomt dat je verstand beïnvloed is door je emoties, Wanneer de samenleving wilt dat de straffen harder zijn, rechters daar toch onbewust in meegaan. Zie: https://www.rtvoost.nl/nieuws/323783/Strafrechter-Gerlof-Meijer-maatschappelijke-druk-beinvloedt-rechtspraak

Zelfs in de uitspraak is er bewuste of onbewuste invloed bij een rechter

Ook al zijn de rechters gebonden aan de wet in een uitspraak. Toch zal deze de mazen van de wet in zijn uitspraak gaan opzoeken. Dit door hun onderbuikgevoel, de maatschappelijke beïnvloeding, door bovengenoemde algoritmen en zelfs door de beïnvloeding van een slimme overtuigende advocaat. Ook zal de rechter vaak sympathie voelen voor een dader. Vooral wanneer hij voelt dat deze vanuit zijn opvoeding en/of plaats in de maatschappij geen eerlijke kans heeft gekregen. Toch zal een rechter volgens de wet moeten straffen. Aangezien een rechter ook een mens is, zal hij in deze gevallen toch eerder geneigd zijn lichter te straffen.

Laat staan wat de workload dan voor impact kan hebben voor een uitspraak van een rechter. Wij gaan er allemaal er vanuit dat een rechter een zaak van A tot Z kent. Is dit geen Utopia? Als een rechter gemiddeld 20 uur per week overwerkt, dan komt dit neer op iedere dag drie uur meer werken. Drie broodnodige uren die hij anders had kunnen besteden aan ontspanning of aan zijn gezin.

Als een rechter jarenlang zoveel moet overwerken, is het dan zo ongelooflijk dat een zaak half wordt opgenomen? Of zelfs deze terzijde legt en maar op zijn ervaring een uitspraak gaat doen? Ook hierin zijn rechters mensen en geen computers! Wie kan er nu zijn hele carrière 20 uur per week overwerken? Laat staan dergelijke moeilijke cases in vaak zeer omslachtige taal geschreven, constant in zich opnemen?

Er zijn voorbeelden zat te noemen waar het constant mis gaat

Zo kreeg onze redactie een tip over een uithuiszetting van een invalide persoon. Iemand die keurig de huur betaalde en geen enkele overlast bezorgde. De persoon van dit verhaal verzorgde ook zijn huis perfect en is als mens vriendelijk en zeer aardig. Deze persoon had een rechtmatig huurcontract van de eigenaar van het pand, maar het pand bleek twee eigenaren te hebben. Dit was door de eigenaar van het pand niet verteld en had de mede-eigenaar niet mee laten ondertekenen. De huurder woonde inmiddels drie jaar in het gehuurde huis, toen de andere eigenaar dit pand wilde verkopen en hem vroeg te vertrekken. De huurder wilde dit niet omdat hij daar goed woonde, voor weinig geld en zelfs huursubsidie kreeg. Het huis was ook op verschillende handicaps aangepast.

De toegewezen advocaat van de huurder was zeer positief. De huurder had inmiddels rechten opgebouwd en kon volgens de wet niet voor een verkoop worden uitgezet.

De andere eigenaar heeft vervolgens deze invalide persoon zijn leven zuur gemaakt. Dit door in het andere deel van het huis (het huis was opgedeeld in twee zelfstandige huizen) constante harde muziek te draaien. Toen dit niet voldoende was, is er een vrouw bewust in het aanliggende huis geplaatst met vele honden. Deze honden waren dag- en nacht aan het blaffen en de eigenaar schreeuwde moord en brand tegen die honden.

Geleverde pakketten zijn systematisch opgevangen en achtergehouden. Grote bouwlampen zijn zo geplaatst dat deze continu in het huis van de huurder schenen. Post is continu gestolen, de toegang tot de garage en de tuin is geweigerd en met kettingen afgesloten. Men ging zelfs zo ver dat de GWL rekeningen niet meer zijn betaald. De gemeente is ingelicht met de mededeling dat de persoon zelfs geen zorg meer nodig had. Er hingen 24 uur per dag videocamera’s om de bewegingen van de huurder te filmen, belasting is anoniem getipt etc.

De man die een bijstandsuitkering had, verloor die omdat de man volgens de verhuurder zwart zou werken. Hij kwam zo onterecht in het fraudesysteem bij de belasting terecht. De gemeente trok de zorg in en dit alles alleen omdat de andere eigenaar het pand wilde verkopen.

De advocaat van de huurder bleef echter in de juiste rechtspraak geloven

De advocaat van de huurder bleef echter roepen, dat hij geen enkele actie terug moest doen. “Blijf alles wat ze doen agenderen en verzamelen, betaal je huur netjes, geloof me, je wordt er nooit uit gezet”. En inderdaad de eerste twee zittingen zijn gewonnen, om vervolgens in hoger beroep kansloos te verliezen. Er was inmiddels zoveel volgens de rechter met huurder aan de hand! Een gemeente zou nooit zomaar een bijstandsuitkering intrekken en alle zorg stoppen. De huurder stond ook al in het fraudesysteem bij de belasting. Daarnaast bleef de verhuurder roepen dat er twee maanden achterstand zou zijn in huurpenningen. Ook al konden ze via bankafschriften ronduit bewijzen dat dit niet zo was, de smet was systematisch door slim handelen op de huurder gelegd.

De rechter was zeer slim en keurig beïnvloed door een gehaaide advocaat die over lijken ging. Daarnaast door de algoritmes van de belasting en zette de invalide huurder op kerstavond uit zijn huis. De huurder had twee weken om een nieuw huis te zoeken, alles in te pakken en te vertrekken. Twee weken voor een invalide en zorgafhankelijke persoon, deze rechter had “no mercy”, zo sterk was de beïnvloeding!

Volgens de wet kan dit dus niet! Een persoon met een rechtmatig huurcontract, die niets wist van twee eigenaren en inmiddels drie jaar netjes zijn huurpenningen betaalde. Daarnaast geen enkele overlast bezorgde en zijn huis keurig onderhield. Hier is geen enkel recht te vinden om deze huurder uit zijn huis te zetten. Maar toch is dit gebeurd. De huurder is vertrokken, is echter wel direct weer in hoger beroep gegaan. De zaak dient nog steeds en het huis kan nog steeds niet in de verkoop. Maar dit is in onze ogen een zeer onterechte rechtspraak.

Slimme advocaten van moeders weten altijd de vader te benadelen

Ook hebben wij vele vaders gesproken voor een ander artikel binnen X-Codex. Hier is ook geen enkel juist recht in de rechtspraak te vinden, zie: https://xcodexfoundation.com/nl/artikelen/als-vader-mag-ik-onterecht-mijn-kind-niet-meer-zien/.

In dit artikel is duidelijk dat slimme advocaten van de moeders een precedent weten te scheppen. Waardoor het voor vele vaders onmogelijk is geworden om hun kind nog te zien. Kind en vader zijn hierdoor slachtoffer van de manipulatie kracht van de advocaten en de beïnvloedbaarheid van een rechter. Bovendien horen we ook van vele misstanden in de rechtspraak rondom verkeersslachtoffers. Ook in het strafrecht gebeuren er dingen die het daglicht niet kunnen verdragen.

We weten maar al te goed dat deze voorbeelden een miniem gedeelte is van rechtspraken, waar een partij echt onrecht is aangedaan. Daarnaast willen de rechters in deze ook niet aanwijzen. We hebben respect voor hardwerkende rechters die het in onze beleving echt wel proberen. We hebben in ons onderzoek niet de indruk gekregen dat er rechters zijn die er met de pet naar gooien. Helaas zijn ze simpelweg ook alleen maar mens. Eenieder zou onder een dergelijke “workload” vele malen falen.

Onze rechtspraak is een pijler van onze democratie en geen winstgevend bedrijf

De politiek moet stoppen de rechtspraak te gaan zien als een winstgevend bedrijf. Het is niets anders dan een dienst, die ten dienste van de veiligheid van het volk moet worden gehandhaafd. Een dergelijke dienst die een pijler is van onze democratie mag nee moet zelfs geld kosten. Dit omdat het een voorwaarde is voor een rechtvaardig en veilig bestaan. Neem die 200 rechters aan, verminder de “workload”, injecteer grote geldbedragen in de rechtspraak! Zorg voor betere omstandigheden zodat men weer graag een rechter wordt. Onderzoek waar het allemaal fout gaat en corrigeer dit zodat een rechter een juiste urenbesteding per case heeft. Daardoor zich qua tijd echt kan verdiepen en een juist oordeel of een juiste straf kan geven. Maar corrigeer dit ook zodat hij gewoon mens mag zijn, zich mag ontspannen en waar nodig, mag laten beïnvloeden.

Wij geloven dat waar een hoofd nog ruimte heeft in inzicht en focus. Zich op juiste momenten mag en kan ontspannen, mogelijke beïnvloeding goed zal uitpakken. Een goede rechter zal door deze ruimte, juist inzicht en focus, weer altijd terugkeren naar de letter van de wet en de juiste oordelen vellen. Dit door het inzetten van zijn onderbuikgevoel, zijn ervaring en wijsheid in zijn vak. Laat dit dan ook geen Utopia zijn. We hopen dat rechters van al het gebeurde in de laatste paar jaren, wel gaan inzien hoe beïnvloedbaar ze werkelijk zijn!

Just think!

No comments yet

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Post comment